Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0170(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0043/2007

Indgivne tekster :

A6-0043/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/06/2007 - 8.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0239

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 33k
Tirsdag den 19. juni 2007 - Strasbourg
Forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) ***I
P6_TA(2007)0239A6-0043/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) (KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM (2006)0543),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0315/2006),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0043/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik