Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0219(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0048/2007

Esitatud tekstid :

A6-0048/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 19/06/2007 - 8.6

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0243

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 31k
Teisipäev, 19. juuni 2007 - Strasbourg
Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalne valmistajakiirus ja koormaplatvormid (kodifitseeritud versioon) ***I
P6_TA(2007)0243A6-0048/2007

Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalse valmistajakiiruse ja koormaplatvormide kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0667 – C6-0385/2006 – 2006/0219(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0667);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0385/2006);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51 ning artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0048/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika