Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 1. veebruar 2007 - Brüssel
 Reisijate kaitsmine kinnitamata pagasi tõttu tekkiva ohu eest ***
 Mootorsõidukite heakskiitmine seoses mootorsõidukijuhi ettepoole suunatud vaateväljaga ***
 EÜ ja Korea Vabariigi vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping *
 Arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamine
 Paranduseelarve nr 1/2007 projekt
 Puutumatute inimõigused Indias
 EÜ ja Gaboni Vabariigi vaheline partnerlusleping kalandussektoris *
 Moratoorium surmanuhtluse suhtes
 Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine
 Kehavigastuste ja surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite aegumistähtajad piiriülestes kohtuvaidlustes
 Noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimine hariduses
 ELi suhted Vaikse ookeani saartega – tugevdatud partnerluse strateegia
 Euroopa osaühingu põhikiri
Tekstid (164 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika