Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0259(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0138/2007

Predkladané texty :

A6-0138/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/05/2007 - 5.3

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0200

Prijaté texty
PDF 268kWORD 44k
Streda, 23. mája 2007 - Štrasburg
Dohoda o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi ES a Mexikom *
P6_TA(2007)0200A6-0138/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. mája 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí druhého dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (16522/2006 – KOM(2006)0777 – C6-0077/2007 – 2006/0259(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2006)0777)(1),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady o podpísaní a predbežnom uplatňovaní druhého dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (16522/2006),

–   so zreteľom na článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, článok 133 ods. 1, článok 133 ods. 5 a článok 181 v spojení s prvou a druhou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0077/2007),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 35 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0138/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh rozhodnutia Rady a schvaľuje uzavretie protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov mexických.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 1
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 57 ods. 2, 71, 80 ods. 2, 133 ods. 1, 133 ods. 5 a 181, v spojení s prvou a druhou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom jej článku 300 ods. 3,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, článok 133 ods. 1, článok 133 ods. 5 a článok 181, v spojení s prvou a druhou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a druhým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia