Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2559(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0204/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0204/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2007 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0193

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 248kWORD 31k
Τρίτη 22 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Μόνιμη αντιπροσωπεία EUROLAT
P6_TA(2007)0193B6-0204/2007

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της μόνιμης αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής (EUROLAT)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 188 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Μαρτίου 2004 σχετικά με τον αριθμό των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των μικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών και των αντιπροσωπειών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας(1),

–   έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής της 8ης  Νοεμβρίου 2006,

1.   αποφασίζει να συστήσει αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής·

2.   ορίζει την αριθμητική σύνθεση της εν λόγω αντιπροσωπείας σε 60 μόνιμα και 30 αναπληρωματικά μέλη·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 102 Ε, 28.4.2004, σ. 635.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου