Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 13. februar 2007 - Strasbourg
 Razveljavitev Direktive Sveta 68/89/EGS o klasifikaciji neobdelanega lesa ***I
 Razveljavitev Direktive Sveta 71/304/EGS o javnih naročilih za gradnje ***I
 Delovni program Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II) ***I
 Sprememba pravil za izvajanje Finančne uredbe *
 Infrastruktura za prostorske informacije v Skupnosti (INSPIRE)***III
 Revizija okvirne direktive o odpadkih ***I
 Recikliranje odpadkov
 Vloga žensk v družbenem, gospodarskem in političnem življenju v Turčiji
Besedila (280 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov