Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 208kWORD 51k
Marţi, 22 mai 2007 - Strasbourg
Economia verde în Europa
P6_TA(2007)0197P6_DCL(2007)0016

Declaraţia Parlamentului European privind realizarea unei economii a hidrogenului verde şi a unei a treia revoluţii industriale în Europa, printr-un parteneriat cu regiunile şi oraşele implicate, cu IMM-urile şi cu organizaţiile societăţii civile

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 116 din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât încălzirea globală ia amploare, iar costurile combustibililor fosili se măresc şi având în vedere dezbaterea lansată de către Parlamentul European şi de către Comisie, cu privire la viitorul politicii energetice şi a schimbărilor climatice,

B.   întrucât perspectiva asupra energiei ulterioare celei fosile şi celei nucleare ar trebui să constituie următorul proiect de importanţă majoră al Uniunii Europene,

C.   întrucât cei cinci factori cheie necesari pentru realizarea independenţe energetice sunt: maximizarea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de gaze care contribuie la încălzirea globală, optimizarea introducerii pe piaţă a energiilor regenerabile, realizarea unei tehnologii a hidrogenului şi a celulelor de combustibil care să permită stocarea energiilor regenerabile şi, respectiv, crearea unei reţele inteligente de distribuţie a energiei electrice,

1.   solicită instituţiilor UE:

   să urmărească o creştere a eficienţei energetice cu 20% până în 2020,
   să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 30% până în 2020 (în comparaţie cu valorile din 1990),
   să producă 33% din necesarul de electricitate şi, respectiv, 25% din cantitatea totală de energie, prin utilizarea surselor regenerabile de energie, până în 2020,
   să introducă o tehnologie de stocare a hidrogenului şi a celulelor de combustibil, precum şi alte tehnologii de stocare, pentru utilizarea mobilă, staţionară şi în transport, şi, de asemenea, să creeze, până în 2005, în toate statele membre, o infrastructură pentru hidrogen descentralizată şi ascendentă,
   să contribuie la transformarea reţelelor electrice în reţele inteligente şi independente, până în 2025, astfel încât regiunile, oraşele, IMM-urile şi cetăţenii să poată produce şi folosi în comun energia, în conformitate cu aceleaşi principii ale accesului deschis ca şi cele aplicabile, în prezent, în cazul internetului;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta declaraţie, împreună cu numele semnatarilor, Comisiei şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

Lista semnatarilor

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Alvaro, Andersson, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attwooll, Aubert, Auken, Badía i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Battilocchio, Batzeli, Becsey, Beer, Beglitis, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, van den Berg, Berlinguer, Berman, Birutis, Bliznashki, Bösch, Bonde, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Braghetto, Brepoels, Breyer, Brie, van Buitenen,Buitenweg, Bullmann, Busk, Busquin, Buzek, Capoulas Santos, Cappato,Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Casini,Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Chatzimarkakis, Chervenyakov,Chiesa, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei,Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Cramer, Creţu C., Creţu G., Crowley, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou,De Michelis, Deprez, De Rossa, Désir, Deva, De Vits, Dillen, Dimitrakopoulos, Dîncu, Dobolyi, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duff, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Evans Jillian, Evans Robert, Färm, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira A., Ferreira E., Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Ford, Frassoni, Fruteau, Gahler, Gál, Gargani, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi,Grabowska, Graefe zu Baringdorf, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Gruber, Guardans Cambó, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Holm, Horáček, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Juknevičienė, Kacin, Kallenbach, Karim, Kaufmann, Kelam, Kelemen, Kinnock, Kirilov, Koch-Mehrin, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco,Lucas, Lyubcheva,Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Manders, Maňka, Mann E., Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martin D., Martin H.-P., Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Navarro, Newton-Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó'Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Pflüger, Piecyk, Pinior, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Podgorean, Poettering, Poignant, Polfer, Popeangă, Portas, Prets, Prodi, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schlyter, Schmidt F., Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Segelström, Severin, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Søndergaard, Sofianski, Sonik, Sornosa Martínez, Staes, Stănescu, Staniszewska, Šťastný, Sterckx, Stockmann, Strož, Susta, Svensson, Swoboda, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ticău, Titley, Toia, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Varvitsiotis, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vincenzi, Voggenhuber, Wagenknecht, Watson, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Wurtz, Záborská, Zaleski, Zani, Zappala', Ždanoka, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate