Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0154(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0169/2007

Indgivne tekster :

A6-0169/2007

Forhandlinger :

PV 22/05/2007 - 21
CRE 22/05/2007 - 21

Afstemninger :

PV 23/05/2007 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0198

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 35k
Onsdag den 23. maj 2007 - Strasbourg
Transeuropæiske transport- og energinet ***II
P6_TA(2007)0198A6-0169/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. maj 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske transport- og energinet (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (17032/2/2006 - C6-0101/2007)(1),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0475),

-   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2006)0245),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Budgetudvalget (A6-0169/2007),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 103 E af 8.5.2007, s. 26.
(2) EUT C 272 E af 9.11.2006, s. 404.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik