Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0278(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0061/2007

Ingediende teksten :

A6-0061/2007

Debatten :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Stemmingen :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Stemverklaringen
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Aangenomen teksten
PDF 191kWORD 38k
Dinsdag 22 mei 2007 - Straatsburg
Biologische productie en de etikettering van biologische producten *
P6_TA(2007)0191A6-0061/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 mei 2007 over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2005)0671)(1),

–   gezien artikel 37 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0032/2006),

–   gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

–   gelet op artikelen 51 en 35 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0061/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd op 29 maart 2007(2);

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(2) Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0095.

Juridische mededeling - Privacybeleid