Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0262(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0161/2007

Indgivne tekster :

A6-0161/2007

Forhandlinger :

PV 21/05/2007 - 21
CRE 21/05/2007 - 21

Afstemninger :

PV 22/05/2007 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0192

Vedtagne tekster
PDF 19kWORD 51k
Tirsdag den 22. maj 2007 - Strasbourg
Fiskeripartnerskabsaftale EF/Danmark og Grønland *
P6_TA(2007)0192A6-0161/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. maj 2007 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (KOM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0804)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0506/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0161/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   kræver, at der indledes samrådsprocedure, jf. fælleserklæringen af 4. marts 1975, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Hvis Den Blandede Komité fastlægger fiskerimulighederne på et lavere niveau end det, der er fastsat i bilagets kapitel I, bør Grønland kompensere Fællesskabet i efterfølgende år med tilsvarende fiskerimuligheder eller i samme år med andre fiskerimuligheder eller ved fratrækning af en forholdsmæssig del af den aftalte godtgørelse.
Ændring 2
Betragtning 2 b (ny)
(2b)  Fællesskabet bør forbeholde sig ret til at tilpasse kvoterne, hvis det efter 2010 viser sig, at de ikke harmonerer med EU's politik om bæredygtighed.
Ændring 3
Betragtning 2 c (ny)
(2c)  Ved anvendelsen af protokollens artikel 2, stk. 1, bør betingelserne i protokollens artikel 1, stk. 2, overholdes.
Ændring 4
Artikel 3 a (ny)
Artikel 3a
Kommissionen forelægger hvert år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af den sektororienterede fiskeripolitik, som er beskrevet i protokollens artikel 4.
Ændring 5
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)
Kommissionen vurderer hvert år, om de medlemsstater, hvis fartøjer driver fiskeri inden for rammerne af protokollen, har opfyldt indberetningskravene. Er dette ikke tilfældet, afviser Kommissionen deres ansøgninger om fiskerilicenser for det følgende år.
Ændring 6
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Forud for protokollens udløb og inden indledningen af forhandlinger om en eventuel forlængelse forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evaluering af protokollen, herunder en cost-benefit-analyse.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik