Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0212/2007

Συζήτηση :

PV 24/05/2007 - 14.2
CRE 24/05/2007 - 14.2

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 279kWORD 45k
Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 - Στρασβούργο
Ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία
P6_TA(2007)0217RC-B6-0212/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη Συρία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών του 1948,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφος 1, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως στόχο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, καθώς και το άρθρο 177 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία και τη Μέση Ανατολή και το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2006 που περιέχει τη σύστασή του προς το Συμβούλιο σχετικά με τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ της 14ης Μαΐου 2007 σχετικά με την καταδίκη του διανοούμενου Michel Kilo και του πολιτικού ακτιβιστή Mahmoud Issa στη Συρία,

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο επικυρώθηκε από τη Συρία στις 21 Απριλίου 1969,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, η οποία εκφράσθηκε στη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Συρίας και στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφετέρου, που θα πρέπει ακόμη να ολοκληρωθεί,

Β.   εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρός του έχουν ήδη παρέμβει αρκετές φορές υπέρ της απελευθέρωσης ακτιβιστών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών και βουλευτών που κρατούνται στις φυλακές της Συρίας,

Γ.   εκτιμώντας ότι ο Michel Kilo, συγγραφέας, αγωνιστής υπέρ της δημοκρατίας, ο οποίος συνελήφθη στις 14 Μαΐου 2006, κυρίως για τη θέση του όσον αφορά τη Δήλωση Βηρυτού- Δαμασκού, και ο Mahmoud Issa καταδικάστηκαν στις 13 Μαΐου 2007 σε τριετή φυλάκιση,

Δ.   εκτιμώντας ότι ο Suleiman Al-Shamar, ηγετικό στέλεχος της Δημοκρατικής Εθνικής Κοινότητας, και ο Khalil Hussein, πρόεδρος του γραφείου δημοσίων σχέσεων του Κινήματος για το Μέλλον των Κούρδων, καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια φυλάκιση για "εξασθένιση της εθνικής ηθικής" και "συνωμοσία με ξένη χώρα",

Ε.   εκτιμώντας ότι ο Faek El Mil και ο Aref Dalila, μέλη διαφόρων οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία, κρατούνται σε απομόνωση επί 6 χρόνια,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι συριακές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν τον Kamal al -Labwani, γιατρό και συνιδρυτή της Δημοκρατικής Φιλελεύθερης Συσπείρωσης, στις 8 Νοεμβρίου 2005, κατά την επιστροφή του από ταξίδι στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο, και έχει τώρα καταδικαστεί σε 12 χρόνια φυλάκιση και σε καταναγκαστικά έργα για καθαρά πολιτικούς λόγους,

Ζ.   εκτιμώντας ότι ο Anwar Al Bunni, ιδρυτικό μέλος της Συριακής Οργάνωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δικηγόρος ειδικευμένος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη σε δρόμο της Δαμασκού το 2006 ενώ ήταν έτοιμος να αναλάβει τη θέση του διευθυντή του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τώρα καταδικαστεί σε 5ετή φυλάκιση για "εξάπλωση ψευδών πληροφοριών επιζήμιων για το κράτος",

1.   εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία για τις πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος πολιτικών κρατουμένων και ακτιβιστών στον τομέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη Συρία, οι οποίες πλήττουν οποιαδήποτε πολιτική τάση της αντιπολίτευσης·

2.   ανησυχεί σοβαρά για τους περιορισμούς και τις ποινές που επιβλήθηκαν σε βάρος των Mahmoud Issa, Fayek El Mir, Aref Dalila, Kamal al-Labwani, Anwar Al Bunni, Michel Kilo, Suleiman Al-Shamar και Khalil Hussein για την άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων και την δέσμευσή τους σε ειρηνικές δραστηριότητες·

3.   παρακινεί τις αρχές της Συρίας να συμμορφωθούν πλήρως με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και κυρίως με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα καθώς και με τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, που επικυρώθηκαν από τη Συρία το 1969 και το 2004 αντίστοιχα ·

4.   καλεί τη Συρία να σεβαστεί την ελευθερία γνώμης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη·

5.   παρακινεί τις αρχές της Συρίας να λάβουν υπόψη τους τις ανησυχίες της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και να:

   α) εξασφαλίσουν ότι οι προαναφερθέντες κρατούμενοι τυγχάνουν καλής μεταχείρισης και δεν υφίστανται βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη μεταχείριση,
   β) να εξασφαλίσουν ότι οι κρατούμενοι ή οι φυλακισμένοι έχουν έγκαιρη και τακτική πρόσβαση σε δικηγόρους, ιατρούς και στις οικογένειές τους·

6.   παρακινεί τα αντίστοιχα όργανα της Συρίας να ακυρώσουν τις προαναφερθείσες αποφάσεις, να αποσύρουν τις κατηγορίες που εκκρεμούν στο Στρατοδικείο της Δαμασκού και να απελευθερώσουν όλους τους ανωτέρω κρατουμένους για λόγους συνείδησης και τους πολιτικούς κρατουμένους·

7.   ζητεί την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη Συρία, η οποία ισχύει εδώ και πάνω από 40 χρόνια·

8.   ζητεί ειδικότερα από τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας και τα κράτη μέλη να παράσχουν όλη την αναγκαία υποστήριξη στους ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών της Συρίας με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και της νεοεγκριθείσας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR), μεταξύ άλλων και με την εκτέλεση χωρίς καθυστέρηση των επονομαζομένων μέτρων ad hoc για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.   ζητεί από τη Συρία, η οποία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την προαγωγή της ειρήνης στην περιοχή, να βελτιώσει και να στηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης στη χώρα·

10.   καλεί τη Συρία να στηρίξει τη σύσταση ενός ποινικού δικαστηρίου με διεθνή χαρακτήρα αφού ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγεται υπό τις εντολές του δικαστή Brammertz, μέλους της Διεθνούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ερευνών του ΟΗΕ, στο Λίβανο·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2006)0459.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου