Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2128(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0210/2007

Внесени текстове :

A6-0210/2007

Разисквания :

PV 20/06/2007 - 11
CRE 20/06/2007 - 11

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.1
CRE 21/06/2007 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0277

Приети текстове
PDF 502kWORD 240k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Програма MEDA и финансова подкрепа за Палестина – оценка, прилагане и контрол
P6_TA(2007)0277A6-0210/2007

Резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. относно програмата MEDA и финансовата подкрепа за Палестина - оценка, прилагане и контрол (2006/2128(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Декларацията от Барселона, приета на Евро-средиземноморската конференция на 28 ноември 1995 г., с която се постави началото на eвро-средиземноморското партньорство(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1488/96 на Съвета от 23 юли 1996 г. относно финансови и технически мерки (MEDA), които съпътстват реформата на икономическите и социалните структури в рамките на евро-средиземноморското партньорство(2) ( "Регламент MEDA"),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2698/2000 на Съвета от 27 ноември 2000 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1488/96 ( "Регламент MEDA ІІ")(3),

–   като взе предвид резолюцията си от 1 февруари 2001 г. относно съобщението от Комисията до Съвета и Европейския парламент за подготовка на четвъртата среща на евро-средиземноморските външни министри "укрепване на Барселонския процес"(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 3 юни 2003 г. относно годишния доклад по програмата MEDA 2000(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2003 г. относно Евромед(6),

–   като взе предвид своите резолюции от 12 февруари 2004 г. относно укрепването на мерките на ЕС по отношение на правата на човека и демократизацията със средиземноморските партньори(7) и от 27 октомври 2005 г. за преглед на Барселонския процес(8),

–   като взе предвид политическите приоритети за председателството на Европейския парламент на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, формулирани на 21 април 2005 г.(9),

–   като взе предвид резолюцията си от 19 януари 2006 г. относно Европейската политика за добросъседство(10),

–   като взе предвид становището си от 6 юли 2006 г. по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общите разпоредби за създаването на Инструмент за европейско добросъседство и партньорство(11),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общите разпоредби за създаването на Инструмент за европейско добросъседство и партньорство(12),

–   като взе предвид съобщението от 4 декември 2006 г. от Комисията до Съвета и Европейския парламент относно засилването на Европейската политика за добросъседство (COM(2006)0726),

–   като взе предвид окончателния доклад от 18 юли 2005 г. относно междинната оценка на програмата MEDA II(13),

–   като взе предвид годишния доклад за 2006 г. относно политиката за развитие на Европейската общност и предоставянето на външна помощ през 2005 г.(14),

–   като взе предвид Специален доклад № 5/2006 на Европейската сметна палата относно програмата MEDA(15),

–   като взе предвид годишния доклад за 2005 г. относно Механизма за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP) от 26 юни 2006 г.(16),

–   като взе предвид съобщението от 17 октомври 2006 г. от Комисията до Съвета озаглавено "Оценка на Механизма за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP) и възможности за бъдещето (COM(2006)0592)",

–   като взе предвид стратегическото партньорство за Средиземноморието и Близкия изток, прието от Европейския съвет през декември 2006 г.(17),

–   като взе предвид Решение 2002/817/EO на Съвета от 23 септември 2002 г. за сключването на конвенцията между Европейската общност и Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) за оказване на помощ на бежанците в страните от Близкия изток (2002 до 2005 г.)(18),

–   като взе предвид резолюцията си от 23 октомври 2003 г. относно мира и достойнството в Близкия изток(19),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 669/2004 на Европейският парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1734/94 на Съвета за финансово и техническо сътрудничество със Западния бряг на р. Йордан и ивицата Газа(20),

–   като взе предвид резолюцията си от 2 февруари 2006 г. относно резултатите от палестинските избори и положението в Източен Йерусалим(21),

–   като взе предвид изявленията от 30 януари 2006 г.(22) и 9 май 2006 г.(23) на Близкоизточния Квартет (съставена от представители на ЕС, ООН, САЩ и Русия), в които изрази своята сериозна загриженост във връзка с влошаването на положението в палестинските територии и изрази готовността си да одобри временен механизъм за директно подпомагане на палестинския народ,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно мирния процес в Близкия изток на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 15 май 2006 г.(24), в които Съветът изрази своята сериозна загриженост по повод влошаването на хуманитарното, икономическото и финансовото положение в Западния бряг на р. Йордан и ивицата Газа и приветства готовността на Квартета да въведе временен международен механизъм (ВММ), чиято цел е пряко предоставяне и надзор над помощта за палестинския народ,

–   като взе предвид резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно хуманитарната криза в палестинските територии и ролята на ЕС(25),

–   като взе предвид резолюцията си от 7 септември 2006 г. във връзка с положението в Близкия изток(26),

–   като взе предвид доклада на своята ad hoc делегация в Израел и палестинските територии от 20-21 декември 2006 г.,

–   като взе предвид доклада от 31 януари 2007 г. от Комисията по международно развитие на британската Палата на общините, озаглавен "Помощ за развитие и окупираните палестински територии"(27),

–   като взе предвид доклада от февруари 2007 г. на Световната банка, озаглавен "Западният бряг и Газа – преглед на публичните разходи – от криза към по-голяма финансова независимост"(28),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по външни работи (A6-0210/2007),

А.   като има предвид, че програмата MEDA е основният финансов инструмент на ЕС за прилагане мерките за подпомагане в рамките на евро-средиземноморското партньорство, които да съпътстват реформата на икономическите и социалните структури в средиземноморските страни-партньори с цел да се намалят разликите между двете страни на средиземноморския регион;

Б.   като има предвид, че основните области на включване по програмата MEDA пряко произтичат от целите на Барселонската декларация от 1995 г., които са били препотвърдени в няколко случая:

   - раздел политика и сигурност: поддържане на политически диалог на двустранно и регионално равнище, въвеждане на мерки за изграждане на партньорство и договаряне на Харта за мир и стабилност, като общата цел е да се създаде област на мир и стабилност въз основа на принципите на правата на човека и демокрацията;
   - икономически и финансов раздел: създаване на зона за свободна търговия в евро-средиземноморския регион (север-юг, юг-юг), предоставяне на финансова подкрепа от ЕС за икономическия преход и на по-обща подкрепа за икономическите и социалните предизвикателства, увеличаване на инвестиционните потоци към средиземноморските партньори като следствие от свободната търговия, като общата цел е да се създаде зона на споделено благополучие и развитие;
   - раздел социални, културни и хуманитарни въпроси: осъществяване на обмени, развитие на човешките ресурси, подпомагане на гражданските общества и социалното развитие, като общата цел е развитието на свободно и стабилно гражданско общество и насърчаването на взаимно разбиране между двете страни,

В.   като има предвид, че средните годишни поети задължения по MEDA I и MEDA II са близки, съответно 613 млн. евро и 618 млн. евро, и изгледите за 2005-2006 г. са тези задължения да бъдат увеличени до около 660 млн. евро;

Г.   като има предвид, че по MEDA II бе планирано да се осигурят 5 350 млн. евро от 2000 г. до 2006 г. за евро-средиземноморското партньорство;

Д.   като има предвид, че годишните поети задължения по MEDA II се движеха между 569 млн. евро (2000 г. ) и 817 млн. евро (2006 г.), и като има предвид, че от MEDA I към MEDA II задълженията бяха увеличени спрямо Алжир, палестинските територии, Йордания, Мароко, Сирия, и Тунис и регионалните дейности, и намалени спрямо Египет и Ливан;

Поети задължения по страни, в млн. евро

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Всичко

MEDA I

Всичко

MEDA II

Алжир

0

0

41

95

29

30

60

50

42

51

40

66

165

339

Египет

0

75

203

397

11

13

0

78

104

159

110

129

685

593

Йордания

7

100

10

8

129

15

20

92

43

35

58

69

254

332

Ливан

0

10

86

0

86

0

0

12

44

18

27

32

182

133

Мароко

30

0

236

219

176

141

120

122

143

152

135

168

660

980

Сирия

0

13

42

0

46

38

8

36

1

53

22

22

101

180

Тунис

20

120

138

19

132

76

90

92

49

22

118

71

428

517

ЗБГ

3

20

41

5

42

97

0

100

81

73

80

92

111

522

Всичко двустранни

60

337

797

743

650

409

298

582

505

562

590

649

2 587

3 596

Регионални

113

33

114

66

145

160

305

29

110

135

145

168

471

740

Общо

173

369

912

809

802

569

603

612

615

698

735

817

3 057

4 336

Източник: Служба за сътрудничество Europe-Aid (ЗБГ= Западен бряг и Газа)

Е.   като има предвид, че по MEDA II новите сектори включват правосъдието и полицията, гражданското общество/правата на човека и миграцията; като има предвид, че другите сектори, при които се извърши подчертано увеличаване на финансирането, включват образованието и обучението и икономическа подкрепа за институциите, но при други сектори като земеделието, развитието на местно равнище и реформите в частния сектор бяха ангажирани по-малко средства по MEDA II, отколкото по MEDA I;

Ж.   като има предвид, че Регламентът MEDA ІІ определя, че за операции, управлявани от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), могат да бъдат получени средства на ЕС от бюджета на MEDA за екологични проекти и за изпълнение на операции с рисков капитал в страните-партньори от Средиземноморието; като има предвид, че общият обем на дейностите на ЕИБ по MEDA II остава съпоставим с този по MEDA I, но съставът им е променен, със значителен спад при операциите на рисково субсидиране и увеличаване на операциите с рисков капитал;

ЕИБ: мандат за кредитите, определени за FEMIP 

1995-1999 г.

4 808 млн. евро

2000-2007 г.

6 400 млн. евро

Източник: ГД "Външни отношения"

З.   като има предвид, че операциите на ЕИБ в страните-партньори от Средиземноморието са обединени с Механизма за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство (FEMIP) от октомври 2002 г. насам;

И.   като има предвид, че срокът на Регламента MEDA изтече през 2006 г., а новият Инструмент за европейско добросъседство и партньорство влезе в сила през 2007 г.;

Й.   като има предвид, че от 1994 г. до 2006 г. Комисията предостави около 2 300 млн. евро на палестинския народ, в т. ч. подкрепа за палестинските бежанци чрез UNRWA, хуманитарна помощ чрез Службата за хуманитарна помощ на Европейската общност (ECHO), доставки на храни, дейности в рамките на Близкоизточния мирен процес, както и подкрепа за здравеопазването, образованието и институционалното изграждане;

К.   като има предвид, че плащанията за палестинските области са били доста стабилни, между 233 и 260 млн. евро годишно от 2002 г. до 2005 г., и че променящите се проценти на поетите задължения отразяват трудното естество на мирния процес, но съотношението плащания/поети задължения е нараснало от по-малко от 45 % през 2000 г. до над 90 % и 2005 г.;

ПОМОЩ ЗА РАЙОНИТЕ ПОД ПАЛЕСТИНСКО УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2000-2006 г.

Поети задължения (млн. евро)

Геогр./Тематични

Програма

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Обща сума

Географски програми

MEDA

119

0

105

93

74

92

102 

483

UNRWA

40

57

55

58

61

64

64 

335

Израелско-палестинско мирно споразумение

20

43

88

47

51

51

56 

300

Всичко географски

179

100

248

198

186

207

222 

1 118

Тематични програми

Доставки на храни

16

17

35

24

24

29

26 

145

Права на човека

2

1

3

0,5

2,5

4

13

НПО

2,5

1

1,5

4

5

0

14

ECHO

18

26

35

38

37

36

84 

190

Други

7

4

5

0

1

1

18

Всичко тематични

45,5

49

79,5

66,5

69,5

70

113 

380

Обща сума

224,5

149

327,5

264,5

255,5

277

335 

1 832

Общо поети задължения от ЕС за 2000-2006 г. = 1 832 млн. евро (с изключение на действията в рамките на ОВППС, около 10 млн. евро за 2006 г.)

Източник: ГД "Бюджет", ГД "Подпомагане и сътрудничество"

Плащания (млн. евро)

Геогр./Тематични

Програма

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Обща сума

Географски програми

MEDA

31

62

81

59

93

94

420

UNRWA

40

54

57

58

60

60

329

Израелско-палестинско мирно споразумение

13

48

80

66

58

50

315

Всичко географски

84

164

218

183

211

204

1 064

Тематични програми

Доставки на храни

0

2

7

15

17

32

73

Права на човека

2

0

1

0

3

4

10

НПО

0

2

2

2

1

3

10

ECHO

6

9

14

33

31

14

107

Други

5

1

4

0

0

3

13

Всичко тематични

13

14

28

50

52

56

213

Обща сума

97

178

246

233

263

260

1 277

Източник: ГД "Бюджет"

Л.   като има предвид, че Eвропейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) приключи разследването си на прякото подпомагане от Комисията на бюджета на Палестинската автономна власт през март 2005г. и въз основа на наличната информация в съобщението за печата на ОЛАФ от 17 март 2005 г., не са намерени неопровержими доказателства за подпомагане на въоръжени нападения или за финансиране на незаконни дейности от вноските на Комисията за Палестинската автономна власт; като има предвид, обаче, че според съобщението за печата "са налице постоянни индикации в подкрепа на хипотезата, че не е изключено някои от активите на Палестинската автономна власт да са били използвани от някои лица за цели, различни от предвидените";

М.   като има предвид, че групата на Световната банка за обществено и икономическо развитие на Близкия изток и Северноафриканския регион е анализирала задълбочено публичните финанси на Палестинската автономна власт и е представила своите заключения и препоръки през февруари 2007 г.;

Н.   като има предвид, че Израел задържа плащания на палестински данъци и митнически приходи на сума около 50 млн. евро месечно, представляващи приблизително две трети от бюджетните приходи, след победата на Хамас на изборите за Палестинския законодателен съвет през януари 2006 г.;

О.   като има предвид, че на 9 май 2006 г. Квартета разгледа хуманитарната ситуация в палестинските територии и предвид сериозността на ситуацията и огромните проблеми на палестинския народ поиска от ЕС да разработи и предложи временен международен механизъм (ВММ), който да бъде ограничен по обхват и продължителност, да работи по прозрачен начин, да бъде подотчетен и да осигурява прякото предоставяне на помощ на палестинския народ;

П.   като има предвид, че ЕС (бюджетът на ЕС и държавите-членки) предоставиха на Палестина близо 700 млн. евро през 2006 г., повече отколкото през която и да е предходна година;

Р.   като има предвид, че ВММ бе впоследствие разработен от Комисията и одобрен от Европейския съвет на 16 юни 2006 г.;

С.   като има предвид, че през 2006 г. Комисията отдели общо 107,5 млн. евро за трите "прозореца" на подкрепата по ВММ:

   - 10 млн. евро за стоки от първа необходимост и текущи разходи на болниците и здравните заведения, чрез програмата на Световната банка за подпомагане на службите за спешна помощ (Прозорец I),
   - 40 млн. евро за непрекъснато снабдяване с енергийни средства, включително с с гориво, чрез програмата за временно съдействие за спешна помощ (Прозорец II),
   - 54,5 млн. евро за подпомагане на уязвими групи от палестинци, чрез изплащане на социални помощи за най-бедната част от населението и на персонала от особено значение за предоставянето на важни обществени услуги (Прозорец III),
   - в допълнение към ВММ, 12 млн. евро бяха заделени от бюджетен ред 19080201 на MEDA от Комисията за кабинета на президента на Палестинската автономна власт, за техническа помощ и изграждане на капацитет,

Разходи и финансиране на ВММ през 2006 г., в млн. евро

Бюджет на ЕС

+ донори

ВММ - Прозорец ІІ (програмата за временно съдействие за спешна помощ (IERC) фаза II )

40

Всичко по бюджетен ред 19 08 02 01 (MEDA)

40

ВММ - Прозорец І (програмата на Световната банка за подпомагане на службите за спешна помощ (ESSP))

10

+ 46.6

ВММ - Прозорец ІІІ (изплащане на социални помощи)

57

+ 61.9

Всичко по бюджетен ред 19 08 03 (мирен процес)

67,5

Общо по двата бюджетни реда

107,5

Източник: ГД "Подпомагане и сътрудничество"

Т.   като има предвид, че операциите на ВММ бяха изключително затруднени от борбата между привържениците на Хамас и Фатах в началото на 2007 г. ;

1.  Потвърждава убеждението, изразено в резолюцията му от 27 октомври 2005 г. относно прегледа на Барселонския процес, че дори и евро-средиземноморското партньорство още да не е донесло очакваните ползи и да не е допринесло за понижаване на напрежението в района във възможно най-голяма степен, все още може да се внесат подобрения, и поради това Барселонският процес продължава да е подходящата рамка за средиземноморската политика, за която са необходими промени и нужната политическа воля за постигане на по-добри резултати;

2.  Отбелязва, че от глобална стратегическа гледна точка полезността на програмата MEDA като инструмент за съдействие от Общността, за подпомагане на Барселонския процес и двустранните споразумения за асоцииране, бе оценена като задоволителна, съгласно "общата оценка" от междинния преглед на програма MEDA II, в който също се заявява, че полезността на програмата е нараснала в периода от MEDA I към MEDA II и може още да бъде подобрена в следващите години;

3.  Подчертава, че ефикасността и ефективността на мерките за управление и прилагане на MEDA се подобряват, но все още не са напълно задоволителни;

4.  Отбелязва, че по отношение на финансовата ефективност средствата по програма MEDA II се отпускаха по-бързо, отколкото при MEDA I: за почти същия период по MEDA I бяха необходими средно три години за достигане на равнище на изплащане от 30 %, като за сравнение по MEDA II този период бе намален на две години;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ/ПЛАЩАНИЯ ПО MEDA 1995-2005 г.

в милиони евро

1995 до 1999 г.

2000 до 2006 г.

1995 до 2006 г.

Задължения

Плащания

Задължения

Плащания

Задължения

Плащания

Двустранни

Алжир

164

30

339

142

504

172

Египет

686

157

592

695

1279

852

Йордания

254

108

331

345

585

454

Ливан

182

1

133

182

315

183

Мароко

660

128

980

917

1 640

1 045

Сирия

101

0

180

91

281

91

Тунис

428

168

518

489

946

657

ЗБГ

111

59

522

486

633

546

Всичко двустранни

2 586

651

3 595

3 349

6 182

4 000

Регионални

471

223

1 052

712

1 483

934

Всичко

3 057

874

4 647

4 060

7 705

4 934

Общата сума, предоставена в рамките на MEDA I и II, е = 3 424 + 5 350 = 8 774 млн. евро. От тази сума около 852 млн. евро бяха поети като задължение към Турция през периода 1996-2002 г. (незначителните разлики се дължат на закръгляване)

Източник: EuropeAid (ЗБГ = Западният бряг на р. Йордан и ивицата Газа)

5.  Отбелязва, че съгласно Специалния доклад № 5/2006 на Сметната палата, управлението от страна на Комисията на програмата MEDA се е подобрило видимо от първите й години и може да се сметне за задоволително, като се имат предвид ограниченията от процедурен и външен характер, тъй като усилията в рамките на програмата доведоха до по-равномерно времево разпределение на ресурсите, сроковете за подготовка се съкращават, а изплатените средства нараснаха значително;

6.  Подчертава факта, че констатациите на междинната оценка на програмата MEDA II и на Сметната палата относно ефикасността и ефективността на прилагането и управлението – "подобряващи се, но все още не напълно задоволителни" – сами по себе си не могат да обяснят различията при изпълнението на MEDA по страни и програми; отбелязва, че външните фактори (финансова регулация, управление, културни фактори) явно имат важна роля за обяснението на наблюдаваните различия в бързината на промените и схемите на финансовите плащания; приканва Комисията да вземе тези фактори под внимание при своето планиране, както и при прилагането, контрола и оценката;

7.  Приканва Комисията и Съвета да дадат сериозен приоритет на Барселонския процес като движеща сила за определяне на политиките съгласно Инструмента за европейско добросъседство и партньорство (за периода 2007-2013 г.) с по-ефикасни политики и мерки, които вземат предвид конкретните предизвикателства и проблеми пред страните-партньори от Средиземноморието;

8.  Припомня, че съгласно член 15 на Регламента MEDA ІІ Комисията, заедно с ЕИБ, трябва да изготви доклад за общата оценка на помощта, която вече е предоставена на партньорите от Средиземноморието, включително на ефикасността на програми, да направи последваща оценка на съответните проекти и основните сектори на участие и да провери напредъка по прилагането и да представи на Парламента и на Съвета годишен доклад, не по-късно от 30 юни следващата година; във връзка с това задължение, приканва Комисията да го уведоми за текущия етап на разработка на тези последващи оценки по отделни проекти и сектори и да представи тези и най-новите годишни доклади на Парламента и Съвета;

9.  Настоятелно призовава Комисията да отчете факторите, допринасящи за подобряване на управлението в бъдеще:

   а) увеличаване на броя проекти и програми, успоредно с оценката на тяхното съдържание, влияние и качествена стойност;
   б) по-голям дял на бюджетното подпомагане общо за програмата;
   в) цялостен положителен ефект от прехвърляне на отговорностите от централата на Комисията към нейните делегации на място във връзка с подготовката и изпълнението на проектите (ползи от децентрализацията);
   г) сътрудничеството и ефективно участие на местните власти;
   д) засилване на сътрудничеството между страните-партньори от Средиземноморието (юг-юг) за постигане на целта от регионално измерение;

10.  Вярва, че други подобрения включват по-системни контрол и оценка и по-интензивен диалог и координация с местните партньори и другите донори; приканва Комисията да осигури механизми за по-редовен контрол, приспособени към всеки вид проект;

11.  Изразява съгласие със Сметната палата относно необходимостта Комисията да:

   а) осигури плавен и бърз преход към новите програми по страни, за да се избегнат отрицателните последици за бъдещото им прилагане,
   б) определи по-ясно в документите за новото програмиране по страни стратегическите си цели и да въведе подходящи показатели, за да се позволи по-добър контрол и оценка на въздействието,
   в) продължи да съсредоточава подкрепата си върху ограничен брой области на участие, за да се осигури съгласуваност и програмите да останат управляеми,
   г) продължи да търси най-добрите практики в управлението на проектите с цел избягване на закъсненията.

12.  Подкрепя 19-те препоръки от междинната оценка на програма MEDA II относно полезността, ефикасността и ефективността на управлението на програма MEDA;

13.  Призовава Комисията да поддържа баланс между ефективността на помощта от гледна точка на устойчивото институционално развитие и ефикасността на помощта от гледна точка на капацитета на усвояване и бързината на финансовите плащания, прозрачността и контрола върху управлението на бюджета;

14.  Призовава Комисията още повече да подобри качеството на стратегическото и индикативното програмиране, като инвестира в център за информация за MEDA, за задълбочено изследване на условията на прилагането и аспектите на институционалната скорост на промените в държавите от MEDA, според предложенията, направени в междинната оценка с оглед промяна на регламента (Инструмент за европейско добросъседство и партньорство);

15.  Счита, че икономическият аспект на партньорството трябва да бъде пренасочен към социално сближаване и устойчиво икономическо развитие, но също така смята, че преследването на всички цели на Барселонския процес е важно за целия регион; поради това приканва Комисията да отделя колкото е възможно повече внимание на въпросите на институционалното изграждане, правовата държава, свободата на печата, правата на човека и равнопоставеността на половете;

16.  Приканва Комисията да мотивира и ангажира партньорите си в страните от MEDA да преследват също и всички неикономически цели на програмата MEDA и системно да наблюдават показателите, свързани с тези цели;

17.  Счита, че предвид икономическото положение на страните партньори от Средиземноморието ще бъде необходима значителна помощ за инфраструктурните проекти, в частност в областта на транспорта, здравеопазването, жилищата и осигуряването на питейна вода;

18.  Препоръчва Комисията да увеличи капацитета си за управление на малки проекти, основаващи се на граждански инициативи, и препоръчва приемането на мерки за засилване икономическия растеж и сближаване, в частност чрез използване на заеми и механизми за микрокредитиране от малките и средните предприятия в страните-партньори;

19.  Подчертава, че зачитането на принципа на равнопоставеност на половете е въпрос на спазването на правата на човека и демокрацията и призовава изравняването на третирането на двата пола да бъде изрично хоризонтално включено в Барселонския процес и в трите стълба на партньорството;

20.  Подчертава факта, че жените играят значима роля в икономическото и общественото развитие на страните-партньори и призовава Комисията да докладва за изпълнението и ефикасното реализиране на финансовите задължения, заложени в програмата MEDA с цел подкрепа на активното участие на жените в икономическия и обществен живот (образование, обучение, заетост);

21.  Припомня значението на укрепването на взаимното допълване и съгласуваност между MEDA, другите външни мерки на ЕС и дейностите на ЕИБ;

22.  Счита, че Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, по пътя на междупарламентария диалог, би могла да играе ключова роля за подобряването на евро-средиземноморското партньорство, тъй като то ще доведе до развитие на стабилни междупарламентарни връзки, давайки политически ориентири чрез своите декларации и резолюции и насърчавайки системния политически контрол и оценка на изпълнението на програмата MEDA;

23.  Приветства създаването през 2002 г. на FEMIP в рамките на ЕИБ, но призовава за продължаване на дискусията между държавите-членки на ЕС и техните евро-средиземноморски партньори с цел развитие на тази инициатива до равнището на истински финансов механизъм за сътрудничество, отговарящ на новите потребности и предизвикателство пред обществения и частния сектор;

24.  Припомня, че разпределението на задачите между ГД "Външни отношения" и EuropeAid е функционално в смисъл, че политическото измерение на програмата е отделено от дейността по формулирането и предоставянето на професионално съдействие, но че, въпреки това, има място за подобряване на ефикасността и ефективността;

25.  Признава напредъка, постигнат от Комисията за осигуряването на по-голям престиж за външното сътрудничество на Общността, и я призовава да продължи понастоящем полаганите усилия; изказва обаче съжаление по повод на факта, че обществеността не е информирана относно непосредствената ангажираност на ЕС с много проекти и програми; призовава Комисията да направи постъпки пред международни организации и НПО, с цел да се:

   а) осигури информираност на обществеността относно приноса и участието на ЕС,
   б) определят разпоредби, позволяващи дейностите по адекватна оценка, одит и контрол да се извършват също така във връзка с проектите и програмите, осъществявани заедно с или чрез международни организации и НПО;

26.  Припомня резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно хуманитарната криза в палестинските територии и ролята на ЕС, в която той призова Комисията и Съвета да разработят временен международен механизъм (ВММ) с цел да се избегне голяма хуманитарна криза в тези територии; припомня, че приветства, в следствие на препоръките на Европейския съвет и на Квартета през юни 2006 г., създаването на ВММ за Палестинската автономна власт и последващото му подновяване;

27.  Отбелязва, че тази временна финансова мярка позволи, по прозрачен начин и с участието на президента на Палестинската автономна власт, да се ограничи най-нечуваното хуманитарно страдание, причинено от замразяването на европейската и международна финансова помощ, частичното плащане от Израел на палестинските данъчни и митнически приходи и общата невъзможност за развитие на жизнеспособна икономика в сегашното положение на окупация;

28.  Поздравява Комисията за изработването и прилагането на ВММ при трудни обстоятелства и счита административните разходи на ВММ в размер на 5 % при Прозорци ІІ и ІІІ(29) за скромни; и методът на директно плащане чрез търговски банки на домакинствата бенефициенти за подходящ; освен това подчертава, че по прозорец III международната оперираща на местно ниво банка (HSBC) получава 8 евро за трансфер (3 % от общата отпусната сума);

29.  Подчертава, че плащанията по ВММ не бяха изпратени до, или не се извършваха чрез кабинета на президента на Палестинската автономна власт или Министерство на финансите, а само чрез директно плащане на фактури или плащане в брой на индивидуални бенефициенти на отпуснатите средства; отбелязва, че отпуснатите средства не са покривали разходи за служителите за сигурност или подкрепа на политици;

30.  Изразява съжаление обаче, че тази финансова помощ не компенсира трагичното положение в Палестина и че условията в икономическо, социално и човешко отношение се влошиха през последните месеци(30);

31.  Приветства факта, че чрез ВММ и без участието на правителството, водено от Хамас, повече от 140 000 домакинства с ниски доходи, включващи повече от 800 000 души, можаха да бъда директно снабдени със скромни, но полезни средства по прозорец III и, че не се допусна работата на болниците и други базови услуги да спре напълно, благодарение на помощта на ВММ за непрекъсната подкрепа на основните услуги по прозорец II;

32.  Изразява съжаление, обаче, от бавното прилагане на Прозорец I на ВММ в подкрепа на предоставянето на стоки от първа необходимост и текущите разходи на болниците чрез програмата на Световната банка за подпомагане на службите за спешна помощ (ESSP); отбелязва, че първата доставка на лекарства в рамките на ESSP се състоя едва на 24 януари 2007 г., за болници в Газа; приканва Комисията да анализира причините за тези забавяния и да предложи алтернативи, за да се осигури своевременно постигане на целите на Прозорец I на ВММ;

33.  Подчертава, че контролиращите механизми и вътрешният одит, въведени от Палестинската автономна власт през 2003 г. представляват солидна гаранция против измами и корупция;

34.  Повтаря призива си към Израел да спазва законните си задължения, като поднови трансферите на задържаните палестински приходи от данъци и мита; приканва Израел, ако откаже да стори това, най-малкото да разгледа възможността да насочи задържаните данъци към ВММ и по този начин да позволи на палестинския народ да задоволява основните си потребности; приканва Израел да съдейства за необходимостта палестинския народ да създаде жизнеспособна и автономна икономика и да престане да създава необосновани пречки пред тази цел;

35.  Отбелязва задълбочената аналитична работа, отразена в прегледа на Световната банка относно публичните разходи в Западния бряг и ивицата Газа; приветства факта, че съгласно този преглед, Палестинската автономна власт е постигнала значителен напредък в областта на образованието и здравеопазването, в сравнение с други страни от Близкия Изток и Северна Африка, и в управлението и администрирането на публичното финансиране, където Палестинската автономна власт въведе множество реформи между 2002 и 2004 г., които намалиха корупцията и подобриха прозрачността; приканва всички заинтересовани страни да подновят отново процеса на реформи, като сериозно вземат под внимание подробните препоръки в доклада на Световната банка, по-специално онези, които се отнасят до реформите на публичната администрация и управлението на публичното финансиране, включително на финансовия контрол и одит;

36.  Приветства факта, че сред целите и ангажиментите (например неотдавнашното споразумение с международна одиторска фирма) на Министерство на финансите, са целите за реформа в публичните финанси и осигуряване на пълна прозрачност и отчетност, включително и спазването на международните счетоводни стандарти;

37.  Приканва всички страни в палестинските територии да положат всички усилия за мирно уреждане на конфликтите и да създадат и поддържат стабилно и ефективно правителство, способно да си сътрудничи с международната общност и да използва ефективно финансирането от ЕС и международните донори;

38.  Приветства решението на Съвета от 18 юни 2007 г., което изисква ЕС незабавно да възстанови нормални отношения с Палестинската автономна власт и за тази цел да създаде условия за спешна практическа и финансова помощ, включително пряка финансова подкрепа за новото правителство, както и да осигури предоставянето на спешна и хуманитарна помощ на населението на Газа (по-специално чрез ВММ);

39.  Поради това смята за важно от гледна точка на поддържането на обществения ред, органите на сигурността, ангажирани с мира и сигурността, да бъдат обучавани и снабдени с оборудване, включително с полицейско оръжие; смята, че финансирането на това обучение и оборудване трябва да се извършва с необходимите предпазни мерки, под егидата на президента на Палестинската автономна власт, Mahmoud Abbas, за да не се допусне използването на средства за други цели или незаконни действия; подчертава, че незаплащането на възнагражденията на държавните служители, включително на службите за сигурност, съдейства за влошаването на политическата, социална и икономическа обстановка в палестинските територии;

40.  Подчертава опасността от настоящия провал на палестинските административни власти; подчертава необходимостта от това ЕС и международната общност да надхвърлят хуманитарното си задължение и да инвестират още веднъж в изграждането на капацитет и сигурност, за да се предотврати излагането на опасност на условията за живот на палестинците в дългосрочен план;

41.  Призовава Комисията да обмисли стратегии, използвайки ВММ или друг постоянен орган, в сътрудничество с други финансови инструменти, които биха могли да обхванат в близко бъдеще не само спешните проблеми, а по-широк кръг от потребностите на по-голяма част от палестинското население; във всички случаи желае да подпомогне политическото и икономическо развитие, които постепенно ще намаляват упованието на Палестинската автономна власт на международна помощ;

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Сметната палата, ЕИБ, парламентите на държавите-членки и правителствата и парламентите на партньорите от Средиземноморието.

(1) http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm.
(2) ОВ L 189, 30.7.1996 г., стр. 1. Отменен с Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общите разпоредби за създаването на Инструмент за европейско добросъседство и партньорство (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1).
(3) ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 1.
(4) ОВ C 267, 21.9.2001 г., стр. 68.
(5) ОВ C 68 E, 18.3.2004 г., стр. 134.
(6) ОВ C 87 E, 7.4. 2004 г., стр. 500.
(7) ОВ C 97 E, 22.4.2004 г., стр. 656.
(8) ОВ C 272 E, 9.11.2006 г., стр. 570.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/home/politicalpriorities_en.pdf.
(10) ОВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 312.
(11) Приети текстове, P6_TA(2006)0306.
(12) ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.
(13) http://ec.europa.eu/europeaid/reports/meda-evaluation-midterm-report-2005_en.pdf.
(14) http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_full_version_en.pdf.
(15) ОВ C 200, 24.8.2006 г., стр. 1; http://eca.europa.eu/audit_reports/special_reports/docs/2006/rs05_06en.pdf.
(16) http://www.ЕИБ.org/publications/publication.asp?publ=257.
(17) Заключения на председателството на Европейския съвет в Брюксел (14/15 декември 2006 г.), Документ на Съвета 16879/06.
(18) ОВ L 281, 19.10.2002 г., стр. 10.
(19) ОВ C 82 E, 1.4.2004 г., стр. 610.
(20) ОВ L 105, 14.4.2004 г., стр. 1.
(21) ОВ C 288 E, 25.11.2006 г., стр. 79.
(22) http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-30jan2006.htm.
(23) http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-9may2006.htm.
(24) Документ на Съвета 9397/06, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09397.en06.pdf.
(25) Приети текстове P6_TA(2006)0237.
(26) Приети текстове P6_TA(2006)0348.
(27) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmintdev/114/114i.pdf.
(28) Доклад № 38207-WBG, Том 1 и 2.
(29) Източници: Съобщение на ГД "AidCo" от 4 юни 2007 г., Отдел "Финанси, одит и договори за Европа, Средиземноморието и Близкия изток": прозорци ІІ и ІІІ на ВММ – Обобщение за отпуснатите суми и банкови такси.
(30) Доклад на делегацията на Парламента за взаимоотношения с палестинския законодателен съвет при командировката й в Източен Йерусалим, Рамала и Газа от 29 април до 3 май 2007 г.; Преглед на публичните разноски за Западния бряг и ивицата Газа: "От криза към по-голяма финансова независимост" – Документ на Световната банка, февруари 2007 г.

Правна информация - Политика за поверителност