Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 13. februára 2007 - Štrasburg
 Zrušenie smernice 68/89/EHS týkajúcej sa klasifikácie surového dreva ***I
 Zrušenie smernice 71/304/EHS o verejnom obstarávaní prác ***I
 Akčný program Spoločenstva na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Spoločenstva (program Hercule II) ***I
 Pravidlá na vykonávanie nariadenia o rozpočtových pravidlách *
 Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) ***III
 Smernica o odpade ***I
 Recyklovanie odpadu
 Úloha žien v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote v Turecku
Texty (309 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia