Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2584(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0238/2007

Внесени текстове :

B6-0238/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/06/2007 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0272

Приети текстове
PDF 266kWORD 37k
Сряда, 20 юни 2007 г. - Страсбург
Галилео
P6_TA(2007)0272B6-0238/2007

Резолюция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г. относно финансирането на европейската програма за спътникова радионавигация ("Галилео") съгласно междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. и многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на етапите на разполагане и търговска експлоатация на европейската програма за спътникова радионавигация (COM (2004)0477),

–   като взе предвид позицията си от 6 септември 2005 г. относно посоченото предложение(1),

–   като взе предвид резолюцията си от 26 април 2007 г. относно преговорите във връзка с договора за концесия на "Галилео"(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията (COM (2007)0261) "Галилео на кръстопът: изпълнение на европейските програми за глобална навигационна спътникова система (ГНСС)",

–   като взе предвид междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС)(3),

–   като взе предвид член 54 от своя правилник,

1.  Напомня на Съвета и Комисията, че многогодишната финансова рамка съдържа приблизително 1 милиард евро за оперативните разходи на "Галилео" за периода 2007-2013 г., и че финансовата референтна сума съгласно измененото предложение за регламент относно осъществяването на етапите на разполагане и търговска експлоатация на европейската програма за спътникова радионавигация е 1,005 милиарда евро по сегашни цени;

2.  Изразява загриженост относно възможността допълнителното финансиране, необходимо за запълване на празнината след неуспеха на публично-частното партньорство (ПЧП) да бъде договаряно на междуправителствена основа;

3.  Ще се противопостави на всяко решение, което съчетава общностно финансиране с допълнително междуправителствено финансиране;

4.  Изтъква, че Комисията трябва да представи преразгледано предложение за регламент относно финансирането на програмата "Галилео", което трябва да бъде договорено от Парламента и Съвета в процедурата за съвместно вземане на решение;

5.  Отново заявява своята подкрепа по отношение на програмата "Галилео", която има огромна добавена стойност за Европа, и изразява силната си подкрепа за продължаване на програмата под отговорността на ЕС;

6.  Счита, че при тези обстоятелства програмата "Галилео" следва да бъде напълно финансирана от бюджета на Съюза;

7.  Счита, че ако публичният сектор поеме цялостното финансиране на проекта, както и някои или всички рискове и отговорности, този фактор следва да се вземе под внимание в преразгледания бъдещ концесионен договор, особено по отношение на механизма за възстановяване на разходите за публичните финансови вноски и цените на услугите;

8.  Следователно приканва Комисията да предприеме инициативата да предложи преразглеждане на финансовата рамка, предвидена в точка 22 от МИС или чрез други средства, предвидени от МИС;

9.  Приканва Съвета да започне преговори с Парламента веднага след като Комисията представи предложението;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) ОВ С 193 Е, 17.8.2006 г., стр. 61.
(2) Приети текстове, Р6_ТА(2007)0164.
(3) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност