Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 13 februari 2007 - Strasbourg
 Sortering av rundvirke ***I
 Bygg- och anläggningskontrakt ***I
 Gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet) ***I
 Ändring av genomförandebestämmelser för budgetförordningen *
 Infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (INSPIRE) ***III
 Avfall ***I
 Materialåtervinning av avfall
 Kvinnor i Turkiet
Texter (304 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy