Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0206/2007

Συζήτηση :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 41k
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Η περίπτωση του τηλεοπτικού καναλιού "Radio Caracas TV" στη Βενεζουέλα
P6_TA(2007)0216RC-B6-0206/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με την περίπτωση του τηλεοπτικού καναλιού "Radio Caracas TV" στη Βενεζουέλα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και η ελευθερία της έκφρασης αποτελούν απολύτως απαραίτητο στήριγμα της δημοκρατίας,

Β.   εκτιμώντας ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης έχει πρωταρχική σημασία για τη δημοκρατία και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, λαμβάνοντας υπόψη τον κεφαλαιώδη ρόλο της στη διασφάλιση της ελεύθερης έκφρασης απόψεων και ιδεών και τη συμβολή της στην πραγματική συμμετοχή του λαού στις δημοκρατικές διαδικασίες,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη ανανέωση της άδειας εκπομπών του ιδιωτικού οπτικοακουστικού ομίλου Radio Caracas Televisión (RCTV), η οποία εκπνέει στις 27 Μαΐου 2007, απειλεί με εξαφάνιση αυτό το μέσο ενημέρωσης που απασχολεί 3000 εργαζομένους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη ανανέωση της άδειας αυτού του οπτικοακουστικού μέσου, ενός από τα παλαιότερα και σημαντικότερα της Βενεζουέλας, στερεί μεγάλο μέρος του κοινού από πολυφωνική πληροφόρηση και αντιβαίνει στο δικαίωμα του τύπου να διαδραματίζει το ρόλο του ως αντίβαρου της εξουσίας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Hugo Chávez έχει ανακοινώσει ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει την άδεια εκπομπών του RCTV και ότι αυτή η άδεια εκπνέει στις 27 Μαΐου 2007,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το RCTV, με βάση τις δηλώσεις της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, είναι το μοναδικό μέσο ενημέρωσης που θίγεται από αυτό το μέτρο μη ανανέωσης της άδειας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Βενεζουέλας εγγυάται στα άρθρα 57 και 58 τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, την επικοινωνία και την πληροφόρηση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα έχει υπογράψει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, καθώς και την Αμερικανική Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγε το RCTV, δεν τήρησε την οριζόμενη από το νόμο προθεσμία για να αποφανθεί,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμπεριφορά η οποία προσάπτεται στη διεύθυνση του RCTV πρέπει να οδηγήσει, εάν οι αρχές το κρίνουν αναγκαίο, σε συνήθη δικαστική διαδικασία,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή ανακοινώθηκε δημόσια στις 28 Δεκεμβρίου 2006 από τον ίδιο τον αρχηγό του κράτους, γεγονός που δημιουργεί ανησυχητικό προηγούμενο για την ελευθερία της έκφρασης στη χώρα,

1.   υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι οφείλει να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της γνώμης και την ελευθεροτυπία, και να επιβάλλει το σεβασμό τους, υποχρεώσεις που απορρέουν από το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας, από τον Δημοκρατικό Χάρτη, από το Διεθνές Σύμφωνο των Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και την Αμερικανική Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα οποία έχει υπογράψει·

2.   ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, εν ονόματι της αμεροληψίας του κράτους, να εξασφαλίζει ίση νομική μεταχείριση σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, δημόσια ή ιδιωτικά, ανεξάρτητα από κάθε πολιτική ή ιδεολογική παράμετρο·

3.   καλεί σε διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης της Βενεζουέλας, αν και εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την μηδενική διάθεση για διάλογο που έχουν επιδείξει οι αρχές της Βενεζουέλας γενικά και ειδικότερα στην περίπτωση του RCTV·

4.   ζητεί κατά συνέπεια από τις αρμόδιες αντιπροσωπείες και επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επιληφθούν του θέματος·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, στο κοινοβούλιο της Mercosur, καθώς και στην κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου