Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2007 - Στρασβούργο
 Κατάργηση της οδηγίας 68/89/ΕΟΚ σχετικά με την ταξινόμηση της ακατέργαστης ξυλείας ***I
 Κατάργηση της οδηγίας 71/304/ΕΟΚ σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων ***I
 Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (πρόγραμμα «Hercule II») ***I
 Τροποποίηση των κανόνων εφαρμογής του Δημοσιονομικού Κανονισμού *
 Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) ***III
 Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα ***I
 Θεματική Στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων
 Ο ρόλος των γυναικών στην Τουρκία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή
Κείμενα (471 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου