Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2242(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0158/2007

Ingivna texter :

A6-0158/2007

Debatter :

PV 24/05/2007 - 4
CRE 24/05/2007 - 4

Omröstningar :

PV 24/05/2007 - 9.3
CRE 24/05/2007 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0214

Antagna texter
PDF 190kWORD 97k
Torsdagen den 24 maj 2007 - Strasbourg
Kashmir: nuvarande situation och framtidsutsikter
P6_TA(2007)0214A6-0158/2007

Europaparlamentets resolution av den 24 maj 2007 om Kashmir: nuvarande situation och framtidsutsikter (2005/2242(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina senaste resolutioner om Jammu och Kashmir, framför allt resolutionen av den 29 september 2005 om ett strategiskt partnerskap mellan EU och Indien(1), av den 17 november 2005 om Kashmir(2), av den 18 maj 2006 om den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2005 och EU:s politik på området(3), av den 28 september 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Indien(4), och av den 22 april 2004 om situationen i Pakistan(5),

–   med beaktandet av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Pakistan om partnerskap och utveckling(6), vars ingående godkändes av parlamentet den 22 april 2004(7),

–   med beaktande av alla de resolutioner i denna fråga som FN:s säkerhetsråd antog under åren 1948–1971(8),

–   med beaktande av den oro som uttryckts av olika arbetsgrupper och rapportörer inom FN:s råd för mänskliga rättigheter, och dess föregångare FN:s kommission för mänskliga rättigheter, och av internationella människorättsorganisationer när det gäller brotten mot de mänskliga rättigheterna i Kashmir,

–   med beaktande av avtalet om Indusfloden och dess bifloder från 1960,

–   med beaktande av rapporten från Europaparlamentets ad hoc-delegation till Jammu och Kashmir, som antogs av utskottet för utrikesfrågor i november 2004,

–   med beaktande av den förödande jordbävning som drabbade Jammu och Kashmir den 8 oktober 2005,

–   med beaktande av resolutionen från FN:s generalförsamling nr A/RES/60/13 av den 14 november 2005, där man lovordar de regeringar och folk som deltog i undsättnings- och återuppbyggnadsinsatserna efter jordbävningen,

–   med beaktande av Islamiska republiken Pakistans president Pervez Musharrafs besök i utskottet för utrikesfrågor den 12 september 2006,

–   med beaktande av det sjunde toppmötet EU–Indien i Helsingfors den 13 oktober 2006,

–   med beaktande av de förnyade fredsansträngningarna i Kashmir sedan avtalet om eldupphör trädde i kraft 2003, vilket åtföljdes av president Musharrafs löfte i januari 2004 om att Pakistans territorium inte skulle användas för gränsöverskridande terrorism, av Indiens premiärminister Manmohan Singhs framtidsvision att gränser inte kan ritas om men vi kan göra dem betydelselösa och av en ny omgång fredssamtal som inleddes den 17 januari 2007,

–   med beaktande av den fyrapunktsplan som president Musharraf nyligen lagt fram för att lösa Kashmirkonflikten (inga förändringar av Jammu och Kashmirs gränser, fri rörlighet för personer över kontrollinjen, successiv avmilitarisering och självstyre med en gemensam övervakningsmekanism som företräder Indien, Pakistan och kashmirerna), samt med beaktande av premiärminister Singhs förslag om ett övergripande freds-, säkerhets- och vänskapsavtal,

–   med beaktande av den indiske utrikesministern Pranab Mukherjees besök i Pakistan den 13 - 14 januari 2007 då fyra förtroendeskapande överenskommelser undertecknades,

–   med beaktande av Internationella krisgruppens (ICG) rapport om Asien nr 125 av den 11 december 2006 samt rapporterna från Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch och det amerikanska utrikesdepartementet om mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av besöket av Europaparlamentets föredragande till båda sidor av kontrollinjen i juni 2006,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0158/2007), och av följande skäl:

A.  Olika delar av det omtvistade territorium som tidigare utgjorde furstestaten Jammu och Kashmir förvaltas för närvarande av republiken Indien, Islamiska republiken Pakistan och Folkrepubliken Kina. Territoriet har en total befolkning på 13,4 miljoner.

B.  Befolkningen i stora delar av Jammu och Kashmir, framför allt Gilgit-Baltistan, är extremt fattig och försummad, med enorma brister när det gäller förmågan att läsa, skriva och räkna samt tillgången till hälsovård och demokratiska strukturer. Bristerna är också stora när det gäller rättssamhällets principer och rättssystemet. Hela Jammu och Kashmir har dessutom drabbats av en mycket kraftig ekonomisk tillbakagång.

C.  Frågan om vattenförsörjning är också en faktor som förvärrar tvisten mellan Pakistan och Indien om Jammu och Kashmir och kommer nödvändigtvis att spela en viktig roll i en framtida definitiv lösning.

D.  Tvisten om Jammu och Kashmir har varit en källa till konflikt i nästan 60 år, en period med sporadiska utbrott av väpnade konflikter mellan Indien, Pakistan och Kina. Tvisten har enligt uppgift krävt över 80 000 liv sedan 1989, och konflikterna mellan Indien och Pakistan omfattar idag internationell terrorism. Medan Indien, Pakistan och Kina har kärnvapen har varken Indien eller Pakistan undertecknat fördraget om icke-spridning av kärnvapen.

E.  Det finns gott om bevis för att Pakistan i flera år har försett kashmiriska militanta grupper med utbildning, vapen, finansiering och fristad, och att landet inte har ställt dem till svars för de illdåd de begått på den Indienadministrerade sidan. Enligt rapporter från den indiska regeringen har infiltrationen av militanta grupper i den Indienadministrerade delen av Jammu och Kashmir dock minskat betydligt sedan den 11 september 2001. Pakistans regering bör slutgiltigt upphöra med all form av infiltrationspolitik.

F.  En överenskommelse om eldupphör har gällt för kontrollinjen sedan november 2003. Trots ett par brott mot överenskommelsen har den hållit sedan dess.

G.  Tack vare överenskommelsen om eldupphör har Indien och Pakistan kunnat inleda en fortgående dialog om Jammu och Kashmir som nu börjar ge en del resultat. Ett antal förtroendeskapande åtgärder vidtas som en del av fredsprocessen och befolkningen i Kashmir försöker utnyttja fördelarna med dessa förtroendeskapande åtgärder och är faktiskt i färd med att genomföra dem på lokal nivå. Kashmirer på den kinesiska sidan av gränsen omfattas dock inte av dessa åtgärder.

H.  Det gemensamma uttalandet om Kashmir av den 18 april 2005 som Indien och Pakistan utfärdade då president Musharraf avslutade sitt besök i Indien har bidragit till att föra länderna närmare varandra, särskilt genom att bekräfta att fredsprocessen är oåterkallelig och att sätta sökljuset på en icke-militär lösning på Kashmirkonflikten.

I.  Den ekonomiska utvecklingen är nödvändig för uppbyggnaden av en fysisk och social infrastruktur och för att förbättra Jammu och Kashmirs produktiva kapacitet. EU:s och Pakistans gemensamma förklaring av den 8 februari 2007 är ett positivt nytt steg för att stärka de ömsesidiga förbindelserna, och båda parter ser fram emot att gå vidare med genomförandet av tredje generationens samarbetsavtal, i övertygelsen om att det kan bidra till att främja socioekonomisk utveckling och välstånd i Pakistan. Vidare har EU och Pakistan återigen bekräftat sitt åtagande att lösa konflikter med fredliga medel, i enlighet med folkrätten, bilaterala avtal och FN-stadgans principer.

J.  Det omfattande tredje generationens samarbetsavtal mellan EG och Indien, i kraft sedan 1994 och med ett gemensamt politiskt uttalande med årligen fastställa ministermöten som institutionell grund, har öppnat dörren till en bred politisk dialog.

K.  På morgonen den 8 oktober 2005 drabbades ett brett område, som sträckte sig från Afghanistan genom Pakistan och Indien, av en jordbävning som uppmätte 7,6 på Richterskalan, den svåraste jordbävningen i världen i modern tid. Allvarligast drabbades dock Jammu och Kashmir, med mycket svåra förluster i Azad Jammu och Kashmir (AJK) och Pakistans nordvästliga gränsprovins.

L.  På ett par minuter hade jordbävningen krävt över 75 000 offer i AJK, en siffra som senare steg till 88 000, och 6 000 i den av Indien administrerade delen av Jammu och Kashmir. På den pakistanska sidan lämnade den efter sig tiotusentals skadade och miljontals hemlösa med minimala möjligheter att tillfredsställa sina basbehov och utan varaktig bostad, inkomstmöjlighet, hälsovård eller utbildning. Dussintals städer och byar förstördes helt eller delvis, jordbruket decimerades och miljön förorenades. I ett svep halkade utvecklingen kraftigt bakåt.

M.  Både statliga väpnade styrkor och oppositionsstyrkor i tvisten om Kashmir bör följa 1949 års Genèvekonventioner och internationell humanitär sedvanerätt som förbjuder attacker mot civila och allvarliga överträdelser som utgör krigsförbrytelser, vilka staterna är skyldiga att lagföra.

N.  Över 2 000 soldater har fått sätta livet till på Siachen-glaciären de senaste tio åren. Den vapenvila som råder i Siachen-området sedan november 2005 är därför välkommen.

Inledning

1.  Europaparlamentet understryker att Indien, Pakistan och Kina (till vilket Pakistan överlät Trans-Karakoramområdet 1963) är viktiga partner till EU som även ingått ett strategiskt partnerskap med det förstnämnda landet. Parlamentet anser att den fortsatta konflikten längs kontrollinjen bäst kan lösas bilateralt genom en kontinuerlig dialog mellan Indiens och Pakistans regeringar som även involverar befolkningen i alla delar av den forna furstestaten. Parlamentet anser trots detta att EU kan ha något att erbjuda, tack vare sina tidigare erfarenheter av framgångsrik konfliktlösning i multietniska, multinationella och multireligiösa sammanhang. Parlamentet betraktar därför denna resolution och alla möten som den kan leda till som delar av en gemensam erfarenhet som även EU kan dra lärdom av. Parlamentet vidhåller betydelsen av att EU fortsätter att stödja både Indien och Pakistan i sina strävanden att genomföra den fredsprocess som inleddes 2004.

2.  Europaparlamentet uppmärksammar att medan Indien är världens största sekulära demokrati, med demokratiska strukturer etablerade på alla nivåer, har Pakistan ännu inte lyckats införa demokrati i AJK eller att främja den demokratiska utvecklingen i Gilgit-Baltistan. Europaparlamentet konstaterar att båda länderna är kärnvapenmakter som inte undertecknat ickespridningsavtalet, men understryker att medan Indien har utfärdat en ensidig förklaring om att inte använda kärnvapen först har Pakistan inte gjort något sådant åtagande. Parlamentet noterar vidare att president Musharraf inte har kunnat visa, såsom han lovade 1999, att de väpnade styrkorna inte har någon avsikt att behålla makten längre än vad som är absolut nödvändigt för att se till att demokrati i verklig mening förankras i Pakistan.

3.  Europaparlamentet beklagar eftertryckligt den negativa händelseutveckling som utlöstes av avstängningen av chefsdomare Iftikhar Muhammed Chaudhry. Trots att avstängningen faktiskt har banat väg för en ny debatt om demokrati, konstitutionalism och militärens roll i Pakistan beklagar parlamentet den senaste tidens våldshändelser. Parlamentet betonar det enorma behovet av ett säkert och oberoende rättsväsen som kan hantera situationen för Pakistans befolkning, särskilt den del av befolkningen som bor i AJK och Gilgit-Baltistan.

4.  Europaparlamentet uppmanar representanterna för såväl Indiens som Pakistans regering att ta till vara den möjlighet som premiärminister Singhs och president Musharrafs uttalanden erbjuder för att med ny kraft undersöka olika möjligheter för utvidgat självstyre, rörelsefrihet, demilitarisering och regeringssamarbete inom områden som vattenförsörjning, turism, handel och miljö, och att uppmuntra till ett verkligt genombrott när det gäller att finna en lösning på tvisten om Kashmir.

5.  Europaparlamentet konstaterar att jordbävningen var förödande för kashmirernas knappa försörjning av basresurser och att möjligheterna att bygga upp institutioner och kapacitet har försvårats på ett dramatiskt sätt. Parlamentet uppmanar därför med kraft EU att hjälpa och stödja människorna i Kashmir i detta arbete.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringarna i Pakistan och Indien att snarast lösa den centrala frågan om strandrätt vid de största vattenområdena och utnyttjandet av de floder som flyter genom Jammu och Kashmir (floderna Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas och Sutlej). Härvidlag bör de utnyttja den mekanism som upprättats genom 1960 års avtal om Indus vattenflöde. Dock betonar parlamentet, med hänvisning till exempelvis den planerade upprustningen av Mangladammen eller uppförandet av Baglihardammen, att den berörda befolkningens behov inom jordbruk, fiske, boskapsskötsel och dricksvattenförsörjning måste förbli den viktigaste frågan. Parlamentet uppmanar båda regeringarna att beställa övergripande konsekvensanalyser av miljön och sociala frågor innan de fattar några framtida beslut om ytterligare dammprojekt.

7.  Europaparlamentet är djupt oroat över de negativa konsekvenser som den långvariga konflikten har haft på miljön i Jammu och Kashmir. Konsekvenserna är så allvarliga att Jammus och Kashmirs ekonomiska framtid står på spel till följd av allvarlig markförstörelse, luftföroreningar, föroreningar av floder och, värst av allt, av den gamla turistmagneten Dal lake, avskogning och ödeläggelse av djur- och växtlivet.

8.  Europaparlamentet noterar vilken betydelse vatten, säkerhet och hållbar och säker energitillgång har för regionens stabilitet och utveckling, och noterar i detta sammanhang betydelsen av att utveckla projekt för bevattning och vattenkraft. Parlamentet anser det vara av största vikt att regeringarna i Pakistan och Indien fortsätter sin konstruktiva dialog – och samråder med representanter för Kashmirs folk – om frågan om strandrätt, och uppmanar dem med kraft att ta sig an frågan om vattenresurser utifrån ett helhetsperspektiv som beaktar hur vatten, mark, lokala brukare, miljön och infrastrukturer hänger samman.

9.  Europaparlamentet understryker Indiens och Pakistans gemensamma arv, något som den forntida kulturen i Jammu och Kashmir är ett exempel på. Parlamentet erkänner och värdesätter Jammu och Kashmirs pluralistiska, multikulturella och multireligiösa anda och profana traditioner vilka har hållits vid liv i den indiska delen av Jammu och Kashmir.

10.  Europaparlamentet anser att EU:s respekt för regionala identiteter och insatser för att säkerställa att dess egna beslut tas på den administrativa nivå som är mest lämplig (dvs. närmast de människor som berörs) är relevanta aspekter för Kashmirs befolknings strävanden efter att återfå makten över beslutsfattandet och att få sin unika kulturella identitet erkänd.

Det politiska läget: folkets vilja

11.  Europaparlamentet lovordar och ger sitt stöd till Indien och Pakistan för de fredsinitiativ som för närvarande pågår, och välkomnar att de bilaterala samtal som legat nere under tre månader efter bombningarna i Mumbai i juli 2006 har återupptagits. Parlamentet understryker nödvändigheten av att regionen, EU och det internationella samfundet stöder de nuvarande bilaterala samtalen, och att man ytterligare stärker utbytet rörande konfliktlösning, för att därigenom säkra välståndet för befolkningen i Jammu och Kashmir och dess grannländer i framtiden och finna en lösning på tvisten om Kashmir som kan accepteras av alla parter.

12.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att stödja involveringen av det lokala civila samhället i fredsprocessen och att framför allt stödja gräsrotsprojekt för att främja dialog och samarbete mellan icke-statliga organisationer i Pakistan, Indien och Kashmir.

13.  Europaparlamentet välkomnar uppriktigt de förtroendeskapande åtgärder som vidtagits av Indien och Pakistan och som har lett till vissa framgångar när det gäller att minska spänningar och misstankar på båda sidor och dessutom möjliggöra för familjer på båda sidor att förenas efter år av separation. Parlamentet betonar att regeringarna i Indien och Pakistan bör anstränga sig mer för att involvera kashmirerna i lösningen av de centrala frågorna.

14.  Europaparlamentet vill uppmärksamma att vanliga kashmirer, på grund av den humanitära situationen efter jordbävningen, nu i ökande grad drar nytta av fredsprocessen tack vare utbytet och den indiska och pakistanska regeringens åtagande att garantera den fria rörligheten av människor, varor och tjänster (även om den fortfarande är begränsad) över kontrollinjen. Parlamentet uppmanar till nya insatser för att säkra att samtliga medborgare i Kashmir, oberoende av deras politiska åskådning, nära involveras i utformningen av fredsprocessen och de förtroendeskapande åtgärderna.

15.  Europaparlamentet understryker att de senaste årens kriser och konflikter har stärkt snarare än försvagat FN:s roll och att FN förblir ett viktigt forum för dialog och diplomati. Parlamentet erinrar om det stora antal resolutioner om Kashmir som säkerhetsrådet antog under åren 1948–1971. Dessa syftade till att uppmuntra regeringarna i Indien och Pakistan att vidta alla åtgärder i sin makt för att förbättra situationen, och gav uttryck åt övertygelsen att en fredlig lösning på konflikten skulle bäst tjäna att främja människornas intressen i Jammu och Kashmir, Indien och Pakistan. I ljuset av detta, och av de överträdelser som begåtts under årens lopp av punkter i de olika resolutionerna, drar parlamentet slutsatsen att villkoren för att utlysa en folkomröstning till dags dato inte har uppfyllts.

16.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att enligt artikel 1.1 i FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter har alla folk en självbestämmanderätt som ger dem rätt att fritt bestämma sin politiska ställning och fullfölja sin egen utveckling på de ekonomiska, sociala och kulturella områdena. Parlamentet bekräftar på nytt att enligt artikel 1.3 måste alla konventionsstater medverka till att folkens självbestämmanderätt förverkligas, och de måste respektera denna rätt i överensstämmelse med bestämmelserna i FN-stadgan. Parlamentet konstaterar dock att alla FN-resolutioner om Kashmirkonflikten uttryckligen endast konstaterar den forna furstestatens rätt att bli del av Indien eller Pakistan. Som led i ansträngningarna för att finna en slutgiltig lösning på Kashmirkonflikten, vilket skulle medföra enorma fördelar för hela regionen, välkomnar parlamentet de nya idéer som för närvarande övervägs inom ramen för den mångsidiga dialogen och i de indiska rundabordssamtalen (där i synnerhet den återupptagna dialogen med APHC (All Parties Hurriyat Conference) är särskilt välkommen). Detta gäller i synnerhet idéer om att permanent göra gränserna irrelevanta och införa ett system för självstyre liksom institutionella arrangemang för gemensam förvaltning. Parlamentet uppmuntrar enträget både Indien och Pakistan att ytterligare utforska dessa begrepp i gemensamma diskussioner och med deltagande av kashmirerna på båda sidorna om kontrollinjen och i Gilgit-Baltistan.

17.  Europaparlamentet beklagar djupt den fortsatta politiska och humanitära krisen i alla fyra delarna av Jammu och Kashmir. Dock välkomnar parlamentet den mångsidiga fredsprocessens roll i arbetet med att finna en varaktig lösning för Kashmirs befolkning som utgår från demokratin, rättsstatsprincipen och respekten för de grundläggande rättigheterna. Parlamentet stöder de ansträngningar som görs inom ramen för det s.k. "second track" liksom den bredare dialogen med framträdande personer, forskare och andra relevanta experter som kommer från alla sidor i Kashmir, och från Indien och Pakistan, och som för fram praktiska förslag för ett närmare samarbete. Parlamentet lovordar Indien och Pakistan för att ha fört samman dessa grupper, och föreslår att EU, när det uppmanas därtill av bägge parter och som led i den mångsidiga fredsprocessen, stöder detta genom praktiska åtgärder.

18.  Europaparlamentet beklagar emellertid att Pakistan konsekvent har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter att upprätta meningsfulla och representativa demokratiska strukturer i AJK. Parlamentet konstaterar framför allt att det fortfarande saknas företrädare för Jammu och Kashmir i den pakistanska nationalförsamlingen, att AJK styrs från ministeriet för kashmiriska frågor i Islamabad, att pakistanska tjänstemän dominerar i det kashmiriska rådet och att generalsekreteraren, polisens generalinspektör, första revisorn och finanssekreteraren samtliga kommer från Pakistan. Parlamentet uttrycker sitt ogillande av bestämmelsen i interimskonstitutionen från 1974 som förbjuder all politisk verksamhet som inte stämmer överens med doktrinen att Jammu och Kashmir utgör en del av Pakistan och som tvingar alla som kandiderar till en plats i parlamentet i AJK att underteckna en lojalitetsdeklaration med den innebörden. Parlamentet oroas över att regionen Gilgit-Baltistan helt saknar demokratisk representation. Parlamentet vill även uppmärksamma att genom den pakistanska regeringens lag från 1961 om egendomsförvaltning för Jammu och Kashmir överfördes de av Pakistan kontrollerade landområden som tillhörde staten Jammu och Kashmir den 15 augusti 1947 till den federala regeringen.

19.  Europaparlamentet beklagar eftertryckligen den fortsatta ambivalens som Pakistans regering uppvisar i frågan om Gilgit-Baltistans etniska identitet genom att presidentens uttalanden motsägs i regeringens officiella kommunikéer. Parlamentet rekommenderar bestämt Pakistans regering att stödja och genomföra Pakistans högsta domstols dom av den 28 maj 1999 vilken stadfäster folkets kashmiriska arv i Gilgit-Baltistan och förklarar att regeringen bör genomföra deras grundläggande mänskliga rättigheter, demokratiska friheter och rätt till rättslig prövning.

20.  Europaparlamentet inser att Pakistan befinner sig i en särskilt komplicerad situation med påtryckningar från många håll. Trots detta framhåller parlamentet följande:

   Parlamentet beklagar djupt att avsaknaden av en adekvat politisk vilja att tillfredsställa människors mest grundläggande behov, främja deras deltagande i det politiska livet och hävda rättsstatsprincipen i AJK innebär att kvinnorna där befinner sig i en desperat situation efter jordbävningen.
   Parlamentet påminner om tredje generationens samarbetsavtal, som EG undertecknade med Pakistan 2001, och artikel 1 i detta avtal, som innehåller en klausul med krav på respekt för de mänskliga rättigheterna och de demokratiska principerna som en väsentlig del av avtalet. Parlamentet uppmanar med kraft EU att göra vad den kan för att garantera att dessa principer upprätthålls när avtalet genomförs. Parlamentet oroas därför särskilt över att befolkningen i Gilgit-Baltistan lyder under direkt militärstyre och saknar demokrati.
   Parlamentet konstaterar att godkännandet av lagförslaget om skydd för kvinnor som syftar till att reformera de shariabaserade Hudood-lagarna om äktenskapsbrott och våldtäkt är ett steg i rätt riktning när det gäller att stärka kvinnors rättigheter i Pakistan. Parlamentet välkomnar president Musharrafs och andra reformvänliga parlamentarikers utfästelser att genomföra dessa ändringsförslag, trots försök att kullkasta dem. Parlamentet understryker dock att det står helt klart att Pakistan måste göra mer för att leva upp till sina åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna.
   Parlamentet oroas fortfarande över den svåra situation som de olika minoritetsgrupperna i regionen står inför.

21.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Pakistan att åter granska sin tolkning av begreppet demokratiskt ansvarstagande samt minoriteters och kvinnors rättigheter i AJK, eftersom detta, precis som på andra håll, är av avgörande betydelse för att kunna förbättra människors livsvillkor och ta itu med terrorhotet.

22.  Europaparlamentet uttrycker oro över bristen på yttrandefrihet i AJK, redogörelser om tortyr och misshandel av flyktingar från det Indienadministrerade Jammu och Kashmir och korruption bland regeringstjänstemän. Parlamentet uppmanar den pakistanska regeringen att se till att medborgarna i AJK kan utöva sina grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter i en miljö fri från tvång och rädsla.

23.  Europaparlamentet uppmanar med kraft också Pakistan att säkerställa fria och rättvisa val i AJK, med tanke på att det allmänna valet den 11 juli 2006 präglades av omfattande manipulation och valfusk och att de kandidater som vägrade att ställa sig bakom en anslutning av Kashmir till Pakistan hindrades att ställa upp i valet. Parlamentet uppmanar dessutom Pakistan att för första gången anordna val i Gilgit-Baltistan.

24.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans och Indiens regeringar att omvandla den vapenvila som sedan 2003 råder i Siachen till en varaktig fredsuppgörelse eftersom varje år dör fler soldater på grund av klimatet än som följd av väpnad strid på detta det högst belägna slagfältet i världen.

25.  Europaparlamentet uppmanar EU att stödja Indien och Pakistan i att förhandla fram en avspänningszon i området Siachen utan något ställningstagande till förmån för någondera sidan, särskilt genom att stödja tillhandahållandet av övervakningsteknik och kontrollförfaranden.

26.  Europaparlamentet uppmanar väpnade militanta grupper att utlysa en vapenvila som följs av nedrustning, demobilisering och en återintegreringsprocess. Parlamentet uppmanar också Pakistans och Indiens regeringar att underlätta en sådan vapenvila.

27.  Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att stänga webbplatser och tidningar med militanta budskap och föreslår att Pakistans och Indiens regeringar överväger att införa en lag mot hatiska uttalanden.

28.  Europaparlamentet konstaterar att den av Indien administrerade delen av Jammu och Kashmir åtnjuter en unik status enligt artikel 370 i den indiska konstitutionen, som ger Jammu och Kashmir större självständighet än andra stater i unionen. Parlamentet gläder sig åt att se att man nyligen vidtagit åtgärder i Jammu och Kashmir för att stärka demokratin (vilket det 75-procentiga valdeltagandet i fyllnadsvalen nyligen gav bevis på). Parlamentet gläder sig även åt de steg som premiärminister Singh tagit för att återuppta dialogen med APHC. Samtidigt konstaterar dock parlamentet att det i praktiken finns brister vad gäller mänskliga rättigheter och direktdemokrati, vilket exempelvis kommer till uttryck i det faktum att alla som ställer upp till val i Jammu och Kashmir måste (i likhet med vad som gäller i andra delstater) underteckna en lojalitetsförklaring till delstatens grundlag som innehåller en klausul om Indiens odelbarhet. Parlamentet uppmanar med kraft Indiens nationella kommission för de mänskliga rättigheterna (NHRC) att utnyttja sina befogenheter fullt ut i varje fråga som rör misstänkta eller dokumenterande kränkningar och, för att NHRC skall kunna agera med större trovärdighet, uppmanar det med kraft att göra något åt den totala avsaknaden i sin styrelse av personer med yrkesmässiga kunskaper om de mänskliga rättigheterna. Parlamentet ser fram emot ytterligare framsteg på detta område liksom positiva följder av de nya lagarna om barnarbete respektive kvinnor och våld. Parlamentet noterar med oro att många kashmirer fängslas utan rättegång.

29.  Europaparlamentet beklagar de dokumenterade människorättskränkningar som begåtts av Indiens väpnade styrkor, i synnerhet om dödsfallen och våldtäkterna får fortsätta i en atmosfär av straffrihet, och konstaterar bekymrat att NHRC inte har några stadgeenliga befogenheter att utreda människorättsbrott som begåtts av de indiska säkerhetsstyrkorna. Parlamentet uppmuntras trots detta av åtlydnaden av NHRC:s rekommendation om att armén skall ge i uppdrag åt högre tjänstemän inom det militära att övervaka förverkligandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna och rättssäkerheten inom sina militära enheter. Parlamentet noterar den indiska regeringens åtagande i september 2005 att inte tolerera brott mot de mänskliga rättigheterna, och uppmanar med kraft Lok Sabha att överväga att införa ändringar i lagen om skydd för mänskliga rättigheter som ger NHRC möjlighet att utreda påståenden från oberoende källor om fall av misshandel som begåtts av medlemmar i de väpnade styrkorna.

30.  Europaparlamentet betonar risken att dödsstraffet bibehålls i en sådan komplicerad politisk situation som tvisten om Kashmir där rätten till rättvis domstolsprövning inte verkar kunna garanteras. Parlamentet konstaterar bekymrat att det avseende Sydasien fortsättningsvis uppkommer oroväckande uppgifter i fråga om dödsstraff och beklagar djupt att både den indiska och den pakistanska regeringen är för att bibehålla dödsstraffet. Parlamentet anser det glädjande att president Kalam och den nyutnämnde ordföranden vid högsta domstolen i Indien hör till dem som talar varmast för ett avskaffande av dödsstraffet. Parlamentet välkomnar FN:s mänskliga rättigheterresolution 2005/59 om frågan om dödsstraff och bekräftar åter EU:s människorättsriktlinjer om dödsstraff. Parlamentet uppmanar med kraft Indien och Pakistan att överväga att ansluta sig till det andra fakultativa protokollet till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och liknande regionala instrument i syfte att införa ett moratorium för dödsstraff och gå i riktning mot ett totalt avskaffande.

31.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang premiärminister Singhs uttalanden i vilka han efterlyser nolltolerans när det gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kashmir. Parlamentet uppmanar Indiens regering att upphöra med alla typer av utomrättsliga avrättningar, "försvinnanden", tortyr och godtyckliga kvarhållanden i Jammu och Kashmir.

32.  Europaparlamentet noterar att den utbredda straffriheten både uppmuntrar till och underlättar nya kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet. Parlamentet uppmanar Indien och Jammu och Kashmirs delstatsregering att upphäva all lagstiftning som i praktiken ger medlemmar av de väpnade styrkorna immunitet och att inrätta en oberoende och opartisk kommission för att undersöka de allvarliga kränkningar av de internationella mänskliga rättigheterna och humanitär rätt som begåtts av indiska säkerhetsstyrkor sedan början av konflikten.

33.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Indiens och Pakistans regeringar att ge människorättsorganisationer (som Freedom House, Amnesty International och Human Rights Watch) omedelbart och fritt tillträde till alla delar i den forna furstestaten för att undersöka situationen för de mänskliga rättigheterna där och för att sammanställa regelbundna och oberoende rapporter om situationen. Parlamentet uppmanar båda regeringarna att officiellt åta sig att samarbeta till fullo med sådana internationella människorättsorganisationer.

34.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att inta en bestämd hållning till förmån för upprätthållandet av demokrati- och människorättsklausulerna i avtal med både Indien och Pakistan och att ta initiativ till en intensiv politisk dialog med de båda länderna om de mänskliga rättigheterna, även i Kashmir. EU bör också undersöka möjligheten att inleda en specifik dialog om de mänskliga rättigheterna med Pakistan, vilket redan sker i Indien, och att inrätta särskilda underkommittéer om de mänskliga rättigheterna, som skall behandla de båda länderna, vilket redan har gjorts i vissa andra länder.

35.  Europaparlamentet erkänner ett antal gruppers svåra livsbetingelser, till exempel de tvångsförflyttade panditerna i Kashmirdalen. Parlamentet uppmanar enträget till att man snarast tar itu med diskrimineringen av dem liksom av andra grupper, framför allt i samband med anställning. Parlamentet föreslår att dessa grupper ökar sitt inflytande genom att inrätta församlingar med egna valda företrädare och att de därvid ser till att kvinnor och ungdomar under 25 år får en fullgod representation.

36.  Europaparlamentet föreslår att Indien ser över vilken framgång som upprättandet av ett autonomt "Hill Council" i Ladakh 1993 har rönt. Parlamentet hoppas att handelsleden Kargil–Skardu skall kunna återupprättas som ett led i de förtroendeskapande åtgärderna och att uppdelningen mellan Ladakh och den norra provinsen skall kunna överbryggas med övergångsställen liknande dem som redan upprättats på annat håll längs kontrollinjen.

37.  Europaparlamentet gläds framför allt åt att alltfler visum har utfärdats för resor mellan Indien och Pakistan, och att busslinjen mellan Srinagar och Muzaffarabad har öppnats på nytt. Parlamentet noterar att användningen av denna busslinje enligt den senaste statistiken har begränsats till mindre än 400 personer på varje sida om kontrollinjen. Parlamentet uppmanar Indiens och Pakistans myndigheter att lätta på restriktionerna i samband med utfärdande av resetillstånd.

38.  Europaparlamentet lovordar Indien för dess insatser för att förbättra den socioekonomiska utvecklingen av Jammu och Kashmir genom särskilda åtgärdspaket för staten och genom skapande av arbetstillfällen och åtgärder för att främja turismen i Jammu och Kashmir. Parlamentet föreslår en undersökning av hur (det kommande) partnerskapet EU-Indien skulle kunna bidra till att skapa nya kunskapsbaserade arbetstillfällen, framför allt för kvinnor och ungdomar. Parlamentet uppmuntrar EU att stödja initiativ från lokala icke-statliga organisationer som syftar till att skapa kompetensutvecklingsprojekt för kvinnor inom produktion och marknadsföring. Parlamentet anser att EU kan ta itu med jämställdhetsproblematiken genom att öka handeln med produkter som traditionellt utgör en försörjningskälla för kvinnor, såsom textilier och hantverksprodukter, och genom att förenkla handeln med tjänster inom sektorer som sysselsätter kvinnor. Parlamentet föreslår att EU stärker sina ekonomiska förbindelser med Pakistan på ett likartat sätt.

39.  Parlamentet uppmanar både Indien och Pakistan att undersöka den potentiella roll som ökad säkerhet och respekt för de mänskliga rättigheterna kan ha för att uppfylla målen om att skapa sysselsättning och främja turism i hela Jammu och Kashmir.

Terrorismbekämpning

40.  Europaparlamentet medger att ett slut på terrorismen är en förutsättning för att det skall vara möjligt att göra verkliga framsteg mot en politisk lösning och förbättra den ekonomiska situationen för befolkningen i Jammu och Kashmir. Parlamentet noterar att antalet terroristoffer har minskat stadigt de senaste fem åren men att de ständigt föränderliga AJK-baserade terroristgrupperna såsom Lashkar-e-Taiba och Harakat u-Mujahedeen har orsakat hundratals människors död i Indienförvaltade Jammu och Kashmir och i andra delar.

41.  Europaparlamentet beklagar de dokumenterade kränkningarna av mänskliga rättigheter från Pakistanskt håll, bland annat i Gilgit-Baltistan där våldsamma upplopp påstås har förekommit 2004, och de alltför ofta förekommande terror- och våldsdåden som utförs av väpnade militanta grupper. Parlamentet uppmanar med kraft Pakistan att se över sin tillämpning, i AJK liksom i Gilgit-Baltistan, av grundläggande rättigheter som yttrandefriheten, mötesfriheten och friheten att utöva sin religion, och noterar med oro de påståenden som framförts av människorättsorganisationer som Amnesty International om tortyr och fängslanden utan rättegång. Parlamentet uppmanar ihärdigt alla berörda parter att göra allt de kan för att ta itu med dessa kränkningar. Parlamentet välkomnar Pakistans offentliga åtagande att sätta stopp för infiltrationen över kontrollinjen av militanta grupper som opererar från det territorium som står under pakistansk kontroll, men anser att regeringen i Pakistan måste vidta mer kraftfulla och effektiva åtgärder. Parlament uppmanar President Musharraf att åta sig att beslutsamt och kontinuerligt bekämpa terrorismen, en enligt allmän uppfattning utomordentligt svår uppgift. Parlamentet välkomnar och stöder multilateralt och bilateralt stöd från medlemsstaterna för att bistå Pakistan i kampen mot terrorismen och göra vad som krävs för att förbättra livsvillkoren för människorna i AJK och Gilgit-Baltistan. Vidare uppmanar parlamentet Pakistans regering och EU:s medlemsstater att fördubbla sina ansträngningar för att identifiera och gripa potentiella terrorister som kommer till Pakistan från någon av EU:s medlemsstater. Parlamentet välkomnar att de två regeringarna nyligen har inrättat en gemensam expertgrupp, den s.k. "India-Pakistan Joint Mechanism on Terrorism", för att bekämpa terrorismen och utbyta information, och noterar gruppens första sammanträde den 6 mars 2007 i Islamabad.

42.  Europaparlamentet ger starkt stöd till den internationella krisgruppens (ICG) rekommendationer av den 11 december 2006 för Pakistan om att vidta kraftfulla åtgärder för att avväpna militanta grupper i AJK och Gilgit-Baltistan, stänga ner träningsläger för terrorister, stoppa rekrytering och träning av terrorister på landets eget territorium och att stoppa flödet av pengar och vapen till talibanerna och andra utländska eller lokala militanta grupper på pakistanskt område.

43.  Europaparlamentet noterar och stöder befolkningens i Kashmir strävan efter en kraftigt minskad militär närvaro på båda sidor av kontrollinjen. Parlamentet påpekar emellertid att en meningsfylld demilitarisering endast kan ske parallellt med konkreta åtgärder för att neutralisera hotet från militanta grupper som infiltrerar Jammu och Kashmir och som opererar med Pakistan som bas, och i samband med förtroendeskapande åtgärder – som att sluta med ömsesidiga beskyllningar, förverkliga busslinjen mellan Srinagar och Muzaffarabad samt skapa kommunikationer och handelsförbindelser – och andra åtgärder som definieras i nära samarbete med kashmirer på båda sidor. Parlamentet konstaterar att detta kommer att ha en gynnsam effekt på deras mentala hälsa och säkerhetskänsla, särskilt hos barn och unga människor, och understryker att endast nya och framåtblickande initiativ kan bidra till att skapa en god cirkel.

44.  Europaparlamentet understryker att för att skapa ett klimat av förtroende och välvilja i regionen är det ytterst viktigt att avlägsna alla hinder för den kashmiriska befolkningen att resa fritt i hela staten Jammu och Kashmir.

Förtroendeskapande åtgärder

45.  Europaparlamentet välkomnar med glädje de senaste signalerna om förnyade ansträngningar från de pakistanska och indiska regeringarnas sida, till och med genom betydande omläggningar av den politiska kursen, för att lösa tvisten om Kashmir.

46.  Europaparlamentet välkomnar särskilt att man öppnat fem gränsövergångar för att återförena familjer som skilts åt av kontrollinjen. Parlamentet känner till att öppnandet av gränsövergångar längs kontrollinjen påstås ha ägt rum medvetet långsamt och inte motsvarar de trängande behov som finns. Parlamentet uppmuntrar trots detta till – och ser fram emot – att allt fler passerar fram och tillbaka. Parlamentet förespråkar att alla medborgare på båda sidor får lov att passera kontrollinjen, och rekommenderar att Indien och Pakistan vidtar åtgärder för att underlätta allt resande, såväl inom den forna furstestaten som internationellt, genom påskyndade administrativa och konsulära tjänster.

47.  Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att utbytet över kontrollinjen ökas på alla nivåer i civilsamhället och inom alla samhällssektorer. Parlamentet föreslår att ett program för utbyte mellan juristsammanslutningar, skolor och universitet inrättas, inklusive ett gemensamt universitet med ett universitetsområde på båda sidor av gränslinjen, för att bidra till att minska den ömsesidiga misstänksamheten mellan arméerna på båda sidor. Parlamentet föreslår att en dialog inleds mellan de militära myndigheterna på båda sidor.

48.  Europaparlamentet uppmanar Indiens och Pakistans regeringar att bl.a. fokusera sin gemensamma verksamhet och sina gemensamma handlingsplaner på båda sidor av kontrollinjen på att återställa och bevara miljön i Jammu och Kashmir. EU och medlemsstaterna uppmanas med kraft att ge stort stöd till projekt av detta slag.

49.  Europaparlamentet rekommenderar att man överväger inrättandet av en gemensam indisk-pakistansk övervakningscell för utbyte av information om vädermönster och seismisk aktivitet för att tidigt kunna varna för naturkatastrofer som uppstår på någondera sidan om kontrollinjen.

50.  Europaparlamentet rekommenderar på politisk nivå att en gemensam parlamentarikerkommitté Indien-Pakistan inrättas för att främja parlamentariska utbyten och samtal. Parlamentet anser också att man bör inrätta gemensamma arbetsgrupper med deltagare från den lokala förvaltningen för att undersöka frågor i samband med handel och turism.

51.  Europaparlamentet uppmuntrar EU-företag att inse investerings- och turismpotentialen i Jammu och Kashmir, framför allt förekomsten av en mycket motiverad arbetskraft. Parlamentet föreslår att de europeiska företagen startar samriskbolag med lokala företag och att man inför olika typer av försäkringssystem för att öka investerarnas förtroende. Alla parter uppmanas att stödja och underlätta för de respektive handelskammarna att finnas representerade vid internationella handelsmässor i EU för att de skall kunna marknadsföra sina exportprodukter.

52.  Europaparlamentet stöder vidare uppmaningen till Pakistan om att utveckla mänskliga resurser genom att investera i högre utbildning, inklusive utbildning vid yrkesskolor och tekniska skolor i de federalt administrerade områdena, inklusive i Gilgit-Baltistan-områdena i Kashmir.

53.  Europaparlamentet konstaterar att Indien är det allmänna preferenssystemets (GSP) största enskilda förmånstagare. Parlamentet uppmanar kommissionen att automatiskt granska GSP+-systemet och andra lämpliga handelspolitiska åtgärder på nytt omedelbart efter det att en allvarlig naturkatastrof – som en jordbävning – har inträffat. Parlamentet välkomnar det åtagandet som samtliga sydasiatiska länder inom Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC) gjort om att samarbeta på ett effektivt sätt för att det sydasiatiska frihandelsavtalet skall bli en politisk och ekonomisk realitet, till största möjliga nytta för fyra av Jammu och Kashmirs delar. Parlamentet uppmanar Pakistans regering att upphöra med systemet med "positiva uppräkningar". Parlamentet noterar med tillfredställelse att även om handeln mellan de två länderna har fluktuerat under det senaste årtiondet har den sammantagna siffran för den offentliga handeln mellan Indien och Pakistan ökat från 180 miljoner dollar år 1996 till 602 miljoner dollar år 2005, och att döma av den omfattande informella handeln länderna emellan – och den dolda handelpotential som detta vittnar om – finns förutsättningarna för att denna trend fortsätter, och detta bör uppmuntras.

54.  Europaparlamentet betonar att turismen har mycket stora möjligheter att stärka den lokala ekonomin och uppmuntrar därför EU:s medlemsstaters regeringar att noga övervaka säkerhetsläget i syfte att garantera en uppdaterad, samordnad information till de personer som önskar resa till Jammu och Kashmir.

Effekter av jordbävningen den 8 oktober 2005

55.  Europaparlamentet framhåller med eftertryck att jordbävningen fick enorma konsekvenser för kashmirer på båda sidor av kontrollinjen, och att de överväldigande humanitära problemen har utarmat de redan sköra institutionella resurserna på plats i AJK och i den nordvästra gränsprovinsen. Parlamentet understryker att den dagliga överlevnaden nu är den klart viktigaste frågan för befolkningen.

56.  Europaparlamentet beklagar att, vid sidan av de många dödsoffren drabbades infrastrukturen (sjukhus, skolor, förvaltningsbyggnader, kommunikationskanaler) och de i många fall redan sköra offentliga, grundläggande institutionerna och tjänsterna i AJK av oöverskådliga materiella skador.

57.  Europaparlamentet känner stor sorg vid tanken på att jordbävningen fick så oproportionerligt svåra konsekvenser för barn, med 17 000 barn dödade enligt siffror från UNICEF. Parlamentet oroas starkt av rapporter om handel med barn i katastrofens efterdyningar, och uppmanar Pakistans regering att vidta specifika åtgärder för att skydda barnen och värna om deras rättigheter i AJK och Gilgit-Baltistan samt att vidta mer effektiva åtgärder för att stoppa handeln med barn.

58.  Europaparlamentet vill uppmärksamma tillståndet för de internt fördrivna personer som blev resultatet av jordbävningen i AJK liksom för alla de personer som är i allvarligt och kontinuerligt behov av stöd som följd av denna. Parlamentet välkomnar, i brist på en konvention om internt fördrivna personers rättigheter, FN:s "riktlinjer" som erbjuder en grund för ett humant svar på de lömska angrepp på de mänskliga rättigheterna som tvångsförflyttningar medför. Parlamentet kräver att alla berörda myndigheter med ett intresse i Kashmir respekterar dessa riktlinjer. Parlamentet uppmanar Pakistans regering att göra allt den kan för att så snart som möjligt tilldela mark till boende i de byar som försvann i jordskred så att dessa människor kan återupprätta sina bysamfälligheter och åter bygga permanenta bostäder. Parlamentet rekommenderar med eftertryck att EU genomgående betonar dessa riktlinjer liksom de mer allmänna frågorna om demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter i Kashmirs alla fyra delar. Parlamentet konstaterar också att de sedan länge upprättade flyktinglägren på båda sidor av kontrollinjen bör avskaffas, att flyktingarnas skydd, behov och sociala integrering bör uppmärksammas på lämpligt sätt och att de snarast tillåts återvända till sina hem eller erbjuds nya boplatser. Parlamentet anser att det internationella samfundet bör ge kontinuerligt stöd till detta.

59.  Europaparlamentet understryker att katastrofen drabbade ett område som redan försvagats av konflikter och terrorism, och där de grundläggande institutionerna och den regionala stabiliteten ständigt har underminerats av organiserad brottslighet och av infiltration över kontrollinjen av radikala islamister som utnyttjar den oländiga terrängen.

60.  Europaparlamentet uttrycker avsky över att de redan ytterst knappa levnadsförhållanden som rådde i AJK före jordbävningen (i fråga om tillgång till mat, vatten, bostad, sanitet, skolor och bristfälliga vårdcentraler) har reducerats ytterligare till följd av jordbävningen. Parlamentet uppmanar med kraft de berörda myndigheterna att, i ljuset av de miljoner människor ser som sina grundläggande behov otillfredsställda, rikta sina krafter på att bekämpa den korruption som gjort det möjligt att avleda flödet av internationella biståndsmedel från de avsedda mottagarna samt gett upphov till oroande påståenden om att terroristorganisationer som förbjudits av FN har verkat inom jordbävningszonen i AJK. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Indiens och Pakistans regeringar och biståndsorganisationerna att fortsatt koncentrera sina insatser på att möta jordbävningsoffrens grundläggande behov.

61.  Europaparlamentet konstaterar att jordbävningens omfattning och följder hade en mycket större effekt på den pakistanska sidan av kontrollinjen, där den förstörde stora delar av infrastrukturen för den lokala förvaltningen, vilket oundvikligen innebar att de tjänster som behövdes för att ta itu med nödläget försenades. Parlamentet lovordar regeringarna, arméerna och lokalbefolkningarna på båda sidor av kontrollinjen för deras engagemang, beslutsamhet och åtagande för att ta itu med de otaliga utmaningar som jordbävningen förde med sig.

Respons på jordbävningen den 8 oktober 2005

62.  Europaparlamentet framhåller att det internationella samfundets, Indiens och Pakistans respons på jordbävningen under rådande omständigheter var snabb och positiv. Kontakter på högsta nivå mellan Indien och Pakistan inleddes direkt. Inhemska och lokala icke-statliga organisationer reagerade bra och samarbetade med lokala och centrala myndigheter. Parlamentet erkänner fullt ut att det internationella samfundet och internationella frivilligorganisationer har visat prov på en solidaritet som saknar motstycke med de överlevande och offren för jordbävningen, och välkomnar de nya partnerskap som därigenom ingåtts. Parlamentet rekommenderar att EU ställer sig positivt till ytterligare förfrågningar om mer stöd till återuppbyggnad i de jordbävningsdrabbade områdena och ber kommissionen att tillhandahålla uppdaterad information om förfrågningar som redan gjorts om detta.

63.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat att det i den preliminära skade- och behovsbedömning som med bidrag från kommissionen utarbetats av den asiatiska utvecklingsbanken och Världsbanken beräknas att de förlorade arbetstillfällena eller försörjningsmöjligheterna efter jordbävningen uppgår till 29 procent, vilket berör ungefär 1,64 miljoner människor, av vilka över hälften beräknas vara under 15 år. Parlamentet välkomnar kommissionens projekt ("Earthquake Early Recovery and Reconstruction Support to Pakistan"), som har en budget på 50 000 000 EUR. Parlamentet betonar att detta projekt bör fokusera på att skydda de mest utsatta grupperna på kort sikt och att blåsa nytt liv i den ekonomiska verksamheten i de drabbade områdena, inbegripet genom att återuppliva småföretag och ersätta förlorade tillgångar i jordbruket samt skapa sysselsättningsmöjligheter genom utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram. Parlamentet förordar att man för att på kort och mellanlång sikt återuppbygga och säkra försörjningskällor bör vidta åtgärder som är inriktade på mikrofinansiering och kompetensutveckling. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stödja dessa strategier på lång sikt.

64.  Det är tillfredsställande att kommissionen beviljat medel för brådskande nödåtgärder för jordbävningsoffren i AJK och Pakistan. Europaparlamentet uppmanar emellertid kommissionären för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd att tillmötesgå AJK:s premiärministers begäran om ytterligare medel till rehabiliterings- och återuppbyggnadsprojekt som till stor del skulle undanröja effekterna av denna mänskliga katastrof.

65.  Europaparlamentet lovordar alla parter som tog del i arbetet med att kartlägga och möta behoven av hälso- och sjukvård hos de personer som överlevde jordbävningen och nu lever i läger. Parlamentet konstaterar också att lägren inte drabbats av några större utbrott av vattenburna sjukdomar, trots svårigheten att tillhandahålla rent dricksvatten och lämpliga sanitära anläggningar efter katastrofen. Parlamentet gratulerar Pakistans regering till att ha tillhandahållit kost och logi till mer än två miljoner fördrivna personer i syfte att hjälpa dem utstå vintern, och gratulerar Indien till att landet nu åter lyckats inkvartera de 30 000 personer som blev hemlösa på den indiska sidan av kontrollinjen. Parlamentet är bekymrat över rapporterna om tusentals människor som fortfarande bor i tält, vilket man bevittnat under parlamentets SAARC-delegations besök i AJK den 15–22 december 2006.

66.  Europaparlamentet konstaterar att Pakistan inrättade en federal räddningskommission inom ett par dygn efter katastrofen för att samordna undsättnings- och räddningsoperationerna. Parlamentet beklagar emellertid att Pakistan inte kunde acceptera det indiska erbjudandet om helikoptrar på grund av piloternas nationalitet, samt erbjudandet om gemensamma räddningsoperationer över kontrollinjen, sjukvårdsteam och reparation av telekominfrastrukturen, eftersom allt detta hade kunnat bidra till att minska antalet offer på ett avgörande sätt. Därför beklagar parlamentet att jordbävningen inte har blivit ett tillfälle att visa en politisk vilja att prioritera kashmirernas humanitära behov och att övervinna politiska skillnader.

67.  Europaparlamentet välkomnar den finansiering som så snabbt ställdes till förfogande från Pakistans grannländer (Indien, Kina, Iran, Afghanistan) och, i ett bredare regionalt perspektiv, från Turkiet och Islamiska konferensen (OIC) och från det internationella samfundet som helhet. Parlamentet lovordar Europeiska kommissionen, och framför allt GD ECHO, som redan är på plats i Pakistan, för dess omedelbara och effektiva reaktion. Parlamentet uppmanar givarna att så snabbt som möjligt leva upp till sina ursprungliga löften.

68.  Europaparlamentet lovordar särskilt kommissionens svar på jordbävningen i form av ett rullande finansieringsprogram, vilket nu har inbringat 48 600 000 EUR, och vilket genomförs i samarbete med icke statliga organisationer, Röda korset och FN:s organ. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta sitt åtagande för återuppbyggnaden i Kashmir.

69.  Europaparlamentet betonar att återuppbyggnadsstödet i betydande utsträckning bör vara inriktat på att bevara återstående skogar, särskilt genom skapandet av alternativa bränslekällor, återplantering av skog, miljöutbildningsprogram och, eventuellt, ersättningssystem som gör det möjligt för AJK-regeringen att ersätta inkomstförluster som orsakats av begränsningar av timmerförsäljningen.

70.  Europaparlamentet beklagar att Pakistans regering insisterade på att alla indiska etiketter måste tas bort från de humanitära hjälpsändningarna från Indien innan de distribuerades.

71.  Europaparlamentet understryker att den pakistanska militärens inledande villrådiga reaktion på katastrofen, och den senfärdighet som detta ledde till när det gällde att möta omedelbara behov direkt efter katastrofen, kunde utnyttjas av militanta organisationer på plats, såsom Jamaat-i-Islami och Jamaat-ud-Dawa, den nyligen omdöpta Lakshar-e-Tayyaba (som förklarades som terroristorganisation och i egenskap av sådan förbjöds av Musharrafs regering 2002), vilka snabbt blev de som de facto levererade livsmedel, husrum och utbildning för barnen och socialhjälp för änkorna. Parlamentet oroas starkt över att detta har ökat dessa polariserande gruppers trovärdighet i lokalbefolkningens ögon, vilket ytterligare undergräver möjligheterna till en genuint demokratisk representation.

72.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Indiens och Pakistans regeringar att tillsammans med de internationella samfundet göra allt de kan för att garantera och noggrant övervaka hur de ekonomiska resurser som ställs till förfogande används.

73.  Europaparlamentet välkomnar med glädje det viktiga avtalet av den 2 maj 2006 för att återuppliva handeln och varuutbytet över kontrollinjen mellan de åtskilda regionerna Jammu och Kashmir genom inrättandet av en lastbilstjänst på vägen mellan Srinagar och Muzaffarabad, samt en andra busslinje över Kashmir som förbinder Poonch i Jammu och Kashmir med Rawalakot i AJK. Parlamentet föreslår inrättandet av ett vägnät mellan Jammu och Sialkot och Gilgit-Baltistan. Parlamentet föreslår också att man inför en järnvägslänk mellan Jammu och Srinagar och förbättrar vägen mellan de två städerna. Parlamentet välkomnar premiärminister Singhs löfte från den 23 maj 2006 om att skapa en miljö av mer frihandel och friare rörlighet med "mjuka gränser" för att skapa förutsättningar för en överenskommelse om Kashmir. Parlamentet uppmuntrar enträget båda sidor att skyndsamt bygga upp betydande officiella handelsvolymer. Parlamentet uppmanar med kraft parterna att snabbt komma överens om vägtransportmodellen i syfte att förenkla den i så stor utsträckning som möjligt. Parlamentet föreslår att man inrättar en integrerad plan för marknadsutveckling, med flera enheter för bearbetning av jordbruksprodukter, kylkedjor, mindre containertjänster och länkade landsvägstransporter.

Slutsatser

74.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess institutioner att inte sluta övervaka den tuffa situationen för befolkningen i Jammu och Kashmir, utan se till att hjälpprogram och andra program utformas och genomförs så att återhämtningen och institutionsbyggandet blir långsiktigt.

75.  Europaparlamentet understryker att en av de viktigaste faktorerna för att förbättra relationerna mellan länder är ökade bilaterala handelsflöden, något som EU:s egen erfarenhet visar. När det gäller Jammu och Kashmir anser Parlamentet att handel över kontrollinjen är av särskilt stor betydelse för att skapa ekonomisk tillväxt och utveckling och frigöra områdets ekonomiska potential. Parlamentet rekommenderar att transport- och infrastrukturprojekt prioriteras.

76.  Europaparlamentet stöder kraftfullt fortsatta initiativ från politiker på båda sidor och på alla nivåer, och uppmanar dem med kraft att prioritera behoven hos befolkningen i Kashmir, såväl materiellt som institutionellt, så att befolkningens politiska, ekonomiska, sociala och kulturella brister kan åtgärdas. Parlamentet rekommenderar att EU står berett att bistå vid begäran från endera regeringen.

77.  Europaparlamentet ger sitt erkännande åt det enastående arbete som kommissionens delegationer i Islamabad och New Delhi har utfört.

78.  Europaparlamentet konstaterar att naturkatastrofer ibland kan leda till politiska förutsättningar för fred, att naturen inte känner några gränser och att det är bara genom att agera ihärdigt och kontinuerligt som Indien och Pakistan tillsammans kan erbjuda människorna i Kashmir något hopp om att åter bygga upp sin framtid.

o
o   o

79.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament, till regeringarna i Republiken Indien och Islamiska republiken Pakistan, de behöriga myndigheterna eller delstatsregeringarna i de Indien- och Pakistanadministrerade delarna av Jammu och Kashmir och Folkrepubliken Kina samt till FN.

(1) EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 589.
(2) EUT C 280 E, 18.11.2006, s. 469.
(3) EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 341.
(4) Antagna texter, P6_TA(2006)0388.
(5) EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 1040.
(6) EUT L 378, 23.12.2004, s. 22.
(7) EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 988.
(8) För en förteckning med samtliga resolutioner hänvisas till bilagan till betänkandet A6-0158/2007 från utskottet för utrikes frågor.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy