Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0092(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0243/2007

Ingivna texter :

A6-0243/2007

Debatter :

PV 20/06/2007 - 3
CRE 20/06/2007 - 3

Omröstningar :

PV 20/06/2007 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0271

Antagna texter
PDF 194kWORD 34k
Onsdagen den 20 juni 2007 - Strasbourg
Införande av den gemensamma valutan på Malta den 1 januari 2008 *
P6_TA(2007)0271A6-0243/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 juni 2007 om förslaget till rådets beslut i enlighet med artikel 122.2 i fördraget om Maltas införande av den gemensamma valutan den 1 januari 2008 (KOM(2007)0259 – C6-0150/2007 – 2007/0092(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0259),

–   med beaktande av kommissionens konvergensrapport 2007 om Malta (KOM(2007)0258) och Europeiska centralbankens konvergensrapport av maj 2007,

–   med beaktande av det arbetsdokument från kommissionen som åtföljer kommissionens konvergensrapport 2007 om Malta (SEK(2007)0622),

–   med beaktande av sin resolution av den 1 juni 2006 om utvidgningen av euroområdet(1),

–   med beaktande av artikel 122.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0150/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0243/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet stöder Maltas införande av euron den 1 januari 2008.

3.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att låta kommissionen utvärdera uppfyllandet av Maastrichtkriterierna, grundat på fastställda, aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet.

4.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 249.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy