Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2007. gada 13. februāris - Strasbūra
 Direktīvas 68/89/EEK attiecībā uz neapstrādāto kokmateriālu klasifikāciju atcelšana ***I
 Direktīvas 71/304/EEK par valsts [būvdarbu] pasūtījumu līgumiem atcelšana ***I
 Kopienas rīcības programma, lai veicinātu darbības Kopienas finansiālo interešu aizsardzības jomā (Hercule II programma) ***I
 Finanšu regulas īstenošanas noteikumi *
 Telpiskās informācijas infrastruktūra Eiropas Kopienā (INSPIRE) ***III
 Atkritumi ***I
 Atkritumu pārstrāde
 Sievietes Turcijā
Teksti (302 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika