Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 13. helmikuuta 2007 - Strasbourg
 Raakapuun luokitusta koskevan direktiivin 68/89/ETY kumoaminen ***I
 Julkisia rakennusurakoita koskevan direktiivin 71/304/ETY kumoaminen ***I
 Yhteisön tukiohjelma yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi (Herkules II -ohjelma) ***I
 Varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen muuttaminen *
 Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) ***III
 Jätedirektiivi ***I
 Jätteiden kierrätystä koskeva teemakohtainen strategia
 Naisten asema Turkin yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä
Tekstit (304 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö