Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0259(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0138/2007

Teksty złożone :

A6-0138/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/05/2007 - 5.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0200

Teksty przyjęte
PDF 199kWORD 41k
Środa, 23 maja 2007 r. - Strasburg
Umowa o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy WE-Meksyk *
P6_TA(2007)0200A6-0138/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (16522/2006 – COM(2006)0777 – C6-0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2006)0777)(1),

–   uwzględniając decyzję Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (16522/2006),

–   uwzględniając art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133 ust. 1, art. 133 ust. 5 oraz art. 181 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdania pierwsze i drugie Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0077/2007),

–   uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej;

–   uwzględniając art. 51, art. 83 ust. 7 oraz art. 35 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0138/2007),

1.   zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie protokołu;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Odniesienie 1
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133 ust. 1, art. 133 ust. 5 oraz art. 181 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze i drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 133 ust. 1, art. 133 ust. 5 oraz art. 181 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie pierwsze i drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit drugi,

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności