Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0170(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0043/2007

Esitatud tekstid :

A6-0043/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/06/2007 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0239

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 31k
Teisipäev, 19. juuni 2007 - Strasbourg
Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll (kodifitseeritud versioon) ***I
P6_TA(2007)0239A6-0043/2007

Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0543 – C6-0315/2006 – 2006/0170(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0543);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0315/2006);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51 ning artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0043/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika