Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/0202(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0205/2007

Predložena besedila :

A6-0205/2007

Razprave :

PV 06/06/2007 - 17
CRE 06/06/2007 - 17

Glasovanja :

PV 07/06/2007 - 5.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0230

Sprejeta besedila
PDF 633kWORD 264k
Četrtek, 7. junij 2007 - Bruselj
Varstvo osebnih podatkov *
P6_TA(2007)0230A6-0205/2007

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2007 o predlogu Okvirnega sklepa Sveta o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (ponovno posvetovanje) (7315/2007 – C6-0115/2007– 2005/0202(CNS))

(Postopek posvetovanja - ponovno posvetovanje)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Sveta (7315/2007),

–   ob upoštevanju predlogov sprememb Sveta (7315/1/2007),

–   ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2005)0475),

–   ob upoštevanju svojega stališča z dne 27. septembra 2006(1),

–   ob upoštevanju členov 30, 31 in 34(2)(b) Pogodbe o Evropski uniji,

–   ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, v skladu s katerim se je Svet znova posvetoval s Parlamentom (C6-0115/2007),

–   ob upoštevanju členov 93, 51 in 55(3) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0205/2007),

1.   odobri predlog Sveta, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Svet, naj v skladu s tem spremeni besedilo;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti;

5.   globoko obžaluje pomanjkanje soglasja v Svetu glede razširjenega področja uporabe tega okvirnega sklepa ter poziva Komisijo in Svet, naj predlagata razširitev področja uporabe na podatke, obdelane na nacionalni ravni, po oceni in reviziji tega okvirnega sklepa ter najpozneje tri leta po začetku njegove veljavnosti, da se tako zagotovi skladnost pravil o varstvu podatkov v Evropski uniji;

6.   uradno poziva Svet in Komisijo, naj podpreta 15 načel, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah;

7.   naroči predsedniku, da predloži stališče Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)  Okvirnega sklepa se ne sme razlagati kot ukrepa, zaradi katerega morajo države članice znižati raven varstva, ki bi izhajala iz nacionalnih določb, namenjenih razširitvi načel Direktive 95/46/ES na področje policijskega in pravosodnega sodelovanja.
Sprememba 2
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)  Poskrbeti je treba za najosnovnejšo uskladitev obveznosti zasebnih strank pri obdelavi podatkov v okviru opravljanja javne storitve, in sicer ob upoštevanju Direktive 2006/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o hrambi podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev ali javnih komunikacijskih omrežij1. Prav tako bi bilo treba uskladiti pravila glede dostopa pristojnih organov držav članic do teh podatkov.
____________
1 UL L 105, 13.4.2006, str. 54.
Sprememba 3
Uvodna izjava 12
(12)  Kadar se osebni podatki posredujejo iz države članice Evropske unije tretjim državam ali mednarodnim organom, je načeloma treba poskrbeti za ustrezno raven varstva teh podatkov.
(12)  Kadar se osebni podatki posredujejo iz države članice Evropske unije tretjim državam ali mednarodnim organom, je treba poskrbeti za ustrezno raven varstva teh podatkov.
Sprememba 4
Uvodna izjava 13
(13)  Morda bi bilo treba posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo, obvestiti o obdelavi njihovih podatkov, zlasti v primerih posebno resnega poseganja v njihove pravice kot posledice tajnega pridobivanja podatkov, in tem osebam tako zagotoviti možnost učinkovite pravne zaščite.
(13)  Posameznike, na katere se osebni podatki nanašajo, bi bilo treba nujno obvestiti o obdelavi njihovih podatkov, zlasti v primerih posebno resnega poseganja v njihove pravice kot posledice tajnega pridobivanja podatkov, in tem osebam tako zagotoviti možnost učinkovite pravne zaščite.
Sprememba 5
Uvodna izjava 14
(14)  Zaradi zagotovitve varstva osebnih podatkov, ne da bi bil ogrožen namen kazenskih preiskav, je treba določiti pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
(14)  Treba je določiti pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo, da se zagotovi varstvo osebnih podatkov, ne da bi bil ogrožen namen kazenskih preiskav.
Sprememba 6
Uvodna izjava 15
(15)  Primerno je določiti skupna pravila o zaupnosti in varnosti obdelave, o odgovornosti in sankcijah za nezakonito uporabo na strani pristojnih organov ter o pravnih sredstvih, ki so na voljo posamezniku, na katerega se podatki nanašajo. Ne glede na to pa vsaka država članica določi naravo svojih odškodninskih pravil in sankcij, ki se uporabljajo v zvezi s kršitvami domačih določb o varstvu podatkov.
(15)  Primerno je določiti skupna pravila o zaupnosti in varnosti obdelave, o odgovornosti in sankcijah za nezakonito uporabo na strani pristojnih organov ter o pravnih sredstvih, ki so na voljo posamezniku, na katerega se podatki nanašajo. Ne glede na to pa vsaka država članica določi naravo svojih odškodninskih pravil in sankcij, vključno s kazenskimi sankcijami, ki se uporabljajo v zvezi s kršitvami domačih določb o varstvu podatkov.
Sprememba 7
Uvodna izjava 16
(16)  Nadzorni organi, ki se ustanovijo v državah članicah in so pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisni, so bistven del varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja med državami članicami.
(16)  Nacionalni nadzorni organi, ki jih določijo države članice in so pri opravljanju svojih nalog popolnoma neodvisni, so bistven del varstva osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja med državami članicami. Nalog teh nacionalnih nadzornih organov se dodelijo nacionalnim organom za varstvo podatkov, ki so bili oblikovani v skladu s členom 28 Direktive 95/46/ES.
Sprememba 8
Uvodna izjava 17
(17)  Ti organi morajo za opravljanje svojih nalog imeti potrebna sredstva, vključno s pooblastili za preiskave in ukrepanje, predvsem pri pritožbah posameznikov, in pooblastila za sodelovanje v sodnih postopkih. Ti organi morajo pomagati zagotoviti preglednost obdelave v državah članicah, v katere pristojnost sodijo. Vendar pa njihova pooblastila ne smejo posegati v posebna pravila, določena za kazenske postopke ali neodvisnost sodstva.
(17)  Ti organi morajo za opravljanje svojih nalog imeti potrebna sredstva, vključno s pooblastili za preiskave in ukrepanje, predvsem pri pritožbah posameznikov, in pooblastila, da začnejo sodne postopke in drugače sodelujejo v njih. Ti organi morajo pomagati zagotoviti preglednost obdelave v državah članicah, v katere pristojnost sodijo. Vendar pa njihova pooblastila ne smejo posegati v posebna pravila, določena za kazenske postopke ali neodvisnost sodstva.
Sprememba 9
Uvodna izjava 18
(18)  Cilj Okvirnega sklepa je tudi združiti obstoječe nadzorne organe za varstvo podatkov, ki so bili do sedaj ločeno oblikovani za schengenski informacijski sistem, Europol, Eurojust in carinski informacijski sistem v okviru tretjega stebra, v en sam nadzorni organ za varstvo podatkov. Oblikovati bi bilo treba enoten nadzorni organ, ki bi po potrebi lahko imel tudi svetovalno funkcijo. Enoten nadzorni organ bi bistveno prispeval k nadaljnjemu izboljšanju varstva podatkov v tretjem stebru.
(18)  Cilj okvirnega sklepa je tudi združiti nadzorne organe za varstvo podatkov, ki obstajajo na evropski ravni in so bili do sedaj ločeno oblikovani za Schengenski informacijski sistem, Europol, Eurojust in carinski informacijski sistem v okviru tretjega stebra, v en sam nadzorni organ za varstvo podatkov. Oblikovati bi bilo treba enoten nadzorni organ, ki bi po potrebi moral imeti tudi svetovalno funkcijo. Enoten nadzorni organ bi bistveno prispeval k nadaljnjemu izboljšanju varstva podatkov v tretjem stebru.
Sprememba 10
Uvodna izjava 18 a (novo)
(18a)  Ta skupni nadzorni organ bi moral združiti nacionalne nadzorne organe in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.
Sprememba 11
Uvodna izjava 22
(22)  Primerno je, da ta okvirni sklep zajame tudi osebne podatke, ki se obdelujejo v okviru druge generacije schengenskega informacijskega sistema in z njim povezano izmenjavo dopolnilnih podatkov na podlagi Sklepa PNZ/2006/ … o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema.
(22)  Primerno je, da ta okvirni sklep zajame tudi osebne podatke, ki se obdelujejo v okviru druge generacije Schengenskega informacijskega sistema in z njim povezano izmenjavo dopolnilnih podatkov na podlagi Sklepa Sveta 2007/…/PNZ z dne ... o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) in v okviru Vizumskega informacijskega sistema v skladu s Sklepom Sveta 2007/.../PNZ z dne ... o dostopu organov držav članic, odgovornih za notranjo varnost, in Europola do Vizumskega informacijskega sistema (VIS) za iskanje podatkov v namen preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.
Sprememba 12
Uvodna izjava 25 a (novo)
(25a)  Ker morajo države članice spoštovati mednarodne obveznosti, se tega okvirnega sklepa se sme razlagati na način, da bi bila raven varstva nižja od tiste, ki izhaja iz Konvencije št. 108 Sveta Evrope in njenega Dodatnega protokola ter iz člena 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali iz sodne prakse, ki izhaja iz slednje. Prav tako je treba v luči spoštovanja člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, še zlasti njenih členov 1, 7, 8 in 47, zagotoviti, da je razlaga v zvezi z ravnjo varstva, ki jo predvideva ta okvirni sklep, enaka razlagi, ki jo določata ti dve konvenciji.
Sprememba 13
Uvodna izjava 26 a (novo)
(26a)  Ta okvirni sklep je le prvi korak k opredelitvi bolj splošnega in skladnega okvira za varstvo osebnih podatkov, ki se jih uporablja v varnostne namene. Pri oblikovanju okvira se lahko črpa iz načel, navedenih v prilogi k temu okvirnemu sklepu.
Sprememba 14
Uvodna izjava 32
(32)  Ta okvirni sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta okvirni sklep si prizadeva za popolno spoštovanje pravic do zasebnosti in varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije.
(32)  Ta okvirni sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Prizadeva si za popolno spoštovanje pravic do zasebnosti in varstva osebnih podatkov iz členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki sta še posebej izraz pravice do človeškega dostojanstva iz člena 1 Listine, katera v svojem členu 47 prav tako zagotavlja pravico do učinkovitega pravnega sredstva za pritožbo in do poštenega postopka.
Sprememba 15
Člen 1, odstavek 1
1.  Namen tega okvirnega sklepa je zagotoviti visoko raven varstva temeljnih pravic in svoboščin, zlasti zasebnosti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, predvidenega v naslovu VI Pogodbe o Evropski uniji, hkrati pa zagotoviti visoko raven javne varnosti.
1.  Namen tega okvirnega sklepa je zagotoviti visoko raven varstva temeljnih pravic in svoboščin, zlasti zasebnosti posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, predvidenega v naslovu VI Pogodbe o Evropski uniji.
Sprememba 17
Člen 1, odstavek 2
2.  Države članice ter institucije in organi, ustanovljeni na podlagi aktov Sveta v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji, ob upoštevanju tega okvirnega sklepa zagotovijo, da so temeljne pravice in svoboščine, zlasti zasebnost posameznikov, na katere se podatki nanašajo, popolnoma zaščitene ob pošiljanju osebnih podatkov med državami članicami ali institucijami in organi, ustanovljenimi na podlagi aktov Sveta v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ali izvajanja kazni, ali ob nadaljnji obdelavi za enake namene s strani države članice prejemnice ali institucij in organov, ustanovljenih na podlagi aktov Sveta v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 16
Člen 1, odstavek 4
4.  Organi ali druge službe, ki so posebej pristojne za obravnavo vprašanj nacionalne varnosti, ne sodijo v področje uporabe tega okvirnega sklepa.
črtano
Sprememba 18
Člen 1, odstavek 5 a (novo)
5a.  Komisija lahko najkasneje v treh letih po začetku veljavnosti tega okvirnega sklepa predloži predloge za razširitev njegovega področja uporabe, da bi zajemal tudi osebne podatke v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja na nacionalni ravni.
Sprememba 19
Člen 2, točka (g)
(g) "privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki" pomeni vsako prostovoljno dano posebno in ozaveščeno izjavo volje, s katero posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, izrazi soglasje k obdelavi z njim povezanih osebnih podatkov;
črtano
Sprememba 20
Člen 2, točka (k)
(k) "zagotovitev anonimnosti" pomeni spremeniti osebne podatke na način, da podrobnosti o osebnih in materialnih okoliščinah ni mogoče več pripisati določenemu ali določljivemu posamezniku, oziroma je to mogoče le z nesorazmerno količino vloženega časa, stroškov in truda.
(k) "zagotovitev anonimnosti" pomeni spremeniti osebne podatke na način, da podrobnosti o osebnih in materialnih okoliščinah ni mogoče več pripisati določenemu ali določljivemu posamezniku.
Sprememba 21
Člen 3, odstavek 1
1.  Pristojni organi lahko osebne podatke zbirajo le za zakonite namene, jasno določene v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji, in obdelujejo le za namen, za katerega so bili ti osebni podatki zbrani. Obdelava podatkov mora biti bistvena in primerna za ta namen ter ne sme biti preobsežna.
1.  Pristojni organi lahko osebne podatke zbirajo le za zakonite namene, jasno določene v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji, in zakonito in pošteno obdelujejo le za namen, za katerega so bili ti osebni podatki zbrani. Obdelava podatkov mora biti potrebna, primerna in sorazmerna za ta namen.
Sprememba 22
Člen 3, odstavek 1 a (novo)
1a.  Pri ovrednotenju osebnih podatkov se upoštevajo njihova stopnja točnosti in zanesljivosti, vir, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo, nameni, za katere so bili obdelani, in trenutna faza njihove uporabe. Netočne ali nepopolne podatke je treba zbrisati ali popraviti.
Sprememba 23
Člen 3, odstavek 1 b (novo)
1b.  Rudarjenje podatkov in vse oblike obsežne obdelave velikih količin osebnih podatkov, še posebej tistih, ki se nanašajo na neosumljene osebe, vključno s prenosom podatkov na drugega upravljavca, so dovoljene, če so v skladu z ugotovitvami pregleda, ki ga je izvedel nadzorni organ pred začetkom obdelave ali v okviru priprave zakonodajnega ukrepa.
Sprememba 24
Člen 3, odstavek 1 c (novo)
1c.  Pri obdelavi osebnih podatkov se dejstva in objektivne ocene loči od mnenj ali osebnih ocen. Prav tako se podatke, povezane s preprečevanjem in pregonom kaznivih dejanj, loči od podatkov, ki se jih v skladu z zakonom hrani v upravne namene.
Sprememba 25
Člen 3, odstavek 2, točka (c)
(c) je obdelava bistvena in primerna za ta namen.
(c) je obdelava potrebna, primerna in sorazmerna za ta namen.
Sprememba 26
Člen 4, odstavek 1 a (novo)
1a.  Države članice zagotovijo, da se kakovost osebnih podatkov, ki so na voljo pristojnim organom drugih držav članic, redno preverja in tako zagotovi njihovo točnost in posodabljanje. Države članice zagotovijo, da se osebni podatki, ki niso več točni ali posodobljeni, ne pošiljajo oziroma dajo na voljo.
Sprememba 27
Člen 7
Obdelava osebnih podatkov, ki kažejo na rasno ali etnično poreklo, politična prepričanja, verska ali filozofska prepričanja, pripadnost sindikatu, ter podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem je dovoljena samo, ko je to nujno potrebno in ko so zagotovljeni ustrezni dodatni zaščitni ukrepi.
Obdelava osebnih podatkov, ki kažejo na rasno ali etnično poreklo, politična prepričanja, verska ali filozofska prepričanja, pripadnost sindikatu, ter podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem je prepovedana.
Izjema pri obdelavi takšnih podatkov je upravičena le, če:
- obdelavo določa zakon, po predhodni odobritvi s strani pristojnega pravosodnega organa in za vsak primer posebej, ter je nujno potrebna za preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregon terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj;
- države članice zagotovijo ustrezne posebne zaščitne ukrepe, na primer dostop do zadevnih podatkov le za osebje, ki je odgovorno za izpolnitev zakonite naloge, ki utemeljuje obdelavo.
Te posebne kategorije podatkov niso avtomatsko obdelane, razen če domača zakonodaja predvideva ustrezne zaščitne ukrepe. Enaki pogoji se uporabljajo za osebne podatke, ki se nanašajo na obsodbe za kazniva dejanja.
Sprememba 28
Člen 7, odstavek 1 a (novo)
1a.  Treba je zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe s posebnimi določbami ali na podlagi predhodnega preverjanja, zlasti kar zadeva postopke obdelave, ki bodo verjetno pomenili posebno nevarnost za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, kot so zlasti obdelava profilov DNA, biometričnih podatkov, podatkov neosumljenih oseb in uporaba posebnih nadzornih tehnik ali novih tehnologij.
Sprememba 29
Člen 10, odstavek 1
1.  Služba, ki posreduje podatke, ob pošiljanju navede roke za hranjenje podatkov, ki jih določa njena nacionalna zakonodaja in po preteku katerih mora tudi prejemnik izbrisati podatke oziroma preveriti, če so ti še potrebni. Ne glede na te roke morajo biti posredovani podatki izbrisani takoj, ko niso več potrebni za namen, za katerega so bili posredovani ali za katerega se smejo v skladu s členom 12 nadalje obdelovati.
1.  Služba, ki posreduje podatke, ob pošiljanju navede roke za hranjenje podatkov, ki jih določa njena nacionalna zakonodaja in po preteku katerih mora tudi prejemnik izbrisati podatke oziroma preveriti, če so ti še potrebni za poseben primer, za katerega so bili poslani, in obvestiti nadzorni organ ter službo, ki posreduje podatke. Ne glede na te roke morajo biti posredovani podatki izbrisani takoj, ko niso več potrebni za namen, za katerega so bili posredovani ali za katerega se smejo v skladu s členom 12 nadalje obdelovati.
Sprememba 30
Člen 11, odstavek 1
1.  Vsako pošiljanje osebnih podatkov se zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varstva podatkov prijavijo in dokumentirajo.
1.  Vsako pošiljanje osebnih podatkov in dostop do njih se zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varstva podatkov prijavita ali dokumentirata.
Sprememba 31
Člen 12, odstavek 1, uvod
1.  Osebni podatki, ki jih je posredoval pristojni organ druge države članice oziroma do katerih je omogočil dostop, se lahko nadalje obdelujejo le za naslednje namene, ki se razlikujejo od namenov, za katere so bili posredovani:
1.  Osebni podatki, ki jih je posredoval pristojni organ druge države članice oziroma do katerih je omogočil dostop, se lahko nadalje obdelujejo zgolj ob upoštevanju nacionalnih določb in le za naslednje namene, ki se razlikujejo od namenov, za katere so bili posredovani:
Sprememba 32
Člen 12, odstavek 1, točka (a)
(a) preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj ali izvajanje kazni, ki niso tiste, za katere so bili podatki posredovani ali je bil do njih omogočen dostop;
(a) preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj na istem področju ali izvajanje kazni, ki niso tiste, za katere so bili podatki posredovani ali je bil do njih omogočen dostop;
Sprememba 33
Člen 12, odstavek 1, točka (d)
(d) vsi drugi nameni, vendar le s predhodnim soglasjem pristojnega organa, ki je posredoval zadevne podatke ali omogočil dostop do njih, razen če je zadevni pristojni organ pridobil soglasje posameznika, na katerega se podatki nanašajo,
(d) vsi drugi posebni nameni - pod pogojem, da je zakonito in v sorazmerju v skladu z nameni, zaradi katerih so bili zabeleženi v skladu s členom 5 Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (v nadaljevanju "Konvencija št. 108"), vendar le s predhodnim soglasjem pristojnega organa, ki je posredoval zadevne podatke ali omogočil dostop do njih,
Sprememba 34
Člen 12, odstavek 1, zadnji pododstavek
Pristojni organi lahko posredovane podatke uporabijo za zgodovinske, statistične ali znanstvene namene, če države članice poskrbijo za ustrezne zaščitne ukrepe, kakor je na primer zagotovitev anonimnosti podatkov.
Pristojni organi lahko posredovane podatke uporabijo za zgodovinske, statistične ali znanstvene namene, če države članice zagotovijo anonimnost podatkov.
Sprememba 35
Člen 12, odstavek 2
2.   V primerih, ko so za obdelavo osebnih podatkov na podlagi aktov Sveta v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji določeni ustrezni pogoji, imajo ti pogoji prednost pred odstavkom 1.
2.   Nadaljnje izjeme v zvezi z začetkom veljavnosti tega okvirnega sklepa, ki niso navedene v odstavku 1, so dovoljene le v izjemnih primerih, na podlagi posebne ga sklepa Sveta, ki je ustrezno utemeljen, in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.
Sprememba 36
Člen 13
Organ, ki posreduje podatke, prejemnika obvesti o omejitvah glede obdelave, ki v skladu z njegovo nacionalno zakonodajo veljajo za izmenjave podatkov med pristojnimi organi v tej državi članici. Prejemnik mora te omejitve glede obdelave prav tako upoštevati.
Organ, ki posreduje podatke, prejemnika obvesti o omejitvah glede obdelave, ki v skladu z njegovo nacionalno zakonodajo veljajo za izmenjave podatkov med pristojnimi organi v tej državi članici. Prejemnik mora te omejitve glede obdelave prav tako upoštevati ali uporabljati nacionalno zakonodajo, če slednja nudi večjo zaščito.
Sprememba 37
Člen 14
Osebni podatki, ki so bili prejeti od pristojnega organa druge države članice oziroma do katerih je ta omogočil dostop, se lahko posredujejo tretjim državam ali mednarodnim organom le, če je pristojni organ države članice, ki je posredoval podatke, podal soglasje za prenos v skladu z njegovo nacionalno zakonodajo.
Države članice zagotovijo, da se osebne podatke lahko posreduje tretjim državam ali mednarodnim organom oziroma organizacijam, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi ali razglašenimi za mednarodni organ, samo če:
(a) je takšno pošiljanje potrebno za preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregon terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj,
(b) je organ, ki podatke prejme v treti državi, ali mednarodni organ, ki prejme podatke, oziroma organizacija odgovorna za preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregon kaznivih dejanj,
(c) država članica, ki je posredovala podatke, poda soglasje za prenos v skladu s svojo nacionalno zakonodajo, ter
(d) zadevna tretja država ali mednarodni organ zagotavlja ustrezno raven varstva za predvideno posredovanje podatkov v skladu s členom 2 Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 v zvezi z nadzornimi organi in čezmejnim prenosom podatkov ter v skladu z ustrezno sodno prakso iz člena 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Države članice zagotovijo, da se za te prenose vodi ustrezna evidenca in jo na zahtevo dajo na razpolago nacionalnim organom za varstvo podatkov.
Sprememba 38
Člen 14, odstavek 1 a (novo)
1a.  Svet lahko na podlagi mnenja skupnega nadzornega organa, predvidenega v členu 26, in po posvetovanju s Komisijo in Evropskim parlamentom ugotovi, da tretja država ali mednarodni organ prek domače zakonodaje ali mednarodnih sporazumov zagotavljata ustrezno raven varstva zasebnosti ter temeljnih svoboščin in pravic posameznikov.
Sprememba 39
Člen 14, odstavek 1 b (novo)
1b.  Izjemoma, vendar ob upoštevanju načel ius cogens, se lahko osebni podatki posredujejo pristojnim organom tretjih držav ali mednarodnim organom, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varnosti ali kjer ta raven varnosti ni zagotovljena, če je to nujno potrebno za zaščito osnovnih interesov države članice ali za preprečevanje neposrednih hudih groženj javni varnosti ali določeni osebi ali osebam. V takih primerih lahko prejemnik podatke obdela le, če je to nujno potrebno za poseben namen, za katerega so se podatki posredovali. O prenosu se obvesti pristojni nadzorni organ.
Sprememba 40
Člen 14 a (novo)
Člen 14a
Pošiljanje organom, ki niso pristojni organi
Države članice zagotovijo, da se osebni podatki pošljejo drugim organom države članice, ki niso pristojni organi, le v posebnih posameznih in dobro utemeljenih primerih in če so izpolnjene vse naslednje zahteve:
(a) pošiljanje je določeno z zakonom, ki ga jasno zahteva ali dovoljuje, in
(b) pošiljanje je:
- potrebno za poseben namen, za katerega so bili podatki zbrani, poslani ali dani na voljo, ali za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali za namen preprečevanja nevarnosti za javno varnost ali človeka, razen če nad takim upoštevanjem prevlada potreba po zaščiti interesov ali temeljnih pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo,
- je potrebno, ker so zadevni podatki nepogrešljivi za organ, kateremu se bodo nadalje posredovali, da se mu omogoči izpolnitev zakonite naloge in pod pogojem, da cilj zbiranja ali obdelave, ki jo bo opravil navedeni organ, ni nezdružljiv z izvirno obdelavo in da zakonske obveznosti pristojnega organa, ki podatke namerava poslati, niso v nasprotju s tem.
Sprememba 41
Člen 14 b (novo)
Člen 14b
Pošiljanje posameznikom
Brez poseganja v nacionalne predpise o kazenskem postopku države članice zagotovijo, da se osebni podatki pošiljajo posameznikom v državi članici le, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) njihovo pošiljanje je predmet obveznosti ali jasnega uradnega dovoljenja;
(b) njihovo pošiljanje je potrebno za doseganje namena, za katerega so bili zadevni podatki zbrani, poslani ali dani na voljo, ali za namen preprečevanja ali odkrivanja kaznivih dejanj ali za preiskovanje ali preganjanje, ki iz tega izhajajo, ali za preprečevanje nevarnosti za javno varnost ali človeka, razen če potreba po zaščiti interesov ali temeljnih pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, prevlada nad tako presojo.
Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi možnost dostopa do osebnih podatkov, ki jih nadzorujejo zasebne stranke, in njihove obdelave le na podlagi posameznega primera, v posebnih okoliščinah, za specifične namene in pod sodnim nadzorom v državah članicah.
Sprememba 42
Člen 14 c (novo)
Člen 14c
Obdelava podatkov pri zasebnih strankah v okviru opravljanja javne storitve
V nacionalni zakonodaji držav članic je predvideno, da če zasebne stranke zbirajo in obdelujejo podatke v okviru opravljanja javne storitve, zanje veljajo vsaj enake ali strožje obveznosti od obveznosti pristojnih organov.
Sprememba 43
Člen 16
Pristojni organ obvesti posameznika, o katerem se zbirajo podatki, o dejstvu, da so v obdelavi podatki, ki se nanj nanašajo, o vrsti zadevnih podatkov in namenu obdelave, razen če se v posameznem primeru izkaže, da je takšna informacija nezdružljiva z dovoljenimi nameni obdelave, ali povezana z obremenitvami, ki so nesorazmerne v primerjavi z zakonitimi interesi zadevnega posameznika.
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, je obveščen o obdelavi njegovih osebnih podatkov, vrsti teh podatkov, identiteti upravljavca in/ali njegovega morebitnega predstavnika, o pravni podlagi in namenu obdelave, o obstoju pravice do vpogleda v podatke, ki se nanj nanašajo, in njihovega popravka, razen v primerih, ko takšnih informacij ni mogoče posredovati ali bi bilo to v nasprotju z nameni obdelave, ko bi to zahtevalo nesorazmerne napore v primerjavi z interesi posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali ko posameznik te informacije že ima.
Sprememba 44
Člen 17, odstavek 1, točka (b a) (novo)
(ba) nameni, za katere so bili podatki obdelani in posredovani;
Sprememba 45
Člen 17, odstavek 2, točka (a)
(a) dostop ogrozil ustrezno opravljanje nalog pristojnega organa;
(a) dostop ogrozil delo v teku;
Sprememba 46
Člen 17, odstavek 2, točka (b)
(b) dostop ogrozil javni red ali varnost oziroma bi drugače škodil nacionalnim interesom;
črtano
Sprememba 47
Člen 17, odstavek 2, točka (c)
(c) morajo biti podatki oziroma dejstvo njihove hrambe v skladu s pravnim predpisom ali glede na njihovo naravo, zlasti zaradi prevladujočih interesov tretje osebe, tajni;
(c) morajo biti podatki oziroma dejstvo njihove hrambe v skladu s pravnim predpisom ali glede na njihovo naravo;
Sprememba 48
Člen 18, odstavek 1
1.  Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico pričakovati, da pristojni organ izpolnjuje svoje dolžnosti glede popravka, izbrisa ali zamrznitve osebnih podatkov, ki izhajajo iz tega okvirnega sklepa.
1.  Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, mora imeti pravico pričakovati, da pristojni organ izpolnjuje svoje dolžnosti glede popravka, izbrisa ali zamrznitve osebnih podatkov, ki izhajajo iz tega okvirnega sklepa. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima tudi pravico, da dostopa do svojih podatkov in jih popravi.
Sprememba 49
Člen 20
Brez poseganja v upravnopravna sredstva pred predložitvijo zadeve sodnemu organu mora imeti posameznik, na katerega se podatki nanašajo, v primeru kršitve pravic, zagotovljenih z nacionalno zakonodajo, možnost vložiti pravno sredstvo na sodišču.
Brez poseganja v upravnopravna sredstva pred predložitvijo zadeve sodnemu organu mora imeti posameznik, na katerega se podatki nanašajo, v primeru kršitve pravic, zagotovljenih z nacionalno zakonodajo, ki naj bo zakonodaja države članice pristojnega organa, možnost vložiti pravno sredstvo na sodišču.
Sprememba 50
Člen 21
Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, ki sodijo v področje uporabe tega okvirnega sklepa, lahko te podatke obdelujejo le po navodilih ali kot člani pristojnega organa, razen kadar za to obstajajo pravne obveznosti. Osebe, pozvane k delu za pristojni organ države članice, obvezujejo predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za zadevni pristojni organ.
Ustrezno pooblaščeno osebje, ki ima dostop do osebnih podatkov, ki sodijo v področje uporabe tega okvirnega sklepa, lahko te podatke obdeluje le po navodilih ali kot član pristojnega organa, razen kadar za to obstajajo pravne obveznosti. Ustrezno pooblaščeno osebje, pozvano k delu za pristojni organ države članice, obvezujejo predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za zadevni pristojni organ.
Sprememba 51
Člen 22, odstavek 2, točka (g)
(g) zagotovitve, da se lahko naknadno preveri in ugotovi, kateri osebni podatki so bili vneseni v sisteme za avtomatsko obdelavo podatkov ter kdaj in kdo jih je vnesel (nadzor vnosa);
(g) zagotovitve, da se lahko naknadno preveri in ugotovi, kateri osebni podatki so bili vneseni v sisteme za avtomatsko obdelavo podatkov ali v njih obdelani ter kdaj in kdo jih je vnesel ali obdelal (nadzor vnosa in obdelave);
Sprememba 52
Člen 23, uvodni del
Države članice zagotovijo, da pristojni nadzorni organ obdelavo osebnih podatkov predhodno preveri, če:
Države članice zagotovijo, da pristojni pravosodni organ obdelavo osebnih podatkov predhodno preveri in odobri, kot to predpisujejo nacionalna zakonodaja in pristojni nadzorni organ, če:
Sprememba 53
Člen 24
Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev popolne izvedbe določb tega okvirnega sklepa in predvsem določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, ki se naložijo ob kršitvi določb, sprejetih v skladu s tem okvirnim sklepom.
Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev popolne izvedbe določb tega okvirnega sklepa in predvsem določijo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, vključno z upravnimi in/ali kazenskimi sankcijami v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se naložijo ob kršitvi določb, sprejetih v skladu s tem okvirnim sklepom.
Sprememba 54
Člen 25, odstavek 2, točka (c)
(c) pooblastila za sodelovanje v sodnih postopkih, kadar so kršene nacionalne določbe, sprejete na podlagi tega okvirnega sklepa, ali za seznanitev sodnih organov s temi kršitvami. Zoper odločitve nadzornega organa se je mogoče pritožiti pri sodiščih.
(c) pooblastila, da začne sodne postopke ali drugače sodeluje v njih, kadar so kršene nacionalne določbe, sprejete na podlagi tega okvirnega sklepa, ali za seznanitev sodnih organov s temi kršitvami. Zoper odločitve nadzornega organa se je mogoče pritožiti pri sodiščih.
Sprememba 55
Člen 26, odstavek 1 a (novo)
1a.  Skupni nadzorni organ združuje nacionalne nadzorne organe, kot so predvideni v členu 25, in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.
Sprememba 56
Člen 26, odstavek 2
2.  Sestavo, naloge in pristojnosti skupnega nadzornega organa določijo države članice na podlagi sklepa Sveta v skladu s členom 34(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji. Skupni nadzorni organ zlasti spremlja pravilno uporabo programov za obdelavo podatkov, s katerimi bodo obdelani osebni podatki, in svetuje Komisiji in državam članicam o vsaki predlagani spremembi tega okvirnega sklepa, o vseh dodatnih ali posebnih ukrepih za zaščito pravic in svoboščin fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaradi preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ter o vseh drugih predlaganih ukrepih, ki vplivajo na takšne pravice in svoboščine.
2.  Naloge in pristojnosti skupnega nadzornega organa določi Svet v skladu s členom 34(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji najkasneje v 12 mesecih po začetku veljavnosti tega okvirnega sklepa. Skupni nadzorni organ zlasti spremlja pravilno uporabo programov za obdelavo podatkov, s katerimi bodo obdelani osebni podatki, in svetuje Komisiji in državam članicam o vsaki predlagani spremembi tega okvirnega sklepa, o vseh dodatnih ali posebnih ukrepih za zaščito pravic in svoboščin fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaradi preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja in pregona kaznivih dejanj ter o vseh drugih predlaganih ukrepih, ki vplivajo na takšne pravice in svoboščine.
Sprememba 57
Člen 27
Ta okvirni sklep ne posega v nobeno obveznost in zavezo, ki zavezujejo države članice ali Evropsko unijo v obliki dvostranskih in/ali večstranskih sporazumov s tretjimi državami.
1.  Ta okvirni sklep ne posega v nobeno predhodno obveznost in zavezo, ki zavezujejo države članice ali Evropsko unijo v obliki dvostranskih in/ali večstranskih sporazumov s tretjimi državami.
Sprememba 58
Člen 27, odstavek 1 a (novo)
1a.  Vsak dvostranski in/ali večstranski sporazum, ki začne veljati po datumu začetka veljavnosti tega okvirnega sklepa, je v skladu s slednjim;
Sprememba 59
Člen 27 a (novo)
Člen 27a
Ocena in pregled
1.  Komisija najkasneje v treh letih po začetku veljavnosti tega okvirnega sklepa Evropskemu parlamentu in Svetu predloži oceno njegove uporabe in predloge sprememb, ki so potrebne za razširitev področja njegove uporabe v skladu s členom 1(5a).
2.  V ta namen Komisija upošteva ugotovitve, ki jih posredujejo parlamenti in vlade držav članic, delovne skupine iz člena 29 v skladu z Direktivo 95/46/ES, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in skupnega nadzornega organa, predvidenega v členu 26 tega okvirnega sklepa.
Sprememba 60
Priloga (novo)
Priloga
15 načel o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
1. načelo
(Varovanje pravic in svoboščin)
1.  Pri obdelavi osebnih podatkov je treba zagotoviti visoko stopnjo zaščite pravic, temeljnih svoboščin in dostojanstva posameznikov, na katere se podatki nanašajo, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov.
2. načelo
(Uporaba najmanjše možne količine podatkov)
1.  Kadar je mogoče namen doseči z uporabo anonimnih podatkov ali podatkov, ki ne omogočajo prepoznave, se obdela najmanjša možna količina podatkov.
3. načelo
(Preglednost)
1.  Obdelava osebnih podatkov je pregledna in v skladu z zakonskimi pogoji.
2.  Določi in posreduje se vrsta podatkov in postopkov njihove obdelave, primerno obdobje njihove hrambe in identiteta upravljavca in obdelovalca(ev).
3.  Rezultati, ki izhajajo iz različnih kategorij obdelave podatkov, se redno objavljajo, da se lahko na ta način oceni, ali obdelava dejansko prinaša rezultate.
4. načelo
(Zakonitost obdelave podatkov)
1.  Osebni podatki se lahko obdelajo, le če to dovoljuje zakon, ki določa, da morajo pristojni organi podatke obdelati za izpolnitev svojih zakonitih obveznosti.
5. načelo
(Kakovost podatkov)
1.  Osebni podatki morajo biti:
- obdelani pošteno in zakonito;
- zbrani za določene, izrecne ter zakonite namene in se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki je nezdružljiv s temi nameni;
- primerni, ustrezni in ne pretirani glede na namene, za katere se zberejo in/ali nadalje obdelujejo;
- točni in po potrebi posodobljeni;
- shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani in/ali obdelani, še zlasti, če so dostopni v elektronski obliki.
2.  Osebne podatke je treba ocenjevati ob upoštevanju njihove stopnje točnosti ali zanesljivosti, njihovega vira, kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, namena obdelave podatkov in faze, v kateri so uporabljeni. Sprejmejo se vsi smiselni ukrepi za izbris ali popravek netočnih ali nepopolnih podatkov.
3.  Rudarjenje podatkov in vse oblike obsežne obdelave velikih količin osebnih podatkov, še posebej tistih, ki se nanašajo na neosumljene osebe, vključno s prenosom podatkov na drugega upravljavca, so dovoljene, če so v skladu z ugotovitvami pregleda, ki ga je izvedel nadzorni organ pred začetkom obdelave ali v okviru priprave zakonodajnega ukrepa.
4.  Pri obdelavi osebnih podatkov se dejstva in objektivne ocene loči od mnenj ali osebnih ocen. Prav tako se podatke, povezane s preprečevanjem in pregonom kaznivih dejanj, loči od podatkov, ki se jih v skladu z zakonom hrani v upravne namene.
5.  Pred izmenjavo podatkov in po njej se opravijo ustrezni pregledi.
6.  Za lažje uresničevanje načel iz tega besedila sprejme upravljavec primerne ukrepe, med drugim uporabo posebne programske opreme, tudi kar zadeva morebitno obvestilo tretjemu prejemniku o popravku, izbrisu ali zamrznitvi podatkov.
6. načelo
(Posebne kategorije podatkov)
1.  Prepovedana je obdelava osebnih podatkov, ki razkrivajo le rasno ali etnično poreklo, politična prepričanja, verska ali filozofska prepričanja ali pripadnost sindikatu, ter obdelava osebnih podatkov, povezanih z zdravjem in spolnim življenjem. Te podatke se lahko obdela le, če je to nujno potrebno za namen določene preiskave.
2.  Treba je zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe s posebnimi določbami ali na podlagi predhodnega preverjanja, zlasti kar zadeva postopke obdelave, ki bodo verjetno pomenili posebno nevarnost za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, kot so zlasti obdelava profilov DNA, biometričnih podatkov, podatkov neosumljenih oseb in uporaba posebnih nadzornih tehnik ali novih tehnologij.
7. načelo
(Obveščenost posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo)
1.  Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, je obveščen o obdelavi njegovih osebnih podatkov, kategorijah teh podatkov, identiteti upravljavca in/ali njegovega morebitnega predstavnika ter o obstoju pravice do vpogleda v podatke, ki se nanj nanašajo, in njihovega popravka, razen v primerih, ko takšnih informacij ni mogoče posredovati ali bi bilo to v nasprotju z nameni obdelave, ko bi to zahtevalo nesorazmerne napore v primerjavi z interesi posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali ko posameznik te informacije že ima.
2.  Posredovanje informacij posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, se lahko odloži tako dolgo, kolikor je to potrebno, da se ne ogrozi namenov, zaradi katerih so bili podatki zbrani in/ali nadalje obdelani.
8. načelo
Pravica do vpogleda v podatke in njihovega popravka
1.  Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico, da od upravljavca podatkov brez omejitev ter v razumnih časovnih presledkih in brez večjih zamud prejme:
(a) potrditev, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in informacije vsaj glede namenov obdelave, kategorij zadevnih podatkov in prejemnikov ali vrste prejemnikov, ki so jim podatki razkriti,
(b) sporočilo v razumljivi obliki o osebnih podatkih, ki so v obdelavi, in vseh razpoložljivih informacijah glede njihovega vira,
(c) informacije o delovanju avtomatske obdelave podatkov, ki se nanj nanašajo, vsaj v primeru avtomatskih odločitev, omenjenih pri 9. načelu.
2.  Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico do:
(a) popravka ali, če je primerno, izbrisa podatkov, ki se ne obdelujejo v skladu s temi načeli, še zlasti v primerih nepopolnih ali netočnih podatkov,
(b) uradnega obvestila tretjim strankam, ki so jim bili podatki razkriti, o vseh popravkih ali izbrisu, izvedenih v skladu z (a), razen če se to izkaže za nemogoče ali če vključuje nesorazmerno velik napor.
3.  Posredovanje sporočila, omenjeno v prvem odstavku, se lahko zavrne ali odloži, če je to potrebno za:
(a) zagotavljanje varnosti in javnega reda ali preprečevanje zločinov; ali
(b) preiskavo, odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj; ali
(c) zaščito pravic in svoboščin tretjih oseb.
9. načelo
(Avtomatske posamezne odločitve)
1.  Vsak posameznik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki ima pravne posledice ali pomembno vpliva nanj in ki temelji le na avtomatski obdelavi podatkov, namenjenih za oceno nekaterih osebnih vidikov v zvezi z njim.
2.  Ob upoštevanju drugih načel se lahko avtomatska odločitev glede posameznika sprejme, če jo dovoljuje zakon, ki prav tako določa ustrezne ukrepe za zaščito zakonskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
10. načelo
(Zaupnost in varnost obdelave)
1.  Upravljavec ali oseba, ki deluje pod njegovim vodstvom, ki ima dostop do osebnih podatkov po službeni dolžnosti, ne sme razkriti ali na kakršen koli način dati na voljo podatkov, razen če ji tega ne dovoljuje ali od nje zahteva zakon.
2.  Upravljavec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred slučajnim ali nezakonitim uničenjem, slučajno izgubo ali nepooblaščenim razkritjem, predelavo in dostopom ali drugimi nezakoniti oblikami obdelave. Ukrepi se izvajajo v meri, potrebni za obvarovanje pred grožnjami, ki izhajajo iz obdelave in značaja podatkov, ki jih je treba varovati, pri čemer je treba upoštevati zanesljivost in zaupnost slednjih, in se morajo redno preverjati.
11. načelo
(Pošiljanje osebnih podatkov)
1.  Pošiljanje podatkov je dovoljeno le, če zanj obstaja zakonski interes v okviru zakonskih pooblastil pristojnih organov.
2.  Podatke, ki se pošiljajo v skladu z načeli, navedeni v tem besedilu, je treba uporabiti le za namene, za katere so bili razkriti, ali v primeru neposredne povezave s preiskavo v teku, če to omogoča zakon ali se o tem dogovorijo pristojni organi.
3.  Pošiljanje podatkov drugim javnim organom ali zasebnim strankam je dovoljeno le, če:
(a) to jasno predpisuje ali dovoljuje zakon ali če je dovoljenje izdal nadzorni organ, ali
(b) te podatke prejemnik nujno potrebuje za izpolnitev svoje zakonite naloge in če cilj zbiranja in obdelave podatkov, ki ju načrtuje prejemnik, ni nezdružljiv z izvirno obdelavo ter če zakonske obveznosti pristojnega organa, ki podatke pošilja, niso v nasprotju s tem.
4.  Nadalje je pošiljanje podatkov drugim javnim organom dovoljeno le, če:
(a) je brez dvoma v interesu posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, in je ta posameznik dal soglasje ali pa so okoliščine take, da omogočajo jasno domnevo o takem soglasju.
(b) je potrebno za preprečevanje resnih in neposrednih groženj.
5.  Pošiljanje podatkov tretjim državam ali mednarodnim organom mora biti v skladu z ustreznim zakonskim okvirjem, oblikovanem na osnovi pregleda, ki ga je nadzorni organ opravil pred pošiljanjem ali v okviru zakonskega ukrepa, zato da bi še posebej zagotovili, da so v prošnji za pošiljanje podatkov jasno navedena organ ali stranka, ki podatke zahtevata, njihov namen, sorazmerni in varnostni ukrepi pri obdelavi podatkov ter zadostna zagotovila za spoštovanje predpisov glede njihove uporabe. Takšna zagotovila je treba na splošno oceniti na osnovi standardnega postopka ob upoštevanju vseh načel, navedenih v tej prilogi.
12. načelo
(Uradno obvestilo in predhodno preverjanje)
1.  Države članice ugotovijo kategorije stalnih ali začasnih kartotek, ki lahko predstavljajo posebne grožnje za pravice in svoboščine posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ki se uradno sporočijo nadzornemu organu ali se jih predhodno preveri v skladu s pogoji in postopki, ki jih predvideva domača zakonodaja.
13. načelo
(Pristojnosti)
1.  Upravljavec mora zagotoviti spoštovanje določb iz teh načel, še posebej pri vseh dejavnostih, ki jih izvajajo in/ali so zaupane obdelovalcem, ki delujejo po njegovih navodilih.
14. načelo
(Pravna sredstva in odgovornost)
1.  Vsak posameznik ima pravico do uporabe pravnega sredstva za vsako kršitev pravic, ki jih zagotavljajo ta načela.
2.  Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, ima pravico do odškodnine za škodo, ki jo je utrpel zaradi nezakonite obdelave osebnih podatkov, povezanih z njim.
3.  Upravljavec je lahko v celoti ali delno oproščen te odgovornosti, če dokaže, da ni odgovoren za dogodek, ki je povzročil škodo.
15. načelo
(Nadzor)
1.  Izpolnjevanje načel varstva osebnih podatkov morajo nadzorovati in uveljavljati eden ali več javnih nadzornih organov. Ti nadzorni organi morajo predvsem imeti pooblastila za preiskavo in ukrepanje, s katerima bi predvsem lahko sprožili, ko je to primerno, popravek ali izbris osebnih podatkov, ki niso bili obdelani v skladu z načeli, navedenimi v tej prilogi. Organi pri izvajanju nalog, ki so jim zaupane, delujejo popolnoma samostojno.
2.  Z nadzornimi organi se posvetuje pri pripravi zakonodajnih in upravnih ukrepov ali uredb, ki se nanašajo na varstvo posameznikovih pravic in svoboščin ali kako drugače vplivajo nanj.
3.  Nadzorni organi imajo:
(a) preiskovalna pooblastila, kakor so pooblastila za dostop do podatkov, ki sestavljajo vsebino postopkov obdelave, in pooblastila za zbiranje vseh informacij, ki so potrebne za izvajanje njihovih nadzornih nalog,
(b) pooblastila za učinkovito posredovanje, kot je na primer dajanje mnenj pred izvajanjem postopkov obdelave v skladu z 12. načelom, odrejanje zamrznitve ali uničenja podatkov, dokončna prepoved obdelave, opozarjanje ali opominjanje upravljavca ali napotitev zadeve v Parlament ali druge politične institucije,
(c) pooblastila za sodelovanje v sodnih postopkih, kadar so bila načela kršena, ali za seznanitev sodnih organov s temi kršitvami.
Zoper odločitve nadzornih organov se je mogoče pritožiti na sodišču.
4.  Nadzorni organi obravnavajo in sprejmejo odločitev glede zahtevkov, ki jih vloži katera koli oseba ali združenje, ki to osebo zastopa, v zvezi z varstvom njenih pravic in svoboščin, povezanim z obdelavo osebnih podatkov. Zadevna oseba je obveščena o odločitvah glede zahtevka.
Nadzorni organ obravnava zlasti zahtevke za preverjanje zakonitosti, ki jih vloži katera koli oseba v zvezi z uporabo tretje točke 8. načela pri obdelavi osebnih podatkov. Oseba je v vsakem primeru obveščena o opravljanju preverjanja.
5.  Nadzorni organi redno pripravijo poročilo o svojih dejavnostih. Poročila se objavijo.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0370.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov