Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0278(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0061/2007

Predkladané texty :

A6-0061/2007

Rozpravy :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Prijaté texty
PDF 195kWORD 41k
Utorok, 22. mája 2007 - Štrasburg
Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov *
P6_TA(2007)0191A6-0061/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2007 o návrhu nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2005)0671)(1),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0032/2006),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na články 51 a 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0061/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie z 29. marca 2007(2);

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2)2 Prijaté texty, P6_TA(2007)0095.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia