Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2121(REG)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0198/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0198/2007

Debates :

PV 23/05/2007 - 13
CRE 23/05/2007 - 13

Balsojumi :

PV 24/05/2007 - 7.3
CRE 24/05/2007 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0209

Pieņemtie teksti
PDF 287kWORD 45k
Ceturtdiena, 2007. gada 24. maijs - Strasbūra
Beniamino Donnici pilnvaru pārbaudi
P6_TA(2007)0209A6-0198/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. maija lēmums par Beniamino Donnici pilnvaru pārbaudi (2007/2121(REG))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 1976. gada 20. septembra Aktu par Eiropas Parlamenta locekļu ievēlēšanu vispārējās tiešās vēlēšanās(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 3., 4. un 9. pantu un I pielikumu,

–   ņemot vērā oficiālo saziņu ar Itālijas valsts iestādēm attiecībā uz Beniamino Donnici ievēlēšanu par Eiropas Parlamenta deputātu,

–   ņemot vērā no Achille Occhetto 2007. gada 25. martā saņemto vēstuli, kurā viņš apstrīd to, ka ir spēkā Beniamino Donnici ievēlēšana Eiropas Parlamentā,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0198/2007),

A.   tā kā 1976. gada 20. septembra Akta 7. panta 1. un 2. punktā ir precizēts, kuri pienākumi nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta statusu;

B.   tā kā saskaņā ar Reglamenta 9. pantu un I pielikumu Eiropas Parlamenta locekļu pienākums ir sīki deklarēt savu profesionālo darbību, kā arī jebkurus citus algotus pienākumus vai darbību;

C.   tā kā Reglamenta 3. panta 5. punktā ir noteikts: "ja kādu deputātu pilnvaro tāpēc, ka tajā pašā vēlēšanu sarakstā esošie kandidāti ir atteikušies, komiteja, kurai uzdots pārbaudīt pilnvaras, nodrošina, lai atteikšanās noritētu saskaņā ar 1976. gada 20. septembra Akta burtu un garu, kā arī saskaņā ar Reglamenta 4. panta 3. punktu";

D.   tā kā valsts tiesību aktiem par Eiropas vēlēšanu procedūru ir jāatbilst Kopienas tiesību sistēmas pamatprincipiem, Kopienas primārajiem tiesību aktiem un 1976. gada Akta garam un burtam; tā kā tādēļ valsts kompetentajām likumdošanas, administrācijas un tiesu iestādēm, piemērojot un/vai interpretējot valsts noteikumus par Eiropas vēlēšanu procedūru, pienācīgi jāņem vērā Kopienas vēlēšanu likuma principi;

E.   tā kā tas, vai Achille Occhetto atteikšanās ir noritējusi saskaņā ar 1976. gada Akta burtu un garu, ir jāizvērtē, ņemot vērā Akta 4. pantu, kurā noteikts, ka Eiropas Parlamenta deputātiem "nav saistoši nekādi norādījumi", tādējādi Parlamenta deputātu brīvību un neatkarību definējot kā autentisku pamatprincipu;

F.   tā kā Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma (kas stāsies spēkā 2009. gadā) 2. panta 1. punktā ir noteikts, ka "deputāti ir brīvi un neatkarīgi", un šā paša panta otrajā punktā, kas tieši izriet no pirmā punkta, turklāt ir noteikts: "vienošanās par atteikšanos no deputāta pilnvarām pirms vai pilnvaru laika beigās nav spēkā";

G.   tā kā minētā nolikuma noteikumos vārds vārdā ir pārņemts 1976. gada Aktā formulētais brīvības un neatkarības princips, kas nolikumā nepārprotami nostiprināts Eiropas Parlamenta un tā deputātu aizsardzības nolūkā;

H.   tā kā kaut gan Eiropas Parlamenta deputātu nolikums stāsies spēkā tikai nākamā parlamenta sasaukuma sākumā 2009. gadā, tas saskaņā ar pašreizējo Kopienas tiesību sistēmu, ir primāro tiesību aktu instruments, kuru Eiropas Parlaments pieņēma ar Padomes nedalītu atbalstu, un atbilstīgi publicēja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

I.   tā kā Eiropas Parlamentam un valsts iestādēm, kuras ir atbildīgas par to kā īsteno un/vai interpretē valsts noteikumus par Eiropas vēlēšanu procedūru, ir pienācīgi jāņem vērā deputātu nolikuma principi un noteikumi un, cita starpā, ievērojot EK Līguma 10. panta principu par uzticamu sadarbību, jāatturas no tādu pasākumu vai noteikumu pieņemšanas, kas ir pretrunā ar minēto nolikumu;

J.   tā kā deputātu nolikuma principi un noteikumi neapšaubāmi ir daļa no 6. pantā minētajiem principiem Līgumā par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības pamatprincipiem (tostarp demokrātijas un tiesiskuma idejām), un kurus Eiropas Savienībai ir jāievēro kā Kopienas tiesību vispārējos principus;

K.   tā kā 1976. gada Akta 6. panta juridiskā darbības jomā attiecas uz kandidātiem, kuri, oficiāli ir iekļauti vēlēšanu rezultātā ievēlēto kandidātu sarakstā, un tas ir Parlamenta interesēs, jo šie kandidāti ir potenciālie Eiropas Parlamenta locekļi;

L.   tā kā Achille Occhetto atteikšanās pamatā ir vienošanās, kas pirms Eiropas Parlamenta 2004. gada 12. un 13. jūnija vēlēšanu rezultātā ievēlēto kandidātu pasludināšanas noslēgta ar citu kandidātu no "Società civile Di Pietro-Occhetto" saraksta, un tādējādi ir uzskatāms, ka atteikšanās nav noritējusi saskaņā ar 1976. gada Akta burtu un garu un ka atteikšanās tātad nav spēkā;

M.   tā kā, ja uzskatāms, ka Achille Occhetto atteikšanās nav spēkā, viņa aizstājēja Beniamino Donnici pilnvarām nav nedz tiesiska, nedz faktiska pamata;

N.   tā kā 2006. gada 21. jūlija nolēmumā Lacio reģiona Administratīvā tiesa (pirmās instances tiesa šajā lietā) nosprieda, ka Achille Occhetto atteikšanos, kas veikta pirms ievēlēto kandidātu pasludināšanas, nevarēja uzskatīt par atteikšanos no savas vietas vēlēšanu rezultātā ievēlēto kandidātu sarakstā, pamatojoties uz to, ka vēlēšanu rezultātus mainīt nedrīkst, jo ir jārespektē tautas griba, un ka šī atteikšanās nerada sekas attiecībā uz jebkuru aizstāšanu nesavienojamības, zaudētu civilo tiesību vai tiesību neesamības gadījumā, ja no iecelšanas amatā atsakās vai no amata atkāpjas persona, kurai uz to sākotnēji ir bijušas tiesības; tā kā secināms, ka kandidātam, kurš nevēlas ieņemt amatu, kurā ievēlēts, aizstāšanas gadījumā ir tiesības anulēt savu atteikšanos, lai ieņemtu amatu, ko paredzēts aizpildīt aizstāšanas kārtībā;

O.   tā kā Itālijas Valsts padome (Consiglio di Stato), pieņemot galīgo nolēmumu, anulēja pasludināto Achille Occhetto ievēlēšanu Eiropas Parlamentā;

P.   tā kā saskaņā ar 1976. gada Akta 12. pantu tikai un vienīgi Eiropas Parlamentam ir pienākums pārbaudīt tā deputātu pilnvaras, kuri ir ievēlēti vispārējās vēlēšanās; tā kā šo Eiropas Parlamenta pamata prerogatīvu nedrīkst ne apstrīdēt, ne vēl jo vairāk atzīt par spēkā neesošu valsts iestāžu pieņemtais lēmums, skaidri pārkāpjot attiecīgos Kopienu tiesību noteikumus un principus, pat ja šo lēmumu pieņēma attiecīgās valsts augstākā tiesu iestāde, kā tas notika Itālijas Valsts padomes nolēmuma gadījumā, par kuru ir runa šajā dokumentā; tā kā Eiropas Kopienu Tiesas juridikatūrā ir apstiprināts šīs prerogatīvas likumīgums, tostarp attiecībā uz galīgajiem valstu spriedumiem, kuri pārkāpj Kopienas tiesības, un ir noteikta valsts atbildību;

Q.   tā kā Eiropas Parlamentam ir likumīgas tiesības gan atteikties apstiprināt Beniamino Donnici pilnvaras, gan neņemt vērā Itālijas Valsts padomes nolēmumu, pamatojoties uz to, ka minētais nolēmums ir pretrunā 1976. gada Akta burtam un garam, un tādējādi uzturēt spēkā Achille Occhetto deputāta pilnvaras,

1.   pasludina Beniamino Donnici, par kura ievēlēšanu paziņoja valsts iestādes, Eiropas Parlamenta deputāta mandātu par spēkā neesošu;

2.   apstiprina, ka ir spēkā Achille Occhetto deputāta mandāts;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Itālijas valsts iestādēm, kā arī Beniamino Donnici un Achille Occhetto.

(1) OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp. Jaunākie grozījumi Aktā izdarīti ar Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika