Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0170(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0043/2007

Teksty złożone :

A6-0043/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 19/06/2007 - 8.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0239

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 32k
Wtorek, 19 czerwca 2007 r. - Strasburg
Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola (wersja ujednolicona) ***I
P6_TA(2007)0239A6-0043/2007

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja ujednolicona) (COM(2006)0543 – C6-0315/2006 – 2006/0170(COD))

(Procedura współdecyzji - ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0543)

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0315/2006),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie przyspieszonej metody roboczej do oficjalnego ujednolicania tekstów legislacyjnych(1),

–   uwzględniając art. 80, 51 i 43 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0043/2007),

1.   zatwierdza wniosek Komisji;

2.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 2.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności