Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0219(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0048/2007

Indgivne tekster :

A6-0048/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 19/06/2007 - 8.6

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0243

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 32k
Tirsdag den 19. juni 2007 - Strasbourg
Maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I
P6_TA(2007)0243A6-0048/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om konstruktivt bestemt maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer samt om lad til sådanne traktorer (kodificeret udgave) (KOM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD))

(Fælles beslutningsprocedure - kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0667),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0385/2006),

-   der henviser til der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0048/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik