Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 1. februára 2007 - Brusel
 Ochrana cestujúcich proti nezabezpečenej batožine ***
 Homologizácia motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča dopredu ***
 Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a Kórejskou republikou *
 Začleňovanie trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2007
 Ľudské práva Dalitov v Indii
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Gabonom *
 Moratórium na trest smrti
 Podpora zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení
 Premlčacia doba pre cezhraničné nároky na náhradu škody v prípadoch ujmy na zdraví a smrteľných úrazov
 Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania
 Vzťahy EÚ s tichomorským ostrovmi - stratégia upevňovania partnerstva
 Štatút európskej súkromnej spoločnosti
Texty (179 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia