Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2128(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0210/2007

Předložené texty :

A6-0210/2007

Rozpravy :

PV 20/06/2007 - 11
CRE 20/06/2007 - 11

Hlasování :

PV 21/06/2007 - 8.1
CRE 21/06/2007 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0277

Přijaté texty
PDF 490kWORD 256k
Čtvrtek, 21. června 2007 - Štrasburk
MEDA a finanční pomoc Palestině – hodnocení, provádění a kontrola
P6_TA(2007)0277A6-0210/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o programu MEDA a finanční pomoci Palestině – hodnocení, provádění a kontrola (2006/2128(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Barcelonskou deklaraci přijatou na evropsko-středomořské konferenci dne 28. listopadu 1995, která zahájila evropsko-středomořské partnerství(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23. července 1996 o finančních a technických doprovodných opatřeních k reformě hospodářských a sociálních struktur v rámci evropsko-středomořského partnerství(2) ("nařízení MEDA"),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2698/2000 ze dne 27. listopadu 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1488/96(3) ("nařízení MEDA II"),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. února 2001 ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o přípravě čtvrtého zasedání ministrů zahraničních věcí zemí evropsko-středomořského partnerství s cílem "oživit barcelonský proces"(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 3. června 2003 o výroční zprávě o programu MEDA 2000 (5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2003 o programu Euromed(6),

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 12. února 2004 o oživení činnosti EU v oblasti lidských práv a demokratizace ve spolupráci se středomořskými partnery(7) a ze dne 27. října 2005 o hodnocení barcelonského procesu(8),

-   s ohledem na priority evropského předsednictví Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění vyjádřené dne 21. dubna 2005(9),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o Evropské politice sousedství(10),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 6. července 2006 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady obsahujícího základní ustanovení, kterými se zřizuje evropský nástroj sousedství a partnerství(11),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství(12),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. prosince 2006 Radě a Evropskému parlamentu o posílení evropské politiky sousedství (KOM(2006)0726),

-   s ohledem na závěrečnou zprávu ze dne 18. července 2005 o hodnocení programu MEDA II v polovině období(13),

-   s ohledem na Výroční zprávu z roku 2006 o provádění rozvojové politiky Evropského společenství a o provádění vnější pomoci v roce 2005(14),

-   s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 5/2006 týkající se auditu programu MEDA(15),

-   s ohledem na Výroční zprávu nástroje pro evropsko-středomořské investice a partnerství (FEMIP) za rok 2005 ze dne 26. června 2006(16),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. října 2006 Radě "Hodnocení nástroje pro evropsko-středomořské investice a partnerství (FEMIP) a jeho budoucích možností (KOM(2006)0592)",

-   s ohledem na strategické partnerství pro Středomoří a Blízký východ, přijaté Evropskou radou v prosinci 2006(17),

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2002/817/ES ze dne 23. září 2002 o uzavření Smlouvy mezi Evropským společenstvím a Úřadem Organizace spojených národů pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA) o pomoci uprchlíkům v zemích Blízkého východu (2002 až 2005)(18),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2003 o míru a důstojnosti na Blízkém východě(19),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 669/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1734/94 o finanční a technické spolupráci se Západním břehem Jordánu a pásmem Gazy(20),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2006 o výsledku palestinských voleb a situaci ve východním Jeruzalémě(21),

-   s ohledem na prohlášení Kvarteta pro Blízký východ (složeného ze zástupců EU, OSN, Spojených států a Ruska) ze dne 30. ledna 2006(22) a 9. května 2006(23), ve kterém Kvarteto vyjádřilo vážné znepokojení kvůli zhoršující se situaci na palestinských územích a vyjádřilo svou vůli podpořit dočasný mechanismus přímé pomoci palestinskému obyvatelstvu,

-   s ohledem na stanovisko Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy k blízkovýchodnímu mírovému procesu ze dne 15. května 2006(24), ve kterém Rada vyjádřila vážné znepokojení nad humanitární, ekonomickou a finanční situací na Západním břehu Jordánu a v Gaze a přivítala vůli Kvarteta podpořit dočasný mezinárodní mechanismus (TIM), jehož cílem jsou přímé dodávky a dohled nad pomocí palestinskému obyvatelstvu,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2006 o humanitární krizi na palestinských územích a úloze EU(25),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 7. září 2006 o situaci na Blízkém východě(26),

-   s ohledem na zprávu své delegace ad hoc do Izraele a na palestinská území ve dnech 20. a 21. prosince 2006,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní rozvoj dolní sněmovny parlamentu Spojeného království "Rozvojová pomoc a okupovaná palestinská území"(27) ze dne 31. ledna 2007,

-   s ohledem na zprávu Světové banky z února 2007 "Západní břeh Jordánu a Gaza – Přehled veřejných výdajů – Od krize k větší rozpočtové nezávislosti"(28),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A6-0210/2007),

A.   vzhledem k tomu, že program MEDA je základním finančním nástrojem EU pro provádění evropsko-středomořského partnerství, který podporuje opatření doprovázející reformu hospodářských a sociálních struktur ve středomořských partnerských zemích, jejímž cílem je zmenšení rozdílů mezi dvěma stranami středomořského regionu,

B.   vzhledem k tomu, že základní oblasti působnosti programu MEDA jsou přímo odvozeny z cílů Barcelonské deklarace z roku 1995, které byly nově potvrzeny při několika příležitostech:

   - politická a bezpečnostní oblast: vést politický dialog jak na bilaterální, tak regionální úrovni, provádět opatření k budování partnerství a dohodnout se na chartě pro mír a stabilitu, souhrnným cílem je vytvořit oblast míru a stability založenou na zásadě dodržování lidských práv a demokracie;
   - hospodářská a finanční oblast: vytvořit oblast volného obchodu v evropsko-středomořském regionu (sever–jih, jih–jih), poskytnout ze strany EU finanční podporu pro hospodářské reformy a obecnější podporu pro hospodářské a sociální otázky, zvýšit tok investic do středomořských partnerských zemí v důsledku volného obchodu, souhrnným cílem je vytvořit oblast společné prosperity a rozvoje;
   - sociální, kulturní a humanitární oblast: podnítit vzájemnou výměnu, rozvíjet lidské zdroje, podporovat občanskou společnost a sociální rozvoj, souhrnným cílem je rozvoj svobodné a zdárně se vyvíjející občanské společnosti a podpora vzájemného porozumění mezi oběma stranami,

C.   vzhledem k tomu, že průměrné roční závazky jsou v programech MEDA I a MEDA II obdobné, a to 613 milionů eur pro MEDA I a 618 milionů eur pro MEDA II, a z ukazatelů pro období 2005–2006 je zřejmé, že tyto závazky budou zvýšeny na zhruba 660 milionů,

D.   vzhledem k tomu, že program MEDA II byl naplánován tak, aby na evropsko-středomořské partnerství v letech 2000–2006 poskytl 5 350 milionů eur,

E.   vzhledem k tomu, že roční závazky programu MEDA II se pohybovaly od 569 milionů eur (v roce 2000) do 817 milionů eur (v roce 2006), a vzhledem k tomu, že v porovnání s programem MEDA I se v programu MEDA II závazky pro Alžírsko, palestinská území, Jordánsko, Maroko, Sýrii a Tunisko a pro regionální činnosti zvýšily a pro Egypt a Libanon se naopak snížily,

Závazky pro jednotlivé země, v milionech eur

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Celkem

MEDA I

Celkem

MEDA II

Alžírsko

0

0

41

95

29

30

60

50

42

51

40

66

165

339

Egypt

0

75

203

397

11

13

0

78

104

159

110

129

685

593

Jordánsko

7

100

10

8

129

15

20

92

43

35

58

69

254

332

Libanon

0

10

86

0

86

0

0

12

44

18

27

32

182

133

Maroko

30

0

236

219

176

141

120

122

143

152

135

168

660

980

Sýrie

0

13

42

0

46

38

8

36

1

53

22

22

101

180

Tunisko

20

120

138

19

132

76

90

92

49

22

118

71

428

517

WBG

3

20

41

5

42

97

0

100

81

73

80

92

111

522

Celkem

bilaterální

60

337

797

743

650

409

298

582

505

562

590

649

2 587

3 596

Regionální

113

33

114

66

145

160

305

29

110

135

145

168

471

740

Celkem

173

369

912

809

802

569

603

612

615

698

735

817

3 057

4 336

Zdroj: Europe-Aid Office (WBG = Západní břeh Jordánu a Gaza)

F.   vzhledem k tomu, že v rámci programu MEDA II patří mezi nové sektory i spravedlnost a policie, občanská společnost, lidská práva a migrace; vzhledem k tomu, že mezi dalšími sektory se značným nárůstem finanční podpory patří vzdělávání, odborná příprava a hospodářská institucionální podpora, zatímco u jiných sektorů, jako je zemědělství, místní rozvoj a reforma soukromého sektoru, došlo v rámci programu MEDA II ke snížení finanční podpory oproti programu MEDA I,

G.   vzhledem k tomu, že nařízení o programu MEDA II stanoví, že činnosti řízené Evropskou investiční bankou (EIB) mohou dostávat evropské fondy z rozpočtu programů MEDA, a to na projekty v oblasti životního prostředí a na provádění operací rizikového kapitálu v středomořských partnerských zemích; vzhledem k tomu, že celkový objem činnosti EIB v rámci programu MEDA II je srovnatelný s objemem v rámci programu MEDA I, ale jeho složení se změnilo tak, že výrazně poklesl podíl programů rizikových příspěvků a vzrostl podíl operací rizikového kapitálu,

EIB: úvěrový mandát přidělený nástroji FEMIP  

1995–1999

4 808 milionů eur

2000–2007

6 400 milionů eur

Zdroj: GŘ RELEX (Vnější vztahy)

H.   vzhledem k tomu, že činnosti EIB ve středomořských partnerských zemích se od října 2002 sloučily v rámci nástroje pro evropsko-středomořské investice a partnerství (FEMIP);

I.   vzhledem k tomu, že platnost nařízení o MEDA skončila v roce 2006 a v roce 2007 vstoupil v platnost nový evropský nástroj sousedství a partnerství,

J.   vzhledem k tomu, že od roku 1994 do roku 2006 poskytla Komise palestinskému obyvatelstvu zhruba 2 300 milionů eur, včetně podpory pro palestinské uprchlíky prostřednictvím UNRWA, humanitární pomoci prostřednictvím Úřadu Evropského společenství pro humanitární pomoc (ECHO), zajištění potravin, činnosti v blízkovýchodním mírovém procesu a podpory zdravotnictví, školství a budování institucí,

K.   vzhledem k tomu, že platby do palestinských oblastí zůstaly v letech 2002–2005 na přibližně stejné úrovni, ve výši 233 až 260 milionů eur ročně, a měnící se míra závazků odráží složitý charakter mírového procesu, ale podíl platby/závazky vzrostl z méně než 45 % v roce 2000 na více než 90 % v roce 2005,

POMOC PALESTINSKÝM SPRÁVNÍM OBLASTEM FINANCOVANÁ ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU V LETECH 2000–2006

Závazky (v milionech eur)

Zeměp./Tematické

Program

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Celkem

Zeměpisné programy

MEDA

119

0

105

93

74

92

102 

483

UNRWA

40

57

55

58

61

64

64 

335

Mírová dohoda Izrael/OOP

20

43

88

47

51

51

56 

300

Lokální celkem

179

100

248

198

186

207

222 

1 118

Tematické programy

Potravinová pomoc

16

17

35

24

24

29

26 

145

Lidská práva

2

1

3

0,5

2,5

4

13

Nevládní organizace (NGO)

2,5

1

1,5

4

5

0

14

ECHO

18

26

35

38

37

36

84 

190

Ostatní

7

4

5

0

1

1

18

Tematické celkem

45,5

49

79,5

66,5

69,5

70

113 

380

Celkem

224,5

149

327,5

264,5

255,5

277

335 

1 832

Celkem závazky ES 2000–2006 = 1 832 milionů eur (mimo činnost v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky, zhruba 10 milionů eur v roce 2006)

Zdroj: GŘ pro rozpočet, GŘ AidCo (Úřad pro spolupráci)

Platby (v milionech eur)

Zeměp./tematické

Program

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Celkem

Zeměpisné programy

MEDA

31

62

81

59

93

94

420

UNRWA

40

54

57

58

60

60

329

Mírová dohoda Izrael/OOP

13

48

80

66

58

50

315

Lokální celkem

84

164

218

183

211

204

1 064

Tematické programy

Potravinová pomoc

0

2

7

15

17

32

73

Lidská práva

2

0

1

0

3

4

10

NGO

0

2

2

2

1

3

10

ECHO

6

9

14

33

31

14

107

Ostatní

5

1

4

0

0

3

13

Tematické celkem

13

14

28

50

52

56

213

Celkem

97

178

246

233

263

260

1 277

Zdroj: GŘ pro rozpočet

L.   vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) uzavřel v březnu 2005 své šetření o přímé podpoře Komise do rozpočtu palestinské samosprávy a na základě informací dostupných z tiskového prohlášení OLAF ze dne 17. března 2005 nebyl nalezen žádný nezvratný důkaz o podpoře ozbrojených útoků nebo nelegálních aktivit z příspěvků Komise palestinské samosprávě; vzhledem k tomu, že podle tohoto tiskového prohlášení nicméně existují významné signály, které tuto hypotézu podporují, a že nelze vyloučit, že některé z prostředků palestinské samosprávy mohou být některými osobami použity k jiným než zamýšleným účelům,

M.   vzhledem k tomu, že skupina Světové banky pro sociální a hospodářský rozvoj Blízkého východu a severní Afriky provedla pečlivou analýzu situace veřejných financí palestinské samosprávy a v únoru 2007 předložila své závěry a doporučení,

N.   vzhledem k tomu, že Izrael od vítězství hnutí Hamás ve volbách do Palestinské legislativní rady v lednu 2006 zadržuje palestinské příjmy z vybraných daní a cel ve výši zhruba 50 milionů EUR měsíčně, což představuje přibližně dvě třetiny veřejných příjmů,

O.   vzhledem k tomu, že Kvarteto se dne 9. května 2006 zabývalo humanitární situací na palestinských územích, a vzhledem k vážnosti této situace a obrovským problémům palestinského obyvatelstva požádalo EU, aby vytvořila a navrhla dočasný mezinárodní mechanismus (TIM), který bude omezen ve svém rozsahu a době trvání, jeho činnost bude transparentní a zodpovědná a bude zajišťovat přímé poskytování pomoci Palestincům,

P.   vzhledem k tomu, že EU (rozpočet EU i členské státy) přidělila v roce 2006 Palestině téměř 700 milionů eur, více než v kterémkoli předcházejícím roce,

Q.   vzhledem k tomu, že mechanismus TIM byl následně vypracován Komisí a schválen Evropskou radou dne 16. června 2006,

R.   vzhledem k tomu, že Komise v roce 2006 přidělila celkem 107,5 milionů EUR třem oddílům podpory v rámci TIM:

   - 10 milionů EUR na základní dodávky a provozní náklady pro nemocnice a zdravotní střediska prostřednictvím programu Světové banky pro podporu záchranných služeb (World Bank's Emergency Services Support Programme) (oddíl I),
   - 40 milionů EUR na stálé dodávky energií včetně pohonných hmot prostřednictvím dočasného příspěvku pro zmírnění stavu nouze (Interim Emergency Relief Contribution) (oddíl II),
   - 54,5 milionů EUR na podporu zranitelných Palestinců prostřednictvím vyplácení sociálních dávek nejchudší části obyvatelstva a klíčovým pracovníkům poskytujícím základní veřejné služby (oddíl III),
   - jako doplněk k mechanismu TIM přidělila Komise částku 12 milionů EUR z rozpočtu MEDA, položky 19 08 02 01, úřadu prezidenta Palestinské samosprávy na technickou pomoc a budování kapacit,

Náklady a financování mechanismu TIM v roce 2006 v milionech EUR

Rozpočet ES

+ dárci

TIM – oddíl 2 (dočasný příspěvek na zmírnění stavu nouze (IERC) Fáze II)

40

Celkem položka 19 08 02 01 (MEDA)

40

TIM – oddíl 1 (program Světové banky pro podporu záchranných služeb (ESSP))

10

+ 46,6

TIM – oddíl 3 (platby sociálních dávek)

57,5

+ 61,9

Celkem položka 19 08 03 (mírový proces)

67,5

Celkem obě položky

107,5

Zdroj: GŘ AIDCO

S.   vzhledem k tomu, že boje mezi příznivci hnutí Hamás a Fatah počátkem roku 2007 velmi ztížily činnost mechanismu TIM,

1.   potvrzuje přesvědčení vyjádřené ve svém usnesení ze dne 27. října 2005 o přehodnocení barcelonského procesu, že ačkoliv evropsko-středomořské partnerství ještě plně nesplnilo očekávání a nepřispělo ke snížení napětí v oblasti, existuje prostor pro jeho zlepšování, a barcelonský proces tak zůstává vhodným rámcem pro politiku v oblasti Středomoří, v níž je třeba změn a politické vůle k dosažení lepších výsledků;

2.   upozorňuje, že z globálního strategického pohledu byl význam programu MEDA jakožto nástroje Společenství podporujícího barcelonský proces a bilaterální asociační dohody posouzen jako uspokojivý podle "celkového posouzení" ve zprávě z poloviny období programu MEDA II, v níž se také uvádí, že význam programu se od období MEDA I do období MEDA II zvýšil a může se v nadcházejících letech nadále zvyšovat;

3.   zdůrazňuje, že účinnost a efektivita řízení programu MEDA a jeho provádění se zlepšují, ale stále ještě nejsou plně uspokojivé;

4.   upozorňuje, že pokud jde o finanční efektivitu, uplatnil program MEDA II fondy rychleji, než tomu bylo za obdobné období u programu MEDA I; u programu MEDA I totiž trvalo v průměru 3 roky, než bylo dosaženo 30% úrovně plateb, zatímco u programu MEDA II se tato doba zkrátila na 2 roky;

ZÁVAZKY / VYPLACENÉ ČÁSTKY V RÁMCI PROGRAMU MEDA, 1995–2006

v milionech EUR

1995 až 1999

2000 až 2006

1995 až 2006

Závazky

Vyplacené částky

Závazky

Vyplacené částky

Závazky

Vyplacené částky

Bilaterální

Alžírsko

164

30

339

142

504

172

Egypt

686

157

592

695

1279

852

Jordánsko

254

108

331

345

585

454

Libanon

182

1

133

182

315

183

Maroko

660

128

980

917

1 640

1 045

Sýrie

101

0

180

91

281

91

Tunisko

428

168

518

489

946

657

WBG

111

59

522

486

633

546

Celkem bilaterální

2 586

651

3 595

3 349

6 182

4 000

Regionální

471

223

1 052

712

1 483

934

Celkem

3 057

874

4 647

4 060

7 705

4 934

Celková dostupná částka v rámci programů MEDA I a II = 3 424 + 5 350 = 8 774 milionů eur. Z této částky bylo v letech 1996 až 2002 vyčleněno přibližně 852 milionů eur pro Turecko (menší rozdíly jsou způsobeny zaokrouhlováním)

Zdroj: EuropeAid (WBG = Západní břeh Jordánu a Gaza)

5.   upozorňuje, že podle zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 5/2006 se řízení programu MEDA Komisí ve srovnání s prvními léty viditelně zlepšilo a může být považováno za uspokojivé, vezmeme-li v úvahu procedurální a vnější omezení, a snahy v rámci programu měly za výsledek rovnoměrnější přidělování zdrojů v čase, přípravná období se zkracují a vyplacené částky značně vzrostly;

6.   zdůrazňuje skutečnost, že závěry hodnocení programu MEDA II v polovině období a Evropského účetního dvora o účinnosti a efektivitě provádění a řízení – "zlepšují se, ale stále nejsou plně uspokojivé" – nemohou samy o sobě vysvětlit rozdíly ve výkonnosti programu MEDA mezi jednotlivými zeměmi nebo programy; upozorňuje, že vnější vlivy (finanční regulace, správa veřejných věcí, kulturní vlivy) mají zajisté důležitou roli při vysvětlení pozorovaných rozdílů v rychlosti změn a modelech výplat finančních částek; vyzývá Komisi, aby tyto faktory zohlednila při plánování, provádění, sledování a hodnocení;

7.   vyzývá Komisi a Radu, aby daly vysokou prioritu barcelonskému procesu jakožto hnací síle pro provádění politik v rámci evropského nástroje politiky sousedství (období 2007 až 2013) prostřednictvím účinnějších politik a opatření s ohledem na specifické problémy středomořských partnerských zemí;

8.   připomíná, že podle článku 15 nařízení MEDA II má Komise společně s EIB za úkol sepsat hodnotící zprávu o podpoře, která již středomořským partnerům byla udělena, včetně účinnosti programů, zhodnotit ex post své jednotlivé projekty a hlavní oblasti činnosti a zkoumat postup při provádění projektů a předložit Parlamentu a Radě výroční zprávu, a to nejpozději do 30. června následujícího roku; s ohledem na tuto povinnost vyzývá Komisi, aby jej informovala o přípravě takových hodnocení ex post po jednotlivých projektech a sektorech a předat je, jakož i poslední výroční zprávu, Parlamentu a Radě;

9.   naléhavě vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu faktory přispívající ke zlepšení řízení v budoucnosti:

   a) zvýšení počtu projektů a programů za současného hodnocení jejich obsahu, účinku a kvalitativní hodnoty,
   b) vyšší podíl rozpočtové podpory v celkovém programu,
   c) obecně kladný účinek přenesení odpovědnosti z ústředí Komise na její zastoupení v terénu v souvislosti s přípravou projektu a jeho provádění (účinek decentralizace),
   d) spolupráce a účinná účast místních úřadů,
   e) zlepšení spolupráce mezi jednotlivými zeměmi středomořského partnerství (jih–jih) pro dosažení cílů regionálního rozměru;

10.   věří, že k dalším zlepšením bude patřit systematičtější sledování a hodnocení a intenzivnější dialog a koordinace s místními protějšky a ostatními dárci; vyzývá Komisi, aby zabezpečila pravidelnější mechanismy sledování, přizpůsobené každému typu projektu;

11.   souhlasí s Evropským účetním dvorem, že je třeba, aby Komise:

   a) zajistila plynulý a rychlý přechod k novým programům pro jednotlivé země, aby nedocházelo k negativním následkům při jejich budoucím provádění,
   b) jasněji definovala v dokumentech týkajících se nových programů pro jednotlivé země své strategické cíle a vytvořila vhodné ukazatele, které umožní lepší sledování a hodnocení výsledků,
   c) pokračovala v soustředění podpory na omezené množství oblastí s cílem zajistit jejich soudržnost a udržet zvladatelnost programů,
   d) pokračovala ve vyhledávání osvědčených postupů při řízení projektů s cílem zabránit prodlevám,

12.   podporuje devatenáct doporučení z hodnotící zprávy o programu MEDA II v polovině období, pokud jde o význam, účinnost a efektivitu řízení programu MEDA;

13.   vyzývá Komisi, aby udržela rovnováhu mezi účinností podpory z hlediska udržitelného institucionálního rozvoje a efektivitou podpory z hlediska absorpční schopnosti a rychlosti uplatnění vyplacených finančních částek, transparentnosti a kontroly řízení rozpočtu;

14.   vyzývá Komisi, aby dále zlepšovala kvalitu strategického a směrného plánování tím, že investuje do informačního střediska programu MEDA s cílem do hloubky porozumět podmínkám provádění a institucionální rychlosti aspektů změn v zemích MEDA, jak navrhuje hodnotící zpráva z poloviny období s ohledem na revizi nařízení (evropský nástroj sousedství a partnerství);

15.   zastává názor, že hospodářská stránka partnerství se musí zaměřit na sociální soudržnost a udržitelný hospodářský rozvoj, ale domnívá se také, že sledování všech cílů barcelonského procesu je důležité pro celý region; vyzývá proto Komisi, aby také věnovala pozornost problematice budování institucí, právního státu, svobody tisku, lidských práv a rovnosti pohlaví;

16.   vyzývá Komisi, aby motivovala a zavázala své partnery v zemích programu MEDA i ke sledování všech nehospodářských cílů programu MEDA a aby systematicky sledovala ukazatele týkající se těchto cílů;

17.   domnívá se, že vzhledem k hospodářské situaci středomořských partnerských zemí je potřeba významně podporovat projekty týkající se infrastruktury, zvláště v oblasti dopravy, zdravotní péče, bydlení a zásobování pitnou vodou;

18.   doporučuje, aby Komise zvýšila kapacity pro řízení projektů malého rozsahu založených na iniciativách občanské společnosti, a doporučuje přijetí opatření ke zvýšení hospodářského růstu a soudržnosti, zejména prostřednictvím používání půjček a možností mikroúvěrů malým a středně velkým podnikům v partnerských zemích;

19.   zdůrazňuje, že dodržování zásady rovnosti pohlaví je záležitostí dodržování lidských práv a demokracie, a vyzývá, aby uplatňování rovnosti žen a mužů bylo výslovně horizontálně začleněno do barcelonského procesu a tří pilířů partnerství;

20.   zdůrazňuje skutečnost, že ženy hrají v hospodářském a sociálním vývoji partnerských zemí významnou roli, a vyzývá Komisi, aby podala zprávu o plnění a efektivním využití finančních závazků vyčleněných v rámci programu MEDA na podporu aktivní účasti žen na hospodářském a sociálním životě (vzdělávání, odborná příprava, zaměstnanost);

21.   připomíná význam prohlubování vzájemného doplňování se a soudržnosti programu MEDA, ostatních vnějších činností EU a činností EIB;

22.   domnívá se, že Evropsko-středomořské parlamentní shromáždění by mohlo prostřednictvím meziparlamentního dialogu hrát klíčovou roli ve zkvalitňování evropsko-středomořského partnerství, protože významnou měrou rozvíjí stabilní meziparlamentní vztahy, prostřednictvím svých usnesení určuje politický směr a rozvíjí systematickou politickou kontrolu a hodnocení provádění programu MEDA;

23.   vítá vytvoření nástroje FEMIP v rámci EIB v roce 2002, avšak vyzývá k další diskusi mezi členskými státy EU a jejich středomořskými partnery s cílem vytvořit z této iniciativy skutečný finanční nástroj pro spolupráci, odpovídající novým potřebám a úkolům jak ze strany veřejného, tak soukromého sektoru;

24.   připomíná, že rozdělení úkolů mezi GŘ Relex a EuropeAid je funkční v tom smyslu, že politický rozměr programu je oddělen od odborné pomoci a od dodavatelské funkce, a že nicméně existuje prostor pro zlepšování v oblasti účinnosti a efektivity;

25.   uznává pokrok dosažený Komisí v zajištění lepší informovanosti veřejnosti o vnější spolupráci Společenství a naléhavě vyzývá, aby Komise pokračovala v úsilí, které nyní vyvíjí; lituje nicméně skutečnosti, že veřejnost si není vědoma, že EU se blízce angažuje v mnoha projektech a programech; vyzývá Komisi, aby vytvořila zastoupení při mezinárodních a nevládních organizacích s cílem:

   a) zajistit veřejné povědomí o angažovanosti EU a pomoci, kterou přispívá,
   b) formulovat ustanovení umožňující řádné zhodnocení, audit a kontrolu, které by měly být provedeny také v souvislosti s projekty a programy vedenými společně nebo prostřednictvím mezinárodních organizací nebo nevládních organizací;

26.   připomíná své usnesení ze dne 1. června 2006 o humanitární krizi na palestinských územích a roli EU, ve kterém vyzvala Komisi a Radu k vytvoření dočasného mezinárodního mechanismu (TIM) s cílem zabránit rozsáhlé humanitární krizi na těchto územích; připomíná, že v souladu s doporučeními Evropské rady a Kvarteta v červnu 2006 uvítal vytvoření dočasného mezinárodního mechanismu pro palestinskou samosprávu ze strany EU i jeho následné prodlužování;

27.   konstatuje, že tento dočasný finanční prostředek umožnil při plné transparentnosti a ve spolupráci s prezidentem palestinské samosprávy omezit nejvážnější humanitární škody způsobené zmrazením evropské i mezinárodní finanční pomoci, částečným nevyplácením palestinských daňových a celních příjmů ze strany Izraele a obecně tím, že v současné situaci, kdy je Palestina okupována, nebylo umožněno rozvíjet fungující hospodářství;

28.   blahopřeje Komisi k navržení a provádění mechanismu TIM v těžkých podmínkách a domnívá se, že administrativní náklady na mechanismus TIM ve výši 5 % na oddíly II a III(29) jsou skromné a způsob přímé úhrady částky příjemci přes komerční banky je adekvátní; zdůrazňuje navíc, že v rámci oddílu III obdrží banka působící na místní i mezinárodní úrovni (HSBC) 8 EUR za převod (3 % z celkem přidělené sumy);

29.  Zdůrazňuje, že platby v rámci mechanismu TIM nebyly zasílány úřadu prezidenta Palestinské samosprávy nebo ministerstvu financí nebo nešly přes ně, ale přímo se jimi hradily faktury nebo platby v hotovosti jednotlivým příjemcům přidělených prostředků; poznamenává, že přidělené prostředky nebyly vynakládány na zaměstnance bezpečnostních složek nebo podporu politiků;

30.   lituje však, že tato finanční pomoc nevyvážila tragickou situaci v Palestině a že všechny hospodářské, sociální a humanitární podmínky se tam během posledních měsíců zhoršily(30),

31.   vítá skutečnost, že prostřednictvím mechanismu TIM a bez účasti vlády vedené hnutím Hamás mohly být více než 140 000 domácnostem s nízkými příjmy, tedy více než 800 000 osobám, přímo poskytnuty nevysoké, ale užitečné dávky v souladu s oddílem III, a že činnost nemocnic a ostatních základních služeb byla zachráněna před úplným kolapsem, vzhledem k podpoře TIM na nepřerušené dodávky základních služeb podle oddílu II;

32.   lituje však pomalého zavádění oddílu I mechanismu TIM, zajišťujícího základní dodávky a provozní náklady pro nemocnice prostřednictvím Programu Světové banky pro podporu záchranných služeb (World Bank's Emergency Services Support Programme, ESSP); připomíná, že k první dodávce léků do nemocnice v Gaze v rámci ESSP došlo až dne 24. ledna 2007; vyzývá Komisi, aby analyzovala důvody tohoto zpoždění a navrhla alternativní řešení pro včasné plnění cílů oddílu I mechanismu TIM;

33.   zdůrazňuje, že mechanismy kontroly a vnitřního auditu, které palestinská samospráva zavedla v roce 2003, představují dostatečnou záruku proti podvodům a korupci;

34.   připomíná svou výzvu Izraeli, aby dostál svým právním závazkům a opět začal vracet zadržené palestinské příjmy z daní a celních poplatků; vyzývá Izrael, aby, pokud tak odmítne učinit, alespoň zvážil převedení zadržených daňových poplatků do mechanismu TIM a umožnil tak palestinským obyvatelům uspokojit své základní potřeby; vyzývá Izrael, aby podpořil potřebu palestinských obyvatel vybudovat životaschopnou a nezávislou ekonomiku a přestal klást bezdůvodné překážky dosažení tohoto cíle;

35.   bere na vědomí analytickou práci, kterou odráží přehled veřejných výdajů Světové banky na Západním břehu Jordánu a v Gaze; vítá, že podle tohoto přehledu dosáhla palestinská samospráva ve srovnání s ostatními zeměmi Středního východu a severní Afriky pokroku zejména v odvětví vzdělání a zdravotnictví, jakož i ve správě a v řízení veřejných financí, kde palestinská samospráva provedla v letech 2002 až 2004 mnoho reforem, které omezily korupci a zvýšily transparentnost; vyzývá všechny dotčené strany, aby obnovily proces reforem a skutečně zvážily podrobná doporučení zprávy Světové banky, zejména ta, která se týkají reformy státní správy a řízení veřejných financí, včetně finanční kontroly a auditu;

36.   vítá skutečnost, že mezi cíli a závazky ministerstva financí (např. nedávná smlouva s mezinárodní auditorskou společností) je také záměr dosáhnout reformy veřejných financí a zajistit plnou transparentnost a odpovědnost, včetně dodržování mezinárodních účetních standardů;

37.   vyzývá všechny strany na palestinských územích, aby vyvinuly co největší úsilí k mírovému řešení konfliktů a k vytvoření a udržení stabilní a účinné vlády, schopné spolupracovat s mezinárodním společenstvím a efektivně využívat fondy z EU a od mezinárodních dárců;

38.   vítá rozhodnutí Rady ze dne 18. června 2007, ve kterém se požaduje, aby EU ihned obnovila běžné vztahy s Palestinskou samosprávou a aby za tímto účelem stanovila podmínky pro poskytnutí naléhavé praktické a finanční pomoci, včetně přímé finanční pomoci nové vládě a zajistila poskytování nouzové a humanitární pomoci obyvatelům Gazy (prostřednictvím zvláštního mechanismu TIM);

39.   považuje proto za důležité, aby se v zájmu zachování veřejného pořádku bezpečnostní síly zavázané míru a stabilitě vycvičily a vybavily, a to i policejními zbraněmi; domnívá se, že financování takových výcviků a vybavení se musí provádět za vhodných bezpečnostních opatření, v pravomoci prezidenta Palestinské samosprávy Mahmouda Abbase, aby se předešlo používání fondů k jiným účelům nebo nelegálním činnostem; podtrhuje, že nevyplácení mezd státním úředníkům, včetně bezpečnostních sil, přispívá ke zhoršování politické, sociální a hospodářské situace na palestinských územích;

40.   zdůrazňuje nebezpečí, která představuje současné zhroucení palestinských správních orgánů; zdůrazňuje, že EU a mezinárodní společenství musí překročit svůj humanitární závazek a znovu investovat do budování kapacit a bezpečnosti, aby existenční podmínky obyvatel Palestiny nebyly příliš dlouho v ohrožení;

41.   vyzývá Komisi ke zvážení strategií pomocí mechanismu TIM nebo jiného orgánu stálého charakteru ve spolupráci s dalšími finančními nástroji, které by mohly v blízké budoucnosti pokrýt nejen naléhavé problémy palestinského obyvatelstva, ale i větší množství potřeb širšího rozsahu; v každém případě souhlasí s politickým a hospodářským rozvojem, který postupně sníží závislost Palestinské samosprávy na mezinárodní pomoci;

42.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropské investiční bance a parlamentům členských států EU a vládám a parlamentům středomořských partnerských zemí.

(1) http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm.
(2) Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 1. Zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení Evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1).
(3) Úř. věst. L 311,12.12.2000, s. 1.
(4) Úř. věst. C 267, 21.9.2001, s. 68.
(5) Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s.134.
(6) Úř. věst. C 87 E, 7.4. 2004, s. 500.
(7) Úř. věst. C 97 E, 22.4.2004, s. 656.
(8) Úř. věst. C 272 E, 9.11.2006, s. 570.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/home/politicalpriorities_en.pdf.
(10) Úř. věst. C 287 E, 24.11.2006, s. 312.
(11) Texty přijaté, P6_TA(2006)0306.
(12) Úř. věst. L 310, 9.11. 2006, s.1.
(13) http://ec.europa.eu/europeaid/reports/meda-evaluation-midterm-report-2005_en.pdf.
(14) http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_full_version_en.pdf.
(15) Úř. věst. C 200, 24.8.2006, s. 1; http://eca.europa.eu/audit_reports/special_reports/docs/2006/rs05_06en.pdf.
(16) http://www.eib.org/publications/publication.asp?publ=257.
(17) Závěry předsednictví z bruselského zasedání Evropské rady (14.−15. prosince 2006), Dokument Rady 16879/06.
(18) Úř. věst. L 281, 19.10.2002, s. 10.
(19) Úř. věst. C 82 E, 1.4.2004, s. 610.
(20) Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 1.
(21) Úř. věst. C 288 E, 25.11.2006, s. 79.
(22) http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-30jan2006.htm.
(23) http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-9may2006.htm.
(24) Dokument Rady 9397/06, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09397.en06.pdf.
(25) Texty přijaté P6_TA(2006)0237.
(26) Texty přijaté P6_TA(2006)0348.
(27) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmintdev/114/114i.pdf.
(28) Zpráva č. 38207-WBG, svazky 1 a 2.
(29) Zdroje: Sdělení ze dne 4. června 2007 GŘ AidCo – oddělení pro finance, kontrakty a audit pro Evropu, Středozemí a Blízký Východ: TIM oddíly II a III – shrnutí přídělů a bankovních poplatků.
(30) Zpráva delegace EP pro vztahy s Palestinskou legislativní radou o její misi do východního Jeruzaléma, Ramalláhu a Gazy ve dnech 29. dubna – 3. května 2007; West Bank and Gaza Public Expenditure Review: "From Crisis to greater Fiscal Independence" - Dokument Světové banky, únor 2007.

Právní upozornění - Ochrana soukromí