Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 154kWORD 43k
Tiistai 22. toukokuuta 2007 - Strasbourg
Ekologinen kestävyys Euroopassa
P6_TA(2007)0197P6_DCL(2007)0016

Euroopan parlamentin kannanotto vihreän vetytalouden käyttöönottoon ja kolmannen teollisuusvallankumouksen tekemiseen Euroopassa solmimalla kumppanuuksia sitoutuneiden alueiden, kaupunkien, pk-yritysten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 116 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että maapallon keskilämpötila nousee ja fossiilisten polttoaineiden kustannukset kasvavat, ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission käynnistämän keskustelun energiapolitiikan tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta,

B.   katsoo, että Euroopan unionin seuraava tärkeä hanke olisi laatia suunnitelma fossiilisia polttoaineita ja ydinenergiaa korvaavista energianlähteistä,

C.   katsoo, että energiaomavaraisuuden viisi keskeisintä tekijää ovat energiatehokkuuden maksimointi, maapallon keskilämpötilaa nostavien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvien energianlähteiden kaupallisen käyttöönoton optimointi, vetypolttokennotekniikan käyttöönotto uusiutuvan energian varastoinnissa ja älykkäiden sähköverkostojen luonti energian jakelua varten,

1.   kehottaa EU:n toimielimiä

   lisäämään energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä,
   vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (vuoden 1990 tasoihin verrattuna),
   tuottamaan 33 prosenttia sähköstä ja 25 prosenttia kaikesta energiasta uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2020 mennessä,
   ottamaan käyttöön vetypolttokennojen varastointitekniikan ja muita varastointitekniikkoja kannettavia, kiinteitä ja kuljetuskäyttötapoja varten sekä luomaan hajautetun, alhaalta ylös -lähestymistapaan perustuvan vetyinfrastruktuurin vuoteen 2025 mennessä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa,
   tekemään sähköverkostoista älykkäitä ja riippumattomia vuoteen 2025 mennessä, jotta alueet, kaupungit, pk-yritykset ja kansalaiset voivat tuottaa ja yhteiskäyttää energiaa samojen vapaan käyttöoikeuden periaatteiden mukaisesti kuin mitä sovelletaan nyt Internetissä;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Allekirjoittaneet

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attwooll, Aubert, Auken, Badía i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Becsey, Beer, Beglitis, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlinguer, Berman, Birutis, Bliznashki, Bösch, Bonde, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Braghetto, Brepoels, Breyer, Brie, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Busk, Busquin, Buzek, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chiesa, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Cramer, Creţu C., Creţu G., Crowley, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Désir, Deva, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duff, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans Jillian, Evans Robert, Färm, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira A., Ferreira E., Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gargani, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Gruber, Guardans Cambó, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Holm, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kelam, Kelemen, Kinnock, Kirilov, Koch-Mehrin, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Manders, Maňka, Mann E., Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martin D., Martin H.-P., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Navarro, Newton-Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó'Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Pflüger, Piecyk, Pinior, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poettering, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Prets, Prodi, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schlyter, Schmidt F., Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Severin, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Søndergaard, Sofianski, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Stănescu, Staniszewska, Šťastný, Sterckx, Stockmann, Strož, Susta, Svensson, Swoboda, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ticău, Titley, Toia, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Varvitsiotis, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vincenzi, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalá, Ždanoka, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö