Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 1. února 2007 - Brusel
 Ochrana cestujících před nezajištěnými zavazadly ***
 Schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu ***
 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Korejskou republikou *
 Začlenění hlediska udržitelnosti do politik rozvojové spolupráce
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2007
 Lidská práva Dálítů v Indii
 Dohoda ES - Gabon o partnerství v odvětví rybolovu *
 Moratorium k trestu smrti
 Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity
 Promlčecí lhůty u přeshraničních sporů, které zahrnují zranění jednotlivců nebo smrtelné úrazy
 Diskriminace mladých žen a dívek v oblasti vzdělávání
 Strategie pro posílení partnerství s tichomořskými ostrovy
 Satut evropské soukromé společnosti
Texty (181 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí