Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2584(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0238/2007

Pateikti tekstai :

B6-0238/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/06/2007 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0272

Priimti tekstai
PDF 200kWORD 36k
Trečiadienis, 2007 m. birželio 20 d. - Strasbūras
Galileo
P6_TA(2007)0272B6-0238/2007

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos palydovinės radijo navigacijos sistemos (GALILEO) finansavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą ir 2007–2013 m. daugiametę finansinę struktūrą

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo (COM(2004)0477)

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 6 d. poziciją dėl to pasiūlymo(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją dėl derybų dėl GALILEO koncesijos sutarties(2),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "GALILEO kryžkelėje: Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos GNSS (global navigation satellite system) programų įgyvendinimas" (COM(2007)0261),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

1.   primena Tarybai ir Komisijai, kad daugiametė finansinę struktūrą apima beveik vieną milijardą EUR GALILEO veiklos išlaidoms padengti 2007–2013 m., ir kad finansinė orientacinė suma pagal pakeistą pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo, atsižvelgiant į esamas kainas, siekia 1 005 milijardo EUR;

2.   išreiškia savo susirūpinimą dėl to, kad dėl papildomo finansavimo siekiant užpildyti spragą, atsiradusią dėl nesėkmingos privačiojo ir viešojo sektorių partnerystės (PVSP), gali būti susitarta tarpvyriausybiniu lygmeniu;

3.   priešinsis bet kokiam sprendimui, pagal kurį Bendrijos finansavimas būtų derinamas su papildomu tarpvyriausybiniu finansavimu;

4.   pažymi, kad Komisija turi pateikti persvarstytą pasiūlymą dėl reglamento dėlprogramos GALILEO finansavimo, dėl kurio pagal bendro sprendimo procedūrą turi susitarti Parlamentas ir Taryba;

5.   pakartoja, kad pritaria programai GALILEO, kuri labai vertinga Europai, ir labai palaiko mintį, kad už programą ir toliau būtų atsakinga Europos Sąjunga;

6.   mano, kad šiomis aplinkybėmis programa GALILEO turėtų būti visiškai finansuojama iš ES biudžeto;

7.   laikosi nuomonės, kad viešajam sektoriui visiškai finansuojant šį projektą ir prisiimant dalį rizikos ar visą riziką ir įsipareigojimus, reikėtų atsižvelgti į šį veiksnį ateityje sudarant persvarstytą koncesijos sutartį, ir ypač į klausimus, susijusius su viešųjų finansinių įnašų grąžinimu ir paslaugų kainomis;

8.   taigi skatina Komisiją imtis iniciatyvos ir pasiūlyti persvarstyti finansinę struktūrą, kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 22 straipsnyje, arba kitais Tarpinstituciniame susitarime numatytais būdais;

9.   skatina Tarybą kuo greičiau, kai tik Komisija pateiks tokį pasiūlymą, pradėti derybas su Parlamentu;

10.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 193 E, 2006 8 17, p. 61.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0164.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika