Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0206/2007

Rozpravy :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 114kWORD 37k
Štvrtok, 24. mája 2007 - Štrasburg
Prípad siete Radio Caracas TV vo Venezuele
P6_TA(2007)0216RC-B6-0206/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. mája 2007 o prípade siete Radio Caracas TV vo Venezuele

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže pluralizmus médií a sloboda vyjadrovania predstavujú neodmysliteľný pilier demokracie,

B.   keďže sloboda médií má pre demokraciu a dodržiavania základných slobôd zásadný význam, pretože zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o zaručenie slobodného vyjadrovania názorov a myšlienok a prínos k účinnej účasti občanov na demokratických procesoch,

C.   keďže neobnovenie vysielacej licencie súkromnej audiovizuálnej skupiny Radio Caracas Televisión (RCTV), ktorej platnosť končí 27. mája 2007, by mohlo spôsobiť zánik tohto média, ktoré zamestnáva 3 000 zamestnancov,

D.   keďže neobnovenie licencie na vysielanie tohto audiovizuálneho média, ktoré je jedným z najstarších a najvýznamnejších vo Venezuele, pripraví veľkú časť verejnosti o pluralistickú informáciu a je porušením práva tlače vystupovať ako protiváha vládnej moci,

E.   keďže venezuelský prezident Hugo Chávez oznámil, že neobnoví vysielaciu licenciu RCTV, a táto licencia vyprší uvedeného 27. mája 2007,

F.   keďže toto rozhodnutie o neobnovení licencie sa bude podľa vyhlásení venezuelskej vlády týkať len jediného média, ktorým je RCTV,

G.   keďže venezuelská ústava zaručuje v článkoch 57 a 58 slobodu prejavu, komunikácie a informácie,

H.   keďže Venezuela podpísala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a Americký dohovor o ľudských právach,

I.   keďže venezuelský Najvyšší súd, na ktorý RCTV podala odvolanie, nedodržal zákonom stanovenú lehotu na vydanie rozhodnutia,

J.   keďže správanie, ktoré je vytýkané vedeniu RCTV, musí byť, v prípade, že to budú príslušné orgány považovať za potrebné, predmetom riadneho súdneho konania,

K.   keďže oznámenie tohto rozhodnutia, ktoré 28. decembra 2006 zverejnila osobne samotná hlava štátu, predstavuje alarmujúci precedens v oblasti slobody prejavu v krajine,

1.   pripomína venezuelskej vláde, že je potrebné dodržiavať a požadovať dodržiavanie slobody prejavu, slobody názoru a slobody tlače tak, ako to prikazuje jej vlastná ústava, Medziamerická demokratická charta, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Americký dohovor o ľudských právach, ktorých je Venezuela signatárom;

2.   žiada venezuelskú vládu, aby v súlade so zásadou nezaujatosti štátu zaručila všetkým médiám, či už verejným alebo súkromným, spravodlivé zaobchádzanie z právneho hľadiska nezávisle od akýchkoľvek politických alebo ideologických tlakov;

3.   vyzýva k dialógu medzi venezuelskou vládou a súkromnými médiami, pričom hlboko ľutuje, že venezuelské úrady nie sú vôbec prístupné akémukoľvek dialógu, najmä nie v prípade RCTV;

4.   z tohto dôvodu žiada delegácie a príslušné výbory Európskeho parlamentu, aby sa začali venovať tejto otázke;

5.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, parlamentu Mercosuru, ako aj vláde Venezuelskej bolívarovskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia