Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 13 lutego 2007 r. - Strasburg
 Uchylenie dyrektywy 68/89/EWG w sprawie klasyfikacji drewna nieobrobionego ***I
 Uchylenie dyrektywy 71/304/EWG dotyczącej zamówień publicznych na roboty budowlane ***I
 Wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program „Herkules II”) ***I
 Zasady wykonania rozporządzenia finansowego *
 Infrastruktura informacji przestrzennej we Wspólnocie ***III
 Odpady ***I
 Recykling odpadów
 Rola kobiet w Turcji
Teksty (307 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności