Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0170(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0043/2007

Внесени текстове :

A6-0043/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/06/2007 - 8.2

Приети текстове :

P6_TA(2007)0239

Приети текстове
PDF 258kWORD 32k
Вторник, 19 юни 2007 г. - Страсбург
Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана версия) ***I
P6_TA(2007)0239A6-0043/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 юни 2007 г. по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (кодифицирана версия) (COM(2006)0543 – C6-0315/2006 – 2006/0170(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение - кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0543),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0315/2006),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. - Ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80, 51 и 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A6-0043/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102 от 4.4.1996 г., стр. 2.

Правна информация - Политика за поверителност