Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0170(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0043/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0043/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/06/2007 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0239

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 31k
Tiistai 19. kesäkuuta 2007 - Strasbourg
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen ***I
P6_TA(2007)0239A6-0043/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0543 – C6-0315/2006 – 2006/0170(COD))

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0543),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0315/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0043/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö