Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0206/2007

Debatter :

PV 24/05/2007 - 14.1
CRE 24/05/2007 - 14.1

Omröstningar :

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 112kWORD 33k
Torsdagen den 24 maj 2007 - Strasbourg
Fallet med TV-kanalen "Radio Caracas Televisión" i Venezuela
P6_TA(2007)0216RC-B6-0206/2007

Europaparlamentets resolution av den 24 maj 2007 om fallet med TV-kanalen "Radio Caracas Televisión" i Venezuela

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Pluralismen inom media och yttrandefrihet utgör en av demokratins oumbärliga pelare.

B.  Pressfriheten är av vital betydelse för demokratin och respekten för de grundläggande friheterna, med tanke på dess viktiga funktion som garant för åsikts- och tankefriheten och för att människor skall kunna ta aktiv del i demokratiska processer.

C.  Den 27 maj 2007 löper sändningslicensen ut för den privata radio- och TV-koncernen Radio Caracas Televisión (RCTV) och licensen kommer inte att förlängas, vilket riskerar att äventyra existensen för denna kanal som har 3 000 anställda.

D.  Genom att licensen inte förlängs för denna radio- och TV-kanal, som är en av de äldsta och största kanalerna i Venezuela, hindrar man en stor del av allmänheten från att få mångsidig information och hindrar pressen från att kunna spela sin roll som balanserande maktfaktor.

E.  Venezuelas president, Hugo Chávez, har meddelat att han inte tänkt förlänga sändningslicensen för RCTV och licensen löper ut den 27 maj 2007.

F.  RCTV är, enligt den venezuelanska regeringens uttalanden, den enda mediakanal vars licens inte kommer att förlängas.

G.  I artiklarna 57 och 58 i den venezuelanska konstitutionen garanteras yttrande-, kommunikations- och informationsfriheten.

H.  Venezuela har undertecknat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

I.  RCTV har överklagat till Venezuelas högsta domstol, men domstolen har inte respekterat den lagstadgade tidsfristen för att fatta ett beslut.

J.  Om man anser att RCTV handlat på ett felaktigt sätt bör myndigheterna, om de anser det vara nödvändigt, inleda ett vanligt rättsligt förfarande.

K.  Den 28 december 2006 offentliggjorde Venezuelas statschef personligen detta beslut, som utgör ett oroväckande prejudikat rörande yttrandefriheten i landet.

1.  Europaparlamentet påminner Venezuelas regering om att den måste respektera yttrande-, åsikts- och pressfriheten – och se till att de respekteras av andra – i enlighet med landets egen konstitution, den interamerikanska demokratistadgan, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna som landet undertecknat.

2.  Europaparlamentet uppmanar Venezuelas regering att, enligt principen om en opartisk stat se till att samtliga medier, både statliga och privata, behandlas likvärdigt och oberoende av politiska eller ideologiska överväganden.

3.  Europaparlamentet uppmanar till dialog mellan Venezuelas regering och landets privata medier, och beklagar djupt den allmänna brist på vilja till dialog som visats av de venezuelanska myndigheterna, i synnerhet rörande RCTV.

4.  Europaparlamentet begär därför att denna fråga skall tas upp av parlamentets behöriga delegationer och utskott att ta upp denna fråga.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, generalsekreteraren för Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS), den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, Mercosurparlamentet samt Venezuelas regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy