Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 1 lutego 2007 r. - Bruksela
 Ochrona pasażerów przed przemieszczeniem się bagażu ***
 Homologacja pojazdów silnikowych w odniesieniu do przedniego pola widzenia kierowcy pojazdu silnikowego ***
 Umowa WE-Korea w sprawie współpracy naukowej i technologicznej *
 Uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w polityce współpracy na rzecz rozwoju
 Projekt budżetu korygującego nr 1/2007
 Prawa człowieka w odniesieniu do dalitów w Indiach
 Partnerstwo w sprawie połowów pomiędzy WE a Gabonem *
 Moratorium na wykonywanie kary śmierci
 Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 Terminy przedawnienia w sporach transgranicznych obejmujących obrażenia i wypadki śmiertelne
 Dyskryminacja młodych kobiet i dziewcząt w edukacji
 Strategia ściślejszego partnerstwa z wyspami Pacyfiku
 Statut europejskiej spółki prywatnej
Teksty (185 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności