Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2021(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0208/2007

Texte depuse :

A6-0208/2007

Dezbateri :

PV 19/06/2007 - 14
CRE 19/06/2007 - 14

Voturi :

PV 20/06/2007 - 5.10
CRE 20/06/2007 - 5.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0275

Texte adoptate
PDF 231kWORD 75k
Miercuri, 20 iunie 2007 - Strasbourg
Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (2006)
P6_TA(2007)0275A6-0208/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 20 iunie 2007 privind lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE în 2006 (2007/2021(INI))

Parlamentul European,

‐   având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului ţărilor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou)(1),

‐   având în vedere Regulamentul Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (APP), adoptat la 3 aprilie 2003(2), astfel cum a fost modificat ultima dată la Bridgetown (Barbados) la 23 noiembrie 2006,

‐   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind stabilirea unui instrument financiar de cooperare pentru dezvoltare(3),

‐   având în vedere rezoluţiile adoptate de către APP în 2006 privind:

   "Problema energetică în ţările ACP"(4),
   "Rolul integrării regionale în promovarea păcii şi a securităţii"(5),
   "Pescuitul şi aspectele lui sociale şi de mediu în ţările în curs de dezvoltare"(6),
   "Gripa aviară"(7),
   "Situaţia din Sudan"(8),
   "Armele de calibru mic şi armament uşor şi dezvoltarea durabilă"(9),
   "Turismul şi dezvoltarea"(10),
   "Apa în ţările aflate în curs de dezvoltare"(11),
   "Starea negocierilor acordurilor de parteneriat economice"(12),

‐   având în vedere articolul 45 din Regulamentul de procedură,

‐   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A6-0208/2007),

A.   având în vedere dezbaterile care au avut loc la Viena şi la Bridgetown (în iunie şi noiembrie 2006, cu ocazia celei de-a 11-a şi, respectiv, a 12-a sesiuni) privind situaţia negocierilor Acordurilor de parteneriat economice, cu participarea dlui Peter Mandelson, membru în domeniul comerţului al Comisiei , şi a dnei Billie Miller, Ministrul Afacerilor Externe şi al Comerţului Extern din Barbados;

B.   având în vedere adoptarea de către Parlament şi Consiliu a Regulamentului menţionat mai sus de înfiinţare a unui instrument financiar de cooperare pentru dezvoltare care prevede programe tematice aplicabile ţărilor ACP şi un program de măsuri complementare pentru ţările ACP semnatare ale protocolului privind zahărul;

C.   având în vedere importanţa tot mai mare a chestiunilor legate de migraţie şi de traficul de fiinţe umane ca şi chestiuni de interes comun în cadrul Acordului de la Cotonou;

D.   având în vedere deciziile adoptate de Biroul APP de a trimite, în 2006, următoarele misiuni de informare şi de studiu:

   în Mauritania în februarie – tranziţie politică şi pregătirea alegerilor,
   în Elveţia şi în Mauritius în aprilie – reforma regimului zahărului,
   în Kenya în mai - consecinţele umanitare ale secetei,
   în Togo în mai – situaţia politică, în special aplicarea articolului 96 din Acordul de parteneriat,
   în Etiopia în octombrie – situaţia politică în urma alegerilor,
   în Malta şi în Spania (Tenerife) în noiembrie – situaţia imigranţilor care provin din ţările ACP,
   în Republica democrată Congo (RDC) în noiembrie – observarea electorală;

E.   întrucât revizuirea Acordului de la Cotonou, care a primit acordul instituţiilor europene, a pus recent bazele unei cooperări consolidate şi mai eficiente între UE şi ţările ACP;

F.   având în vedere răsunetul excepţional al misiunii de studiu şi informare în Malta şi în Spania privind situaţia imigranţilor proveniţi din ţările ACP, prima de acest gen care a asociat parlamentarii ţărilor de provenienţă şi ai ţărilor europene;

G.   având în vedere persistenţa conflictului de la Darfur (Sudan) şi încălcările grave şi repetate ale drepturilor omului care se produc în această regiune, şi reamintind necesitatea unui ajutor umanitar eficient;

H.   având în vedere că RDC, ţară care suferă de decenii de pe urma conflictelor, s-a angajat în cele din urmă pe o cale care se anunţă constructivă, datorită angajamentului actorilor congolezi şi al comunităţii internaţionale;

I.   având în vedere refuzurile autorităţilor eritreene de autorizare a unei misiuni de informare a Biroului APP pentru a se deplasa în Eritrea;

J.   având în vedere respingerea unei rezoluţii de urgenţă privind situaţia din Africa de Vest, în urma unui vot în colegii separate;

K.   având în vedere lucrările Parlamentului Panafrican şi formalizarea relaţiilor dintre Parlamentul European şi Parlamentul Panafrican;

L.   având în vedere pronunţata deteriorare a situaţiei din Zimbabwe;

M.   având în vedere decizia Secretariatului ACP de a desfăşura o anchetă cu privire la organizarea sa internă;

N.   având în vedere contribuţia excelentă a preşedinţiei austriece a UE şi a Guvernului Barbados la cea de-a 11-a şi de-a 12-a sesiune;

O.   având în vedere participarea din ce în ce mai mare a actorilor nestatali la sesiunile APP,

1.   salută faptul că APP a oferit în 2006 cadrul pentru un dialog deschis, democratic şi aprofundat privind negocierea acordurilor de parteneriat economic între UE şi subregiunile ACP; salută, de asemenea, adoptarea, la Bridgetown, a unei rezoluţii de urgenţă cu privire la situaţia negocierilor privind acordurile de parteneriat economic, care exprimă îngrijorarea UE şi a reprezentanţilor ACP cu privire la potenţialul impact negativ al acestora asupra obiectivului general al realizării unei dezvoltări durabile în ţările ACP;

2.   încurajează APP să dea în continuare dovadă de independenţă şi să prezinte propuneri concrete privind negocierile APE şi procesul de punere în aplicare, astfel încât acestea să constituie un mijloc de promovare a unei implicării totale din partea societăţii civile şi a parlamentelor naţionale;

3.   salută angajamentul luat, în cadrul sesiunii de la Bridgetown, de comisarul însărcinat cu dezvoltarea şi ajutorul umanitar, de a supune parlamentelor documentele strategice naţionale şi regionale pentru ţările ACP (perioada 2008-2013) în vederea unei examinări democratice, însă regretă că acest lucru nu a fost făcut posibil;

4.   invită Comisia să concretizeze cât mai repede acest angajament pe baza procedurii aplicate în cazul regulamentului menţionat mai sus de înfiinţare a unui instrument financiar de cooperare pentru dezvoltare;

5.   solicită parlamentelor naţionale ale ţărilor ACP să solicite cu insistenţă guvernelor lor şi Comisiei să le asocieze în mod permanent, în colaborare cu organizaţiile societăţii civile, la programarea, punerea în aplicare, controlul şi evaluarea documentelor strategice naţionale referitoare la cooperarea dintre UE şi ţările respective (perioada 2008-2013);

6.   invită parlamentele naţionale ale ţărilor din UE să exercite un control parlamentar strâns asupra organelor executive în ceea ce priveşte programarea Fondului European de Dezvoltare (FED);

7.   salută caracterul parlamentar din ce în ce mai marcat al APP, implicarea sporită a membrilor săi şi dezbaterea cu privire la Fondul European de Dezvoltare şi aspectele legate de schimburile comerciale ACP-UE, precum şi punerea în aplicare a Acordului de la Cotonou;

8.   ia act cu satisfacţie de faptul că APP a decis să abordeze chestiunile legate de migraţie, chestiuni de interes comun, în special prin:

   organizarea unui atelier în cadrul sesiunii de la Viena,
   trimiterea unei misiuni de studiu şi de informare în ţările de destinaţie, respectiv în Malta şi Spania în 2006, şi trimiterea unei misiuni asemănătoare în Senegal în aprilie 2007,
   decizia de elaborare a unui raport de către Comisia pentru afaceri sociale şi pentru mediu, privind migraţia lucrătorilor calificaţi şi impactul acestuia asupra dezvoltării naţionale,
   decizia de elaborare a unui raport, de către vicepreşedinţii însărcinaţi cu drepturile omului în cadrul Biroului, privind problemele de migraţie;

9.   încurajează APP să continue această reflecţie şi să formuleze recomandări concrete cu privire la problemele de migraţie şi la contribuţia sa la identificarea de soluţii în favoarea dezvoltării ţărilor de origine şi la lupta împotriva traficului cu fiinţe umane;

10.   salută adoptarea în sesiunea de la Viena a unei rezoluţii asupra situaţiei din Sudan, care stabileşte o poziţie clară privind responsabilităţile conflictului din regiunea Darfur; solicită comunităţii internaţionale să acţioneze de urgenţă şi mai energic, de comun acord cu Uniunea Africană (UA), pentru soluţionarea conflictului şi încheierea suferinţelor populaţiilor civile şi a dezastrului umanitar; invită comunitatea internaţională să se asigure de trimiterea efectivă a unei forţe multinaţionale, în temeiul mandatului Consiliului de Securitate (în special, cu Rezoluţia 1706 din 31 august 2006); constată faptul că guvernul sudanez a acceptat deplasarea forţei multinaţionale de menţinere a păcii în temeiul mandatului Consiliului de Securitate şi speră ca acesta să constituie primul pas către înregistrarea de progrese efective în procesul de pace în regiunea Darfur;

11.   regretă utilizarea votului în colegii separate, care a condus la respingerea rezoluţiei privind Africa de Est în cadrul sesiunii din Bridgetown, deşi majoritatea membrilor APP au fost în favoarea rezoluţiei;

12.   încurajează toate părţile să evite recursul la voturile în colegii separate pentru a favoriza un sentiment de solidaritate şi de coeziune a APP;

13.   solicită cu insistenţă autorităţilor eritreene să faciliteze misiunea de informare şi studiu decisă şi confirmată de mai multe ori de către Biroul APP;

14.   invită APP să continue şi să aprofundeze dialogul cu Parlamentul Panafrican, în special în ceea ce priveşte problemele de pace şi de securitate;

15.   recomandă insistent APP să adopte o poziţie comună fermă cu privire la eşecul democraţiei, statului de drept, drepturilor omului şi sistemului economic din Zimbabwe, şi să insiste ca interdicţiile privind călătoriile internaţionale impuse unor persoane importante ale regimului din această ţară să fie întru totul respectate.

16.   încurajează APP să lanseze o reflecţie asupra viitoarei cooperări între ACP şi UE, ţinând seama de noul context de creare a UA – şi a Parlamentului Panafrican – şi de consolidare a subregiunilor ACP şi a instituţiilor acestora;

17.   invită adunările parlamentare subregionale din cadrul grupului ACP care doresc să lanseze un dialog cu Parlamentul European să facă acest lucru în cadrul dispoziţiilor prevăzute la articolul 19 din Acordul de la Cotonou;

18.   salută decizia Biroului APP de a aborda chestiunea relaţiilor China-Africa şi de a o include în dialogul politic din cadrul Adunării;

19.   încurajează APP să continue transformarea Comisiei afacerilor politice într-un veritabil forum de prevenire şi de soluţionare a conflictelor, în cadrul parteneriatului ACP-UE, şi să generalizeze în acest scop dezbaterile privind situaţiile de urgenţă proprii fiecărei ţări; salută acţiunile întreprinse pentru lupta împotriva armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi încurajează APP să susţină concretizarea în viitor a rezoluţiei din 23 noiembrie 2006;

20.   ia act cu satisfacţie de dorinţa exprimată de către Comisia pentru dezvoltare economică, finanţe şi comerţ, de a aborda chestiunile privind aprovizionarea surselor energetice şi dezvoltarea turismului ca vector de dezvoltare;

21.   subliniază rolul jucat de Comisia pentru afaceri sociale şi mediu pentru a încuraja un pescuit mai responsabil şi mai profitabil din punct de vedere al dezvoltării şi pentru a îndeplini Obiectivul 7 de Dezvoltare al Mileniului, "acces la apă pentru toţi";

22.   felicită preşedinţia austriacă a Consiliului UE, Agenţia internaţională pentru energie atomică (AIEA), oraşul Viena, precum şi diversele asociaţii implicate, pentru contribuţia lor la a 11-a sesiune care a avut loc la Viena, în special în cadrul atelierelor, în ceea ce priveşte subiectele următoare:

   Migraţia şi integrarea,
   Neproliferarea armelor de distrugere în masă,
   Transporturile în comun în Viena;

23.   salută Guvernul şi Parlamentul din Barbados, precum şi actorii economici şi sociali pentru contribuţia lor la a 12-a sesiune din Bridgetown, în special în cadrul atelierelor, cu privire la următoarele subiecte:

   Elementele sistemelor de gestiune de mediu ce vizează protejarea bazinelor de captare şi a ecosistemelor de coastă,
   Contribuţia UE la competitivitatea produselor de bază ale ACP: cazul romului şi al altor produse ACP,
   Tratamentul pentru HIV/SIDA: Determinarea, calculul şi acoperirea costurilor;

24.   subliniază faptul că organizarea reuniunilor la nivel regional sau subregional, în conformitate cu articolului 17 alineatul (3) din Acordul de la Cotonou, trebuie să intre în faza sa activă de punere în practică; invită APP să programeze reuniuni de acest tip, bazându-se pe structurile parlamentare existente în cadrul grupului ACP, aceste reuniuni trebuind să se orienteze, în special, asupra cooperării regionale în contextul prevenirii şi soluţionării conflictelor şi asupra încheierii şi punerii în aplicare a acordurilor de parteneriat economic;

25.   ia act cu satisfacţie de participarea din ce în ce mai mare a actorilor nestatali la sesiunile APP şi de faptul că evenimentele care se desfăşoară pe marginea acestora au început să reprezinte un element complementar pozitiv;

26.   reafirmă sprijinul său faţă de solicitarea formulată de către APP în cadrul celei de-a 9-a sesiuni din aprilie 2005 ca un procent adecvat din creditele Fondului European de Dezvoltare să fie utilizate pentru educaţia şi instruirea politică a parlamentarilor şi liderilor politici, economici şi sociali, spre a consolida în mod durabil buna guvernare, statul de drept, structurile democratice şi interacţiunea dintre guvern şi opoziţie în democraţii pluraliste întemeiate pe alegeri libere; această finanţare ar trebui să fie destinată înfiinţării unor institute de administraţie publică şi educaţiei politice a parlamentarilor, funcţionarilor din administraţia locală şi peroanelor cu funcţii de răspundere în partidele şi asociaţiile politice;

27.   încredinţează preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, Consiliului ACP, guvernelor şi parlamentelor din Austria şi Barbados.

(1) JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acord modificat ultima dată prin Decizia nr. 1/2006 a Consiliului de Miniştri ACP-UE (JO L 247, 9.9.2006, p. 22).
(2) JO C 231, 26.9.2003, p. 68.
(3) JO L 378, 27.12.2006, p. 41.
(4) JO C 307, 15.12.2006, p. 22.
(5) JO C 307, 15.12.2006, p. 17.
(6) JO C 307, 15.12.2006, p. 27.
(7) JO C 307, 15.12.2006, p. 37.
(8) JO C 307, 15.12.2006, p. 35.
(9) JO C 330, 30.12.2006, p. 22.
(10) JO C 330, 30.12.2006, p. 15.
(11) JO C 330, 30.12.2006, p. 31.
(12) JO C 330, 30.12.2006, p. 36.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate