Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0133(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0155/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0155/2007

Keskustelut :

PV 23/05/2007 - 3
CRE 23/05/2007 - 3

Äänestykset :

PV 23/05/2007 - 5.2
CRE 23/05/2007 - 5.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0199

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 47k
Keskiviikko 23. toukokuuta 2007 - Strasbourg
Verkkovierailut yleisissä matkaviestinverkoissa ***I
P6_TA(2007)0199A6-0155/2007
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. toukokuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa yhteisön alueella ja sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta (KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0382)(1),

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0244/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A6-0155/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta
P6_TC1-COD(2006)0133

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 717/2007.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö