Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0259(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0138/2007

Ingediende teksten :

A6-0138/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/05/2007 - 5.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0200

Aangenomen teksten
PDF 203kWORD 38k
Woensdag 23 mei 2007 - Straatsburg
Tweede aanvullend protocol bij de overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking EG/Mexico, teneinde de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU in aanmerking te nemen *
P6_TA(2007)0200A6-0138/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 23 mei 2007 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een tweede aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (16522/2006 – COM(2006)0777 – C6-0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2006)0777)(1),

–   gezien het besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een tweede aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie (16522/2006),

–   gelet op artikel 57, lid 2, artikel 71, artikel 80, lid 2, artikel 133, lid 1, artikel 133, lid 5, en artikel 181 juncto artikel 300, lid 2, eerste en tweede volzin van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0077/2007),

–   gelet op het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrondslag,

–   gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7 en artikel 35 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A6-0138/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de tekst van de Raad, als geamendeerd door het Parlement, en hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsook aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Mexicaanse Staten.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
Visum 1
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 57, lid 2, artikel 71, artikel 80, lid 2, artikel 133, lid 1 en lid 5 en artikel 181, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste en tweede volzin, en artikel 300, lid 3, eerste alinea
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 57, lid 2, artikel 71, artikel 80, lid 2, artikel 133, lid 1 en lid 5 en artikel 181, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste en tweede volzin, en artikel 300, lid 3, tweede alinea

(1) Nog niet gepubliceerd in het PB.

Juridische mededeling - Privacybeleid