Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2584(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0238/2007

Texte depuse :

B6-0238/2007

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/06/2007 - 5.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0272

Texte adoptate
PDF 194kWORD 41k
Miercuri, 20 iunie 2007 - Strasbourg
Galileo
P6_TA(2007)0272B6-0238/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 20 iunie 2007 privind finanţarea programului european de radionavigaţie prin satelit (Galileo) în conformitate cu Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 şi programul-cadru multianual 2007-2013

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei referitoare la un regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind desfăşurarea fazelor de execuţie şi de operare comercială ale programului european de radionavigaţie prin satelit (COM(2004)0477),

–   având în vedere poziţia sa din 6 septembrie 2005 cu privire la această propunere(1),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 26 aprilie 2007 privind negocierile contractului de concesiune Galileo(2),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată "Galileo la răscruce: implementarea programelor europene GNSS" (COM(2007)0261),

–   având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

1.   reaminteşte Consiliului şi Comisiei că, în cadrul financiar multianual, este prevăzută suma de aproximativ 1 milion de euro pentru cheltuieli operaţionale legate de proiectul Galileo pentru perioada 2007-2013 şi că suma de referinţă financiară în temeiul propunerii modificate de regulament privind desfăşurarea fazelor de execuţie şi de operare comercială ale programului european de radionavigaţie prin satelit este de 1 005 milioane de euro la preţurile actuale;

2.   îşi exprimă îngrijorarea în ceea ce priveşte posibilitatea ca o finanţare suplimentară necesară pentru a compensa lipsa de mijloace cauzată de eşecul parteneriatului public-privat (PPP) să fie decisă la nivel interguvernamental;

3.   va respinge orice soluţie care ar combina o finanţare comunitară cu o finanţare suplimentară interguvernamentală;

4.   subliniază necesitate prezentării de către Comisiei a unei propuneri revizuite de regulament privind finanţarea programului Galileo, care trebuie să fie aprobată în comun de către Parlament şi Consiliu, în cadrul procedurii de codecizie;

5.   îşi reafirmă sprijinul pentru programul Galileo, care reprezintă un plus de valoare europeană considerabil, şi îşi exprimă sprijinul total pentru continuarea acestui program sub responsabilitatea Uniunii Europene;

6.   este de părere că, în aceste condiţii, programul Galileo ar trebui să fie finanţat integral din bugetul Uniunii Europene;

7.   consideră că, în cazul în care sectorul public îşi asumă finanţarea integrală a proiectului, precum şi preluarea unora sau a tuturor riscurilor şi responsabilităţilor, acest fapt ar trebui luat în considerare într-un viitor contract de concesiune modificat, în special în ceea ce priveşte mecanismul de rambursare a contribuţiilor financiare publice şi tarifele aplicate serviciilor;

8.   invită, aşadar, Comisia să ia iniţiativa de a propune o revizuire a cadrului financiar pe baza punctului 22 din Acordul interinstituţional menţionat anterior sau a altor mijloace prevăzute în respectivul acord;

9.   invită Consiliul să deschidă negocierile cu Parlamentul imediat ce Comisia îşi va prezenta propunerea;

10.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1) JO C 193 E, 17.8.2006, p. 61
(2) Texte adoptate, P6_TA(2007)0164.
(3) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate