Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0219(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0048/2007

Ingivna texter :

A6-0048/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/06/2007 - 8.6

Antagna texter :

P6_TA(2007)0243

Antagna texter
PDF 192kWORD 28k
Tisdagen den 19 juni 2007 - Strasbourg
Högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
P6_TA(2007)0243A6-0048/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 juni 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) (KOM(2006)0667 – C6-0385/2006 – 2006/0219(COD))

(Medbeslutandeförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0667),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0385/2006),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 samt artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0048/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy