Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0259(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0138/2007

Indgivne tekster :

A6-0138/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/05/2007 - 5.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0200

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 42k
Onsdag den 23. maj 2007 - Strasbourg
Anden tillægsprotokol til aftale EF/Mexico *
P6_TA(2007)0200A6-0138/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. maj 2007 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (16522/2006 - KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2006)0777)(1),

-   der henviser til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af anden tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (16522/2006),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 57, stk. 2, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 133, stk. 1 og 5, og artikel 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0077/2007),

-   der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 35,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A6-0138/2007),

1.   godkender forslaget til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af protokollen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og De Forenede Mexicanske Staters regeringer og parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Henvisning 1
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, 71, 80, stk. 2, 133, stk. 1, 133, stk. 5 og 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første og andet punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 57, stk. 2, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 133, stk. 1, artikel 133, stk. 5, og artikel 181 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første og andet punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik