Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2236(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0088/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0088/2007

Συζήτηση :

PV 22/05/2007 - 7
CRE 22/05/2007 - 7

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2007 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0203

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 515kWORD 164k
Τετάρτη 23 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο
P6_TA(2007)0203A6-0088/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ για το εμπόριο (2006/2236(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τη Διάσκεψη του ΠΟΕ στο Κατάρ(1), της 3ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την επισιτιστική ασφάλεια(2), της 30ής Ιανουαρίου 2003, σχετικά με την πείνα στον κόσμο και την εξάλειψη των φραγμών στις εμπορικές σχέσεις με τις φτωχότερες χώρες του κόσμου(3), της 15ης Μαΐου 2003, σχετικά με την ενίσχυση των ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες(4), της 4ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το εμπόριο και την ανάπτυξη: "Για να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να επωφεληθούν από τις εμπορικές συναλλαγές"(5), της 25ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την 5η υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην Κανκούν(6), της 24ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με τη δράση κατά της πείνας και της φτώχειας(7), της 12ης Μαΐου 2005, σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ της 1ης Αυγούστου 2004(8), της 6ης Ιουλίου 2005, σχετικά με την παγκόσμια έκκληση για δράση κατά της φτώχειας: πώς θα θέσουμε τη φτώχεια στο περιθώριο της ιστορίας(9), της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με την προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ(10), της 4ης Απριλίου 2006, σχετικά με την αξιολόγηση του Γύρου της Ντόχα μετά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ(11), της 1ης Ιουνίου 2006, σχετικά με το εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στο μετριασμό της φτώχειας(12), της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη(13), και της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με την αναστολή των διαπραγματεύσεων για την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα(14),

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας – Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (COM(2005)0132)· "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας – Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας" (COM(2005)0133)· "Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής - Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας" (COM(2005)0134) "Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας – Οι προκλήσεις για την κλιμάκωση της βοήθειας της ΕΕ 2006-2010" (COM(2006)0085) και "Βοήθεια της ΕΕ: Περισσότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη" (COM(2006)0087),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη"(15),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 12ης Δεκεμβρίου 2005 και της 16ης-17ης Οκτωβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση(16) της τέταρτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στη Ντόχα,

–   έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση(17) της έκτης συνόδου της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ, που εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2005 στο Χονγκ Κονγκ,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση(18) των Ηνωμένων Εθνών για τη Χιλιετηρίδα, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000, που θέτει τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) με τη μορφή κριτηρίων, οριζομένων συλλογικώς από τη διεθνή κοινότητα, για την εξάλειψη της φτώχειας,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών "Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετηρίδας – Έκθεση 2005" και "Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετηρίδας – Έκθεση 2006",

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας σχεδιασμού του προγράμματος του ΟΗΕ για τη χιλιετηρίδα,

–   έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εξέδωσε στις 8 Ιουλίου 2005 η Ομάδα των 8 (G8) στο Gleneagles,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0088/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισορροπημένο, πολυμερές εμπορικό σύστημα, που βασίζεται σε κανόνες, είναι καίριας σημασίας για την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από το διεθνές εμπόριο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 40 έτη το μερίδιο των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) στο παγκόσμιο εμπόριο υποχώρησε από 1,9% σε λιγότερο από 1%, παρά την επέκταση, τα τελευταία χρόνια, των διμερών καθεστώτων πρόσβασης των προϊόντων τους στην αγορά χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις (εκ των οποίων η κοινοτική πρωτοβουλία "τα πάντα εκτός των όπλων" είναι το μεγαλύτερο),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ανάπτυξη και η ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης της φτώχειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της επιδίωξης των ΑΣΧ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη και οι κοινές και οικουμενικές αξίες του σεβασμού και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης, του εκδημοκρατισμού και του κράτους δικαίου είναι ουσιώδεις προκειμένου τα αναπτυσσόμενα κράτη αφενός να μειώσουν τη φτώχεια και, αφετέρου, να αποκομίσουν τα οφέλη που προκύπτουν από μεγαλύτερες εμπορικές ευκαιρίες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα, όπως σημειώνεται και στην "Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη", αντλώντας διδάγματα από τις δικές της εμπειρίες και την αποκλειστική αρμοδιότητά της στο εμπόριο, διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την παροχή στήριξης σε χώρες εταίρους προκειμένου να ενσωματώσουν το εμπόριο στις εθνικές αναπτυξιακές τους στρατηγικές και ως προς την υποστήριξη της περιφερειακής συνεργασίας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της έκτης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με την οποία η "βοήθεια για το εμπόριο θα πρέπει να έχει ως στόχο να συνδράμει τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις ΛΑΧ, για να δημιουργήσουν την ικανότητα προσφοράς και τη σχετιζόμενη με το εμπόριο υποδομή που χρειάζονται, βοηθώντας τες κατά αυτόν τον τρόπο να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν τις συμφωνίες του ΠΟΕ και να επεκτείνουν το εμπόριό τους γενικότερα",

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι συνεχιζόμενη διαδικασία που δεν μπορεί να ανασταλεί και η οποία αντιπροσωπεύει ευκαιρίες και προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τον κίνδυνο περιθωριοποίησης των χωρών, ιδίως των πτωχότερων χωρών, καθώς και περιθωριοποίησης των πλέον ευάλωτων ομάδων που υπάρχουν στις χώρες αυτές, κυρίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαφορά στα εισοδήματα στο εσωτερικό ή μεταξύ των χωρών αυτών παραμένει μεγάλη και υπάρχει ολοένα αυξανόμενος αριθμός ατόμων που ζουν σε καθεστώς φτώχειας,

Τα επιχειρήματα υπέρ της βοήθειας για το εμπόριο (ΒγΕ) και το τρίπτυχο της επιτυχίας: βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, ορθές εσωτερικές πολιτικές και αυξημένη και αποτελεσματικότερη βοήθεια για το εμπόριο

1.   τονίζει ότι το άνοιγμα του εμπορίου αποτελεί μία από τις αποτελεσματικότερες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία είναι απαραίτητη για τη μείωση της φτώχειας, την προαγωγή της ανάπτυξης της οικονομίας και της απασχόλησης υπέρ των φτωχών, ενώ είναι και σημαντικός καταλύτης για τη βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως·

2.   τονίζει, ωστόσο, ότι το άνοιγμα του εμπορίου δεν αποτελεί από μόνο του ικανή προϋπόθεση για την αξιοποίηση του εμπορίου ως μοχλού ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας, ενός περίπλοκου και πολυδιάστατου προβλήματος για το οποίο δεν υπάρχουν απλές λύσεις·

3.   υπογραμμίζει ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η περιχαρακωμένη στα σύνορά τους εγχώρια πολιτική και το ελλιπές οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην ικανότητα άντλησης των οφελών που προκύπτουν από την αύξηση των εμπορικών ευκαιριών· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι η ανάπτυξη και το εμπόριο δεν μπορούν να μειώσουν τη φτώχεια χωρίς τις απαραίτητες συνοδευτικές εσωτερικές πολιτικές, περιλαμβανομένης της πολιτικής ανακατανομής και της κοινωνικής πολιτικής και της πραγματικής βελτίωσης της ικανότητας για χρηστή διακυβέρνηση·

4.   θεωρεί ότι χωρίς την επίτευξη προόδου στη διακυβέρνηση, όλες οι άλλες μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν περιορισμένο μόνον αντίκτυπο· τονίζει ότι τα αποτελεσματικά κράτη, δηλαδή τα κράτη εκείνα που μπορούν να προάγουν και να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παρέχουν στους λαούς τους υπηρεσίες και κλίμα ευνοϊκό για την επιχειρηματικότητα και την οικονομική μεγέθυνση αποτελούν το θεμέλιο της ανάπτυξης· θεωρεί ότι ενώ οι βελτιώσεις στη διακυβέρνηση, περιλαμβανομένου και του τομέα της δημοκρατίας, αποτελούν πρώτον και κύριον ευθύνη της κάθε ενδιαφερόμενης χώρας, το πρόγραμμα "βοήθεια για το εμπόριο" μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη στήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, όσο και για την αποφυγή της υπονόμευσής της, μέσω της στήριξης ολοκληρωμένων εθνικών στρατηγικών για την οικοδόμηση των ικανοτήτων, της διεύρυνσης της συμμετοχής και της ενδυνάμωσης των θεσμών που προάγουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

5.   θεωρεί ότι η λογοδοσία είναι αμοιβαία και ότι οι αρχές της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, της προστασίας των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης ισχύουν ομοίως για τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενταχθούν στη γενική προσέγγιση της ΕΕ για τη ΒγΕ·

6.   συμπεραίνει ότι προκειμένου να αξιοποιήσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες τις δυνατότητες που προκύπτουν από την ελευθέρωση του εμπορίου, η πρόσβαση στην αγορά, ιδίως στους πλέον ανταγωνιστικούς τομείς τους, πρέπει να συνοδεύεται τόσο από κατάλληλες μεταρρυθμίσεις της εσωτερικής πολιτικής όσο και από σύστημα δίκαιου διεθνούς εμπορίου, το οποίο να περιλαμβάνει σημαντικά μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη ΒγΕ·

7.   τονίζει ότι παρόλο που η ΒγΕ δεν αποτελεί πανάκεια, είναι απολύτως απαραίτητη τόσο για να αντληθούν τα πιθανά οφέλη από το διεθνές εμπόριο, όσο και για να μετριαστεί το πιθανό κόστος του· πιστεύει ότι προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχής η ΒγΕ, οι παραγωγοί και οι έμποροι των δικαιούχων χωρών θα πρέπει να γίνουν αποδέκτες άμεσων οικονομικών οφελών·

8.   σημειώνει ότι το εμπόριο, παράλληλα με την παραγωγική ικανότητα γενικότερα, έχει ελαφρώς παραγκωνιστεί στα προγράμματα βοήθειας τα τελευταία 10-15 χρόνια, λόγω της έμφασης που είχε δοθεί στις ουσιαστικές προσπάθειες με άμεσο στόχο τη μείωση της φτώχειας, και οι οποίες δεν αποτελούν πάντοτε το πιο αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη σημαντικής μείωσης της φτώχειας μακροπρόθεσμα· πιστεύει επομένως ότι οι πρωτοβουλίες της ΒγΕ παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία να επιτελεστεί έργο που θα υπερβαίνει την αμοιβαία δυσπιστία που χαρακτηρίζει τη σχέση εμπορίου και βοήθειας· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία και να βρεθούν βιώσιμες μορφές παραγωγής μακροπρόθεσμης προοπτικής που μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση της φτώχειας, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ολοκλήρωση των στρατηγικών εμπορίου και ανάπτυξης·

9.   αναγνωρίζει ότι ανάπτυξη δεν είναι απλώς η οικονομική μεγέθυνση αλλά και η ανάπτυξη σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η περιβαλλοντική προστασία και η πολιτική ελευθερία· θεωρεί, ωστόσο, ότι η επίτευξη των ανωτέρω δεν είναι εφικτή χωρίς την οικονομική ανάπτυξη, η οποία παράγει τους απαραίτητους πόρους·

10.   ελπίζει ότι η ΒγΕ μπορεί να αποτελέσει το μέσο ανάπτυξης της ικανότητας των δικαιούχων αναπτυσσόμενων χωρών να ξεκινήσουν τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης Νότου-Νότου, η οποία ελλείπει μέχρι σήμερα·

11.   καλεί επειγόντως την ΕΕ να εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο Γύρο Ντόχα έναντι των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, ενισχύοντας την αναπτυξιακή δέσμη και καταργώντας τις επιδοτήσεις στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων έως το 2013· τονίζει ότι η ΕΕ. πρέπει να παροτρύνει τα άλλα μέλη του ΠΟΕ να τηρήσουν και αυτά τις δεσμεύσεις τους έναντι των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών·

Η Κοινή Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2007 σχετικά με τη Βοήθεια για το Εμπόριο

12.   χαιρετίζει και υποστηρίζει θερμά την αναδυόμενη συναίνεση που αντικατοπτρίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 16- 17 Οκτωβρίου 2006 σχετικά με το ότι χρειάζεται περισσότερη και αποτελεσματικότερη ΒγΕ προκειμένου όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα οι ΛΑΧ να μπορέσουν να ενσωματωθούν στο πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες και να χρησιμοποιήσουν το εμπόριο με αποτελεσματικότερο τρόπο προκειμένου να προωθήσουν τον ευρύτερο στόχο της εξάλειψης της φτώχειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης·

13.   θεωρεί ότι είναι άκρως σημαντικό, σύμφωνα με το παράδειγμα της "ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη", το Κοινοβούλιο να συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία και υιοθέτηση της Κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007 για τη ΒγΕ·

14.   επισημαίνει ότι η Κοινή Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2007 θα πρέπει, πρώτον, να θεσπίζει τις γενικές αρχές για τη ΒγΕ της ΕΕ· δεύτερον, να καθορίζει πρόγραμμα εργασίας με συγκεκριμένες συστάσεις προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει και τελικά να βελτιώσει τον στόχο των 2 δισ. ευρώ για συνδρομή σχετιζόμενη με το εμπόριο μέχρι το 2010 και να παράσχει αποτελεσματικότερη ΒγΕ· τρίτον, να προσδιορίζει τρόπους συντονισμού και πρακτικής υλοποίησης στα διάφορα επίπεδα της ΒγΕ σύμφωνα με τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας του ΠΟΕ, και τέλος, να καθορίζει μηχανισμούς για τη βελτίωση της διαφάνειας, της παρακολούθησης και του ελέγχου·

Πεδίο εφαρμογής και ορισμός της Βοήθειας για το Εμπόριο

15.   σημειώνει ότι ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα ζητήματα που σχετίζονται με τη ΒγΕ αφορά τον ίδιο τον ορισμό της, αφού ο όρος "ΒγΕ" συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει ευρύτατο φάσμα συναφών με το εμπόριο μέτρων βοήθειας που παρέχονται στις αναπτυσσόμενες χώρες·

16.   υπενθυμίζει ότι όπως προσδιορίζει η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ) και καταγράφεται στη βάση δεδομένων των ΕΑΒ/ΠΟΕ σχετικά με την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα, η συνδρομή που σχετίζεται με το εμπόριο εμπίπτει παραδοσιακά σε δύο κατηγορίες: "εμπορική πολιτική και ρύθμιση" και "ανάπτυξη του εμπορίου" με την τελευταία να ερμηνεύεται ως περιλαμβάνουσα τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα και, σε μικρότερο βαθμό, τους περιορισμούς όσον αφορά την προσφορά, καθώς επίσης και κάποια στήριξη προσαρμογής·

17.   τονίζει, ωστόσο, ότι η Ειδική Ομάδα "Βοήθεια για το Εμπόριο" του ΠΟΕ πρόσθεσε τρεις ακόμη κατηγορίες βοήθειας για το εμπόριο στις δύο ανωτέρω: "σχετιζόμενη με το εμπόριο προσαρμογή", "σχετιζόμενες με το εμπόριο υποδομές" και "παραγωγική ικανότητα'·

18.   σημειώνει ότι επειδή το πεδίο των τριών νέων κατηγοριών βοήθειας για το εμπόριο επικαλύπτει το πεδίο των δύο προηγούμενων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να καταστούν δυσδιάκριτες από τη γενική συνεργασία για την ανάπτυξη, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο των υφιστάμενων ποσοτικών στόχων που έχει θέσει η Επιτροπή ή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη έως ότου υπάρξει διεθνής συναίνεση ως προς τον ορισμό τους, εφόσον αυτό το "ευρύτερο" πεδίο της βοήθειας για το εμπόριο θα κινδύνευε από τυχόν υποβολή ανακριβών στοιχείων και διπλογραφία·

19.   πιστεύει, ωστόσο, ότι αυτές οι τρεις κατηγορίες που προστέθηκαν στον ευρύ και φιλόδοξο ορισμό της Ειδικής Ομάδας "Βοήθεια για το Εμπόριο" του ΠΟΕ είναι ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις ποικίλες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών σχετικά με το εμπόριο και θα πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιηθούν στις στρατηγικές ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας των χωρών αυτών προκειμένου να προαχθεί η αποτελεσματική συμπερίληψη όλων των συναφών προτεραιοτήτων που σχετίζονται με το εμπόριο· θεωρεί ότι η κύρια πρόκληση –και ευκαιρία– είναι επί του παρόντος η ανάπτυξη συνεκτικής δέσμης μηχανισμών, τα οποία να συνεργάζονται για να διοχετεύουν τη βοήθεια που συνδράμει τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να συμμετάσχουν σε πιο επωφελές εμπόριο, προωθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την οικονομική μεγέθυνση και τη μείωση της φτώχειας και προάγοντας παράλληλα την ανάπτυξη·

20.   συστήνει τη δημιουργία ολοκληρωμένων διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο με την υποστήριξη κατάλληλης θεσμικής δομής, στην οποία θα συμμετέχουν εθνικές υπηρεσίες, αρμόδια υπουργεία, περιλαμβανομένων των Υπουργείων Εμπορίου (τα οποία, παραδοσιακά, είχαν περιορισμένη μόνον "επιρροή" στη χάραξη της εθνικής πολιτικής), βουλευτές, συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), δωρητές και ο ιδιωτικός τομέας, διαδικασίες που θα αποτελούν σημείο εκκίνησης για τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών και προτεραιοτήτων της ΒγΕ, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον διάλογο σε θέματα πολιτικής·

21.   σημειώνει ότι οι πρωτοβουλίες ΒγΕ πρέπει να δίδουν μεγαλύτερη προσοχή στη ζωτικής σημασίας ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα, ιδίως των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), των συνδικάτων και της κοινωνίας των πολιτών, τόσο στον προσδιορισμό των αναγκών όσο και στην υλοποίηση της συνδρομής, ώστε να επιτρέψουν στη ΒγΕ να διευκολύνει την ίδρυση και την ανάπτυξη εταιρειών που να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και να συμμετέχουν στις διεθνείς αγορές και την αποτελεσματική δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη διάθεσης μέρους της χρηματοδότησης ΒγΕ στο δίκαιο εμπόριο, σύμφωνα με την παράγραφο 19 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του σχετικά με το δίκαιο εμπόριο και την ανάπτυξη·

Πέραν του πεδίου εφαρμογής, για την επιτυχία του στόχου: Η σημασία της διεύρυνσης της ατζέντας για τη Βοήθεια για το Εμπόριο

22.   τονίζει ότι ανεξαρτήτως του ακριβούς ορισμού της ΒγΕ, η ΕΕ οφείλει να συμβάλει σημαντικά στη διεύρυνση της ατζέντας της ΒγΕ·

Εμπορική Προσαρμογή

23.   σημειώνει ότι μολονότι η εμπορική προσαρμογή δεν αναφέρεται ρητά στην προαναφερόμενη δήλωση της υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Χονγκ Κονγκ, θα πρέπει να περιληφθεί ως σημαντικό στοιχείο της ευρύτερης ατζέντας της ΒγΕ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η επιχειρησιακή ομάδα για το εμπόριο, στο πλαίσιο του προγράμματος της χιλιετίας του ΟΗΕ, πρότεινε τη δημιουργία ενός προσωρινού "ταμείου βοήθειας για το εμπόριο", ενώ ο ίδιος ο αρμόδιος για το εμπόριο Επίτροπος της ΕΕ πρότεινε (στις 4 Φεβρουαρίου 2005) τη σύσταση ειδικού Ταμείου Εμπορικής Προσαρμογής που θα βοηθά τους φτωχούς να συναλλάσσονται αποτελεσματικότερα και θα αμβλύνει το κοινωνικό κόστος της προσαρμογής·

24.   σημειώνει ότι οι δαπάνες της σχετιζόμενης με το εμπόριο προσαρμογής καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, και περιλαμβάνουν κυρίως: πρώτον, τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διάβρωση των προτιμήσεων, η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα τις χώρες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών και γεωργικών προϊόντων· δεύτερον, την απώλεια εσόδων από τους εμπορικούς δασμούς, και τρίτον τις δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, οι οποίες πιθανώς θα επηρεάσουν τις χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς ειδών διατροφής και θα πλήξουν κατά κύριο λόγο τις φτωχότερες ομάδες του πληθυσμού·

25.   υπογραμμίζει ότι οι πρόσθετες δαπάνες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που αφορούν τα πρότυπα παραγωγής, περιλαμβανομένων των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, και οι δαπάνες υλοποίησης των συμφωνιών του ΠΟΕ, όπως είναι τα μέτρα σχετικά με τις εμπορικές επενδύσεις (TRIM), οι εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) του ΠΟΕ, που απαιτούν περίπλοκες αλλαγές στις πολιτικές και τη νομοθεσία, θεωρούνται συχνά δαπάνες προσαρμογής, αλλά υπογραμμίζει επίσης ότι συμπίπτουν με την κατηγορία της ΒγΕ "εμπορική πολιτική και ρύθμιση'· σημειώνει ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με παράγοντες της παραγωγής, όπως είναι η ικανότητα διαχείρισης της βραχυχρόνιας ανεργίας και η επανεκπαίδευση, θεωρούνται επίσης από κάποιους εμπειρογνώμονες δαπάνες σχετιζόμενης με το εμπόριο προσαρμογής·

26.   σημειώνει ότι η στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών αποτελεί γενικού χαρακτήρα εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής που μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται και για την αντιμετώπιση των δαπανών προσαρμογής·

27.   τονίζει ότι οι δαπάνες προσαρμογής είναι ιδιαίτερα συναφείς στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)·

28.   αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανησυχία των χωρών ΑΚΕ για τις μεθόδους παράδοσης, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της κοινοτικής Βοήθειας για το Εμπόριο για την υποστήριξη προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής·

29.   τονίζει ότι η εμπορική προσαρμογή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απλή αποζημίωση που καταβάλλεται για τη διάβρωση των προτιμήσεων ή για τις γενικότερες επιπτώσεις της ελευθέρωσης, αλλά ως μηχανισμός για τη διευκόλυνση της δυσχερούς μετάβασης σε ένα πιο απελευθερωμένο περιβάλλον·

30.   πιστεύει ότι η βοήθεια για την προσαρμογή για να αντιμετωπισθούν οι εμπορικοί κλυδωνισμοί είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδοχή του πιο ελεύθερου εμπορίου, εφόσον ελλείψει βοήθειας για την προσαρμογή και δικτύων κοινωνικής προστασίας, η ελευθέρωση του εμπορίου θα προσκρούσει σε αντιδράσεις και ενδεχομένως να ανατραπεί· θεωρεί ότι η ικανότητα της ΕΕ να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει τη ΒγΕ εν προκειμένω θα απαιτεί πολύ βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών προσαρμογής τις οποίες υφίστανται οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών, ως αποτέλεσμα της ελευθέρωσης του εμπορίου·

31.   σημειώνει ότι ο Μηχανισμός Εμπορικής Ενσωμάτωσης (ΜΕΕ) του ΔΝΤ, ο οποίος δημιουργήθηκε το 2004, προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες στον τομέα του ισοζυγίου πληρωμών να χειριστούν τις συνέπειες της ελευθέρωσης του εμπορίου, υπόκειται στους όρους της συνήθους πολιτικής του ΔΝΤ και τους όρους δανεισμού και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να είναι ακατάλληλος για τις ήδη υπερχρεωμένες χώρες ή/και τις χώρες που δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα του ΔΝΤ· διαπιστώνει με ανησυχία το γεγονός ότι αυτός είναι ο μοναδικός ειδικός πολυμερής μηχανισμός που υπάρχει για τη σχετιζόμενη με το εμπόριο προσαρμογή και ότι, έως σήμερα, έχει χρησιμοποιηθεί μόνο από τρεις χώρες, το Μπανγκλαντές, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης·

32.   συστήνει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ελλείψει νέων πολυμερών μηχανισμών για την αντιμετώπιση των δαπανών της σχετιζόμενης με το εμπόριο προσαρμογής: πρώτον, να αξιολογήσουν το πεδίο εφαρμογής, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας βοήθειας, πραγματοποιώντας ιδίως ποσοτική αξιολόγηση –τόσο περιγραφική όσο και αναλυτική– του αντικτύπου αυτής της βοήθειας· συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει συνεκτική μεθοδολογία, ώστε να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο συγκεκριμένα προγράμματα έχουν στηρίξει την εμπορική και οικονομική ανάπτυξη, προκειμένου να προωθηθεί η εμπορική προσαρμογή, και να καταρτίσει, στο πλαίσιο της Κοινής Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007 για τη ΒγΕ, ειδικές συστάσεις σχετικά με αυτό· δεύτερον, να προωθήσουν έναν Μηχανισμό Εμπορικής Ενσωμάτωσης (ΜΕΕ), παρεχόμενου από τους Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, ο οποίος να είναι πιο μεγαλόπνοος τόσο όσον αφορά τη χρηματοδότηση όσο και το πεδίο εφαρμογής του και να χρησιμοποιείται ευρύτερα, και τρίτον, όσον αφορά τα κράτη μέλη, να αναπτύξουν, στο πλαίσιο των δικών τους εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των δαπανών προσαρμογής, ιδίως εκείνων που, όπως η διάβρωση των προτιμήσεων, πρέπει να επιλυθούν μεταξύ των αποδεκτών και των χορηγών των προτιμήσεων, καθώς και εκείνων που δεν αντιμετωπίζονται καταλλήλως από το ΜΕΕ του ΔΝΤ·

33.   ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις γραμμές του προϋπολογισμού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της βοήθειας για τη σχετιζόμενη με το εμπόριο προσαρμογή και να εκτιμήσει, εν προκειμένω, τις ενδεχόμενες αδυναμίες της υφιστάμενης διάρθρωσης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

34.   υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής βοηθείας για την υποδομή, επειδή αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη σταθεροποίηση των εθνικών και περιφερειακών αγορών και στην ενίσχυση της ανάπτυξης που βασίζεται στις εξαγωγές·

Υποδομές

35.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ΕΤΕπ να παράσχουν σαφή εικόνα της τρέχουσας βοήθειας και των προγραμματισμένων πρωτοβουλιών που περιέχουν ένα σαφές σκέλος σχετικά με τις εμπορικές υποδομές επ'αυτού, ζητεί μια πιο φιλόδοξη παρέμβαση από την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο πολυετούς σχεδίου χρηματοδότησης της υποδομής σε τομείς όπως οι οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, η τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών, τα αεροδρόμια και οι λιμένες·

36.   προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη οι συστάσεις της ειδικής ομάδας ΒγΕ του ΠΟΕ σε τομείς που ενδέχεται να μην υπάγονται στο πεδίο του στενού ορισμού της ΒγΕ της ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά την οικοδόμηση παραγωγικών ικανοτήτων, τις υποδομές που σχετίζονται με το εμπόριο και τις προκλήσεις προσαρμογής που παρουσιάζονται λόγω της ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών·

Λοιπά συναφή ζητήματα
Περιφερειακή ολοκλήρωση και εμπόριο Νότου-Νότου

37.   πιστεύει ότι οι περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών ή/και μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών αποτελούν αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία·

38.   αναγνωρίζει τη σημαντική αξία των πρωτοβουλιών Νότου-Νότου, οι οποίες έχοντας ως βάση την κοινή εμπειρία, διαδίδουν τη βέλτιστη πρακτική όσον αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου, και αναμένει από την Κοινή Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2007 για τη ΒγΕ να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών·

39.   υπογραμμίζει ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση και η ολοκλήρωση Νότου-Νότου αποτελεί εν δυνάμει ισχυρό μέσο ώθησης του εμπορίου υπέρ της ανάπτυξης, καθώς μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα, να καταστήσει δυνατές τις οικονομίες κλίμακας, να δημιουργήσει ελκυστικό περιβάλλον για τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, καθώς και να συνεισφέρει στην εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας·

40.   σημειώνει ότι οι περιφερειακές ή διακρατικές ανάγκες ΒγΕ συχνά δεν καλύπτονται επαρκώς από τις πρακτικές προγραμματισμού ανά χώρα· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς να προτείνουν συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών προκειμένου να καλύπτονται οι περιφερειακές και διακρατικές ανάγκες ΒγΕ, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται ειδικά με την περιφερειακή ολοκλήρωση·

Γεωργία

41.   σημειώνει ότι η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για την πλειονότητα των αναπτυσσόμενων χωρών και, ως εκ τούτου, τονίζει τον ρόλο της ΒγΕ όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο αγροτικός τους τομέας, ιδίως όσον αφορά αγαθά όπως η ζάχαρη, οι μπανάνες και το βαμβάκι·

Υπηρεσίες

42.   θεωρεί ότι, μέχρι σήμερα, η ΕΕ έχει εστιάσει ελάχιστα στη βοήθεια που σχετίζεται με το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, γεγονός που δεν συνάδει με τη σπουδαιότητα των υπηρεσιών στο παγκόσμιο εμπόριο· τονίζει επομένως ότι η εστίαση των πόρων της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) και της ΒγΕ στον τομέα των υπηρεσιών είναι ουσιώδης για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών να διαχειρίζονται και να ρυθμίζουν τους τομείς των υπηρεσιών τους και να εξάγουν υπηρεσίες και για τη συμμόρφωση με τις σχετικές ρυθμιστικές και άλλες απαιτήσεις που συνδέονται με τις υπηρεσίες στις χώρες του ΟΟΣΑ· τονίζει επίσης την ανάγκη να παρασχεθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες χρηματοδότηση και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τον νομικό και τον τεχνικό τομέα, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να υπερασπίζονται τα οικονομικά τους συμφέροντα σε διεθνές επίπεδο·

Εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα

43.   τονίζει ότι απαραίτητο στοιχείο της ατζέντας της ΒγΕ είναι η ειδική συνδρομή για τη θέσπιση νομοθεσίας που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμόρφωση με τα βασικά εργασιακά πρότυπα που ορίζονται στις συμβάσεις της ΔΟΕ, καθώς και για τη θέσπιση ενδεδειγμένης και αποτελεσματικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας·

Προώθηση του δίκαιου εμπορίου

44.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε πρωτοβουλίες για τη βέλτιστη προώθηση της μείωσης της φτώχειας και της αειφόρου ανάπτυξης, περιλαμβανομένων σχεδίων για το δίκαιο εμπόριο και πρωτοβουλιών που διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό·

45.   τονίζει ότι, στο πλαίσιο της δημιουργίας παραγωγικών ικανοτήτων, η ΒγΕ θα πρέπει συγκεκριμένα να στηρίζει κάθε προσπάθεια συμμετοχής των μικρών και μειονεκτούντων παραγωγών στο εμπόριο, να στηρίζει τη δημιουργία ενώσεων παραγωγών και των δομών εκπροσώπησής τους, να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση του εμπορίου και να καταστήσει δυνατή την άμεση επαφή παραγωγών και καταναλωτών, καθώς αυτή αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική μεταξύ των υφιστάμενων πρωτοβουλιών για το δίκαιο εμπόριο·

46.   πιστεύει ότι η δημιουργία εμπορικών ικανοτήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΒγΕ πρέπει να συνοδεύεται από περισσότερο αποτελεσματικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς αμοιβής των παραγωγών· με αυτήν την έννοια, υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των παραγωγών στον καθορισμό των τιμών, όπως προβλέπεται στην επιτομή της συμφωνίας του Κοτονού·

Οι αρχές της Βοήθειας της ΕΕ για το Εμπόριο

47.   τονίζει ότι η Κοινή Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2007 για τη ΒγΕ, σύμφωνα με τη Δήλωση των Παρισίων του ΟΟΣΑ, πρέπει να θεσπίζει τις ακόλουθες γενικές αρχές:

   Η λογική της ΒγΕ και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής
   α) η ΒγΕ δεν είναι πανάκεια για την ανάπτυξη, αποτελεί όμως απαραίτητο συμπλήρωμα της ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών και των μεταρρυθμίσεων της εσωτερικής πολιτικής που πραγματοποιούν οι ίδιες οι αναπτυσσόμενες χώρες και των ανάλογων διευκολύνσεων του ΠΟΕ,
   β) μια επιτυχημένη ΒγΕ προϋποθέτει την αποτελεσματική ολοκλήρωση των στρατηγικών για το εμπόριο και την ανάπτυξη,
   γ) η ΒγΕ πρέπει να θέτει σε προτεραιότητα τις ΛΑΧ και τις πλέον ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες,
   Η αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα
   δ) η ΒγΕ δεν αποτελεί υποκατάστατο των διαπραγματεύσεων για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα ούτε των αναπτυξιακών οφελών που θα προκύψουν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά· η ΒγΕ είναι ένα πολύτιμο και αναγκαίο συμπλήρωμα, το οποίο θα πρέπει να συνεισφέρει στην αναπτυξιακή διάσταση της Αναπτυξιακής Ατζέντας της Ντόχα, βοηθώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες, και συγκεκριμένα τις ΛΑΧ, να υλοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τις συμφωνίες του ΠΟΕ και γενικότερα να επεκτείνουν το εμπόριό τους· η ΒγΕ δεν αποτελεί μέρος της ενιαίας δέσμευσης για την Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα και είναι αυτή καθαυτή απαραίτητη, ανεξαρτήτως της προόδου του Γύρου της Ντόχα,
   ε) η αυξημένη και αποτελεσματικότερη ΒγΕ θα πρέπει να υλοποιηθεί γρήγορα, ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα,
   στ) η ΒγΕ δεν μπορεί να συνδεθεί με κανένα αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ή να χρησιμοποιηθεί για την αντιστάθμιση της έλλειψης πρόσβασης στην αγορά,
   Δεσμεύσεις για αύξηση της Βοήθειας για το Εμπόριο και για την υλοποίησή της
   ζ) η αυξημένη ΒγΕ πρέπει να είναι ανάλογη με το μέγεθος των προκλήσεων που έχουν προσδιοριστεί, προβλέψιμη, σταθερή και να συμπληρώνει - αλλά όχι να αντικαθιστά - την υφιστάμενη αναπτυξιακή βοήθεια,
   η) για την διασφάλιση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας της ΒγΕ απαιτείται μεγαλύτερη συνοχή με τους διαφορετικούς τομείς εξωτερικής δράσης, ιδίως τις εμπορικές και αναπτυξιακές πολιτικές καθώς και μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα και καλύτερη εναρμόνιση, ευθυγράμμιση και συντονισμός των διαδικασιών, τόσο μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της όσο και στις σχέσεις με άλλους δωρητές και μεταξύ αυτών,
   θ) η οικειοποίηση από τις χώρες είναι καίριας σημασίας: η ΒγΕ πρέπει να είναι προσανατολισμένη στον αποδέκτη και να σχεδιάζεται και να υλοποιείται ως αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών και αναπτυξιακών στρατηγικών των αναπτυσσόμενων χωρών, και πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένου και του κινήματος για το δίκαιο εμπόριο,
   ι) η ΒγΕ θα πρέπει να επιδιωχθεί σύμφωνα με διαφοροποιημένη προσέγγιση ανάλογα με τα ειδικά αναπτυξιακά περιβάλλοντα και τις ανάγκες, ούτως ώστε οι δικαιούχοι χώρες ή οι περιφέρειες, και συγκεκριμένα ο ιδιωτικός τους τομέας και κοινωνία των πολιτών, να λαμβάνουν ειδική βοήθεια, προσαρμοσμένη και βασισμένη στις δικές τους ανάγκες, στρατηγικές, προτεραιότητες και πόρους,
   ια) θεωρεί ότι, λόγω του προβλήματος που εμφανίζεται επανειλημμένως και που είναι η έλλειψη οικειοποίησης των εκτιμήσεων των αναγκών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, εξαιτίας της έλλειψης ικανότητας σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΒγΕ θα πρέπει να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες στη διαχείριση, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εμπορικών πολιτικών, ως αναπόσπαστο τμήμα των δικών τους οικονομικών και αναπτυξιακών στρατηγικών· η ΒγΕ πρέπει επίσης να είναι σχεδιασμένη με σκοπό να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε προκλήσεις στον τομέα της ανάπτυξης όπως προσδιορίζονται από τις δικαιούχους χώρες, και να ευθυγραμμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα αυτών·
   ιβ) θεωρεί ότι ζήτημα καίριας σημασίας για τη ΒγΕ και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας αποτελεί ο έγκαιρος χαρακτήρας και προβλεψιμότητα της διανομής της χρηματοδότησης· σύμφωνα με τις αρχές της δήλωσης του Παρισιού, οι δικαιούχοι χώρες πρέπει να επωφελούνται από ουσιαστική, πολυετή και προβλέψιμη βοήθεια· η ΒγΕ πρέπει να παρέχεται εγκαίρως προκειμένου να ανταποκρίνεται τόσο στις βραχυπρόθεσμες όσο και στις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και, ιδεωδώς, πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον κύκλο προγραμματισμού της εκάστοτε χώρας ή περιφέρειας·

Κλιμάκωση της Βοήθειας για το Εμπόριο

48.   υπενθυμίζει ότι στην υπουργική διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ανέλαβαν από κοινού τη δέσμευση να αυξήσουν συλλογικά τη ΒγΕ σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ· σημειώνει ότι αυτή η δέσμευση θα πρέπει να ελέγχεται βάσει των παραδοσιακών κατηγοριών "εμπορική πολιτική και ρύθμιση" και "ανάπτυξη του εμπορίου" της βοήθειας της ΕΕ που σχετίζεται με το εμπόριο, όπως ορίζονται από την ΟΟΣΑ/ΕΑΒ και καταγράφονται στη βάση δεδομένων των ΕΑΒ/ΠΟΕ σχετικά με την αναπτυξιακή ατζέντα της Ντόχα·

49.   αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η δέσμευση αφορά μόνο βοήθεια σχετιζόμενη με το εμπόριο, και, επομένως, ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρέχεται η διαθέσιμη για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού χρηματοδότηση μόνο για τον περιορισμένο τομέα της ΒγΕ και ότι θα εμποδιστεί ενδεχομένως η χρήση της ΒγΕ με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χώρες ή περιοχές δίνουν προτεραιότητα σε υποδομές και προσαρμογές που σχετίζονται με το εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να συνυπολογίσει το ζήτημα αυτό στην κοινή στρατηγική·

50.   υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε να αυξήσει τη συνολική της ΕΑΒ σε 0,56% του ΑΕγχΠ μέχρι το 2010, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 20 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ για βοήθεια, και επισημαίνει, συνεπώς, ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση για τη ΒγΕ θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιμη εντός των ορίων αυτής της αύξησης και όχι εις βάρος άλλων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων·

51.   τονίζει ότι, εφόσον η δέσμη της ΒγΕ θα έπρεπε να συμπληρώνει την υφιστάμενη αναπτυξιακή βοήθεια, οι νέες δεσμεύσεις για ΒγΕ δεν θα έπρεπε να οδηγήσουν στην μεταβολή προορισμού πόρων που ήδη έχουν προβλεφθεί για άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όπως τα προγράμματα για την υγεία και την παιδεία που είναι εξαιρετικά σημαντικά για την οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας·

52.   καλεί μετ' επιτάσεως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υλοποιήσουν πλήρως και το συντομότερο δυνατόν τις αντίστοιχες δεσμεύσεις τους σχετικά με τη ΒγΕ, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται με το παρόν ψήφισμα·

53.   καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει με συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να υλοποιήσει την υπόσχεσή της για αύξηση της υπάρχουσας και προγραμματισμένης κοινοτικής χρηματοδότησης, προκειμένου να στηρίξει την αύξηση της ΒγΕ, από το ποσό των 850 εκατ. ευρώ ανά έτος περίπου που παρέχεται κατά μέσο όρο σήμερα, στο 1 δισ. ευρώ ανά έτος· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η προσθετικότητα της ΒγΕ πρέπει να επιτευχθεί με βάση συμφωνημένη βασική γραμμή αναφοράς, όπως είναι, για παράδειγμα, ο μέσος όρος των ετών 2002-2004·

54.   τονίζει ότι οι δεσμεύσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών για 1 δισ. ευρώ θα πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς προσφυγή ούτε στον εκ νέου χαρακτηρισμό ως "Βοήθεια για το Εμπόριο" ενισχύσεων που είχαν καταχωρισθεί παλαιότερα ως βοήθεια για υποδομές, αλλά ούτε και στον διπλό υπολογισμό από τα κράτη μέλη των διμερών ενισχύσεων και συνεισφορών στην εξωτερική βοήθεια της ΕΕ·

55.   καλεί όλους τους μεγάλους διεθνείς δωρητές να αποσαφηνίσουν τον ακριβή χαρακτήρα και το πεδίο εφαρμογής των δεσμεύσεών τους·

56.   ζητεί από την Επιτροπή να εξηγήσει λεπτομερώς τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ένταξη του εμπορίου στον προγραμματικό διάλογο με τις δικαιούχους χώρες και τις περιφέρειες θα οδηγήσει στην αποτελεσματική παροχή της υπεσχημένης αυξημένης βοήθειας·

57.   αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Επιτροπή αναφορικά με τον προϋπολογισμό, κατά τη διάθεση πόρων για πολυμερείς σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει τις ανάγκες χρηματοδότησης οριζόντιων πρωτοβουλιών στο πεδίο της σχετιζόμενης με το εμπόριο συνδρομής, περιλαμβανομένων διμερών, περιφερειακών και πολυμερών πρωτοβουλιών όπως το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο (ΟΠ)· τονίζει, εν προκειμένω, ότι έχει προτείνει νέα γραμμή του προϋπολογισμού που έχει ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το έτος 2007 με σκοπό τη χρηματοδότηση πολυμερών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στο πεδίο της βοήθειας που σχετίζεται με το εμπόριο, που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στα γεωγραφικά προγράμματα της ΕΚ· τονίζει ότι ο νέος προϋπολογισμός προσδίδει στο ΕΚ μεγαλύτερο έλεγχο επί των δαπανών που συνδέονται με πολυμερή προγράμματα και πρωτοβουλίες στον τομέα της βοήθειας που σχετίζεται με το εμπόριο, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτόν την προβολή και τη διαφάνεια των δαπανών αυτού του είδους· ζητεί από την Επιτροπή να ολοκληρώσει, το συντομότερο δυνατόν, μια εκτίμηση των πόρων σχετικά με τις οριζόντιες πρωτοβουλίες της σχετιζόμενης με το εμπόριο βοήθειας, περιλαμβανομένου και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου (ΟΠ)·

Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ)

58.   πιστεύει ότι η κατάλληλη στήριξη προς τη σχετιζόμενη με τις ΣΟΕΣ προσαρμογή και τα συνοδευτικά μέτρα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ικανότητας των χωρών ΑΚΕ και των περιφερειών να συνειδητοποιήσουν τα ενδεχόμενα οφέλη από τις σχετιζόμενες με τις ΣΟΕΣ δεσμεύσεις και μεταρρυθμίσεις· επιπροσθέτως, πιστεύει ότι η ΒγΕ προς τις χώρες ΑΚΕ αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το διεθνές εμπορικό σύστημα·

59.   χαιρετίζει την υπόσχεση ότι σημαντικό μερίδιο της δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών μελών να αυξήσουν τη σχετιζόμενη με το εμπόριο βοήθεια σε 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2010 θα αφιερωθεί στις χώρες ΑΚΕ· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι μόνο η συλλογική συνεισφορά των κρατών μελών πρόκειται να είναι πρόσθετη στους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι επιχειρησιακές πλευρές της αναπτυξιακής στήριξης των ΣΟΕΣ, και κατ' επέκταση οι συνέπειες της απόφασης αυτής σχετικά με τις συνομιλίες για τις ΣΟΕΣ εξακολουθούν να μην έχουν καθοριστεί, και προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασαφηνίσουν την έκταση και τον δημοσιονομικό χαρακτήρα αυτής της συνεισφοράς των κρατών μελών το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις ΣΟΕΣ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα που σχετίζονται με το διατιθέμενο ύψος και πεδίο της στήριξης, τους μηχανισμούς διανομής της, τις αναγνωρισμένες διασυνδέσεις και τις συνεργίες με τον προγραμματισμό του 10ου ΕΤΑ, και στη διαδικασία σύνδεσης της ΒγΕ με τις διαπραγματεύσεις για τις ΣΟΕΣ και την υλοποίησή τους·

60.   ζητεί επανεξέταση των υφισταμένων στο πλαίσιο της ΒγΕ προγραμμάτων των κρατών μελών σε σχέση με τις προσαρμογές της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης εις τρόπον ώστε να εντοπισθεί ο πλέον αποτελεσματικός μηχανισμός για την παροχή ουσιαστικής στήριξης κατά την επεξεργασία των σχετικών με τη συμφωνία αυτή προσαρμογών·

61.   τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει η αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγεται η παροχή ουσιαστικής ΒγΕ στις χώρες ΑΚΕ που έχουν ήδη δεσμευθεί υπέρ του προτιμησιακού εμπορίου με την ΕΕ (π.χ. Μποτσουάνα, Λεσόθο, Ναμίμπια και Σουαζιλάνδη οι οποίες βρίσκονται στα ενδιάμεσα της κατάργησης των δασμολογικών υποχρεώσεων στις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ)·

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο

62.   χαιρετίζει τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας "Ολοκληρωμένο Πλαίσιο" και, ενόψει της δέσμευσης που αναλήφθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ του 2005 για την έναρξη της λειτουργίας του Ενισχυμένου ΟΠ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2006, καλεί τους δωρητές, και την ΕΕ ειδικότερα, να συγκεκριμενοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους έτσι ώστε το ενισχυμένο ΟΠ να χρηματοδοτηθεί πάραυτα, επαρκώς και κατά τρόπο προβλέψιμο και να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το συντομότερο δυνατόν·

63.   υπενθυμίζει ότι το Ενισχυμένο ΟΠ θα πρέπει να γίνει το κατ" εξοχήν βασικό εργαλείο συνδρομής των ΛΑΧ όσον αφορά τον καθορισμό των αναγκών τους στον εμπορικό τομέα μέσω των διαγνωστικών μελετών εμπορικής ολοκλήρωσης, και πρέπει επίσης να αποτελέσει βασικό μέσο βοήθειας προς τις ΛΑΧ με στόχο να εντάξουν το εμπόριο στα εθνικά αναπτυξιακά τους σχέδια και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να διαμορφώνουν, να διαπραγματεύονται και να υλοποιούν εμπορική πολιτική·

64.   σημειώνει ότι το ποσό των 400 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ του ενδεικτικού κόστους για το ενισχυμένο ΟΠ, με τη συμμετοχή 40 ΛΑΧ για περίοδο πέντε ετών, ισοδυναμεί κατά μέσο όρο με 1-2 εκατ. ανά χώρα ετησίως, σηματοδοτώντας μεν βελτίωση υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί στο ελάχιστο ουσιαστική απάντηση στις υφιστάμενες προκλήσεις·

65.   ζητεί καλύτερο συντονισμό και συνέπεια μεταξύ των διαφόρων χορηγών βοήθειας, που αντανακλά την αποδεδειγμένη ικανότητα των σχετικών οργανισμών στη χορήγηση ουσιαστικής και υψηλής ποιότητας βοήθειας στους διαφόρους τομείς που καλύπτει η ΒγΕ, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη βοήθεια που κατανέμεται μέσω της σχετικής με το εμπόριο συνδρομής· επιμένει ως εκ τούτου στη συμμετοχή των έμπειρων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο·

66.   επισημαίνει το μεγαλόπνοο πρόγραμμα εργασίας της ad hoc συμβουλευτικής ομάδας για την ενίσχυση του εμπορίου η οποία σύγκειται από εκπροσώπους πλειόνων υπηρεσιών· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για την έλλειψη συμμετοχής του δημόσιου τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπων των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαδικασία αυτή·

67.   τονίζει ότι η διαφάνεια στην διανομή της βοήθειας και ο αποτελεσματικός έλεγχος και αξιολόγηση είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη θεμελίωση εμπιστοσύνης στις αναπτυσσόμενες χώρες και για τη συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας της βοήθειας·

68.   ζητεί από την Επιτροπή την ανάπτυξη μετρήσιμων κριτηρίων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ΒγΕ·

69.   σημειώνει την απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, σύμφωνα με την οποία η ΒγΕ για τις ΣΟΕΣ θα καλύπτει μόνο την εμπορική πολιτική, τις εμπορικές ρυθμίσεις και τις δραστηριότητες εμπορικής ανάπτυξης· παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν άλλες ανάγκες που προκύπτουν από τις ΣΟΕΣ, όπως η σχετιζόμενη με το εμπόριο υποδομή, η δημιουργία παραγωγικής ικανότητας και η σχετιζόμενη με το εμπόριο προσαρμογή· θεωρεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να εξετάσουν περαιτέρω τους πλέον κατάλληλους μηχανισμούς παροχής βοήθειας για διαφορετικές κατηγορίες των αναγκών των ΣΟΕΣ·

70.   επισημαίνει ότι οι γυναίκες επωφελούνται λιγότερο των ευκαιριών που παρουσιάζονται με την ελευθέρωση του εμπορίου και την παγκοσμιοποίηση, ενώ ταυτόχρονα πλήττονται περισσότερο από τις δυσμενείς συνέπειες των φαινομένων αυτών και ζητεί ως εκ τούτου επειγόντως από την ΕΕ, στα προγράμματα βοήθειας της που συνδέονται με το εμπόριο, να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση των ευκαιριών συμμετοχής των γυναικών στο εμπόριο, ιδίως το διεθνές·

Παρακολούθηση, αξιολόγηση, επισκόπηση και ο ρόλος του Κοινοβουλίου στον έλεγχο και την εποπτεία

71.   πιστεύει ότι η ΟΟΣΑ/ΕΑΒ θα πρέπει να παρακολουθεί την παγκόσμια ατζέντα της ΒγΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια στη διαχείριση και τον προορισμό της βοήθειας, αλλά συμφωνεί με τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας του ΠΟΕ σχετικά με την ενσωμάτωση της ΒγΕ στο πλαίσιο των ελέγχων εμπορικών πολιτικών του ΠΟΕ όσον αφορά τους χορηγούς ή/και τους αποδέκτες βοήθειας·

72.   επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει τη σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται στον τομέα της ΒγΕ και θα πρέπει να υποβάλει ανά διετία (αρχής γενομένης από το 2008) στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα καθώς και, στο μέτρο που είναι δυνατό, τα κύρια επακόλουθα και τις επιπτώσεις της ΒγΕ·

73.   ζητεί ρητά η ανά διετία έκθεση να περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία των χρηματοδοτούμενων μέτρων, καταδεικνύοντας όπου κρίνεται απαραίτητο τα αποτελέσματα των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταίρων, και την υλοποίηση των δεσμεύσεων και τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών, κατανεμημένες ανά χώρα, περιφέρεια και κατηγορία βοήθειας· ζητεί η έκθεση να περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της σημειωθείσας προόδου ως προς την ένταξη του εμπορίου στον προγραμματισμό για τη βοήθεια και τα αποτελέσματα της συνδρομής, χρησιμοποιώντας, στο μέτρο του δυνατού, συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες για τον ρόλο που διαδραμάτισε όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων της ΒγΕ·

74.   τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τη δεύτερη έκθεση αξιολόγησης για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της ΒγΕ, που θα συνοδεύεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, από πρόταση για αύξηση του προϋπολογισμού για τη ΒγΕ και τη θέσπιση των απαραίτητων τροποποιήσεων της στρατηγικής της ΒγΕ και της υλοποίησής της·

o
o   o

75.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 177 E, 25.7.2002, σ. 290.
(2) ΕΕ C 272 E, 13.11.2003, σ. 277.
(3) ΕΕ C 39 E, 13.2.2004, σ. 79.
(4) ΕΕ C 67 E, 17.3.2004, σ. 255.
(5) ΕΕ C 76 E, 25.3.2004, σ. 435.
(6) ΕΕ C 77 E, 26.3.2004, σ. 393.
(7) ΕΕ C 304 E, 1.12.2005, σ. 383.
(8) ΕΕ C 92 E, 20.4.2006, σ. 397.
(9) ΕΕ C 157 Ε, 6.7.2006, σ. 397.
(10) ΕΕ C 285 Ε, 22.11.2006, σ. 126.
(11) ΕΕ C 293 Ε, 2.12.2006, σ. 155.
(12) ΕΕ C 298 Ε, 8.12.2006, σ. 261.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0320
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0350.
(15) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(16) WT/MIN(01)/DEC/1.
(17) WT/MIN(05)/DEC.
(18) A/RES/55/2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου