Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2128(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0210/2007

Texte depuse :

A6-0210/2007

Dezbateri :

PV 20/06/2007 - 11
CRE 20/06/2007 - 11

Voturi :

PV 21/06/2007 - 8.1
CRE 21/06/2007 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0277

Texte adoptate
PDF 438kWORD 247k
Joi, 21 iunie 2007 - Strasbourg
MEDA şi sprijinul financiar acordat Palestinei – evaluare, aplicare şi control
P6_TA(2007)0277A6-0210/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 21 iunie 2007 privind MEDA şi sprijinul financiar acordat Palestinei – evaluare, aplicare şi control (2006/2128(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Declaraţia de la Barcelona adoptată în cadrul Conferinţei Euro-mediteraneene, la 28 noiembrie 1995, care a iniţiat parteneriatul euro-mediteranean(1),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1488/96 al Consiliului din 23 iulie 1996 privind măsurile financiare şi tehnice de susţinere a reformei structurilor economice şi sociale în cadrul Parteneriatului euro-mediteranean(2) ("Regulamentul MEDA"),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2698/2000 al Consiliului din 27 noiembrie 2000 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1488/96(3) ("Regulamentul MEDA II"),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 1 februarie 2001 privind comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European pentru pregătirea celei de-a patra reuniuni a miniştrilor afacerilor externe euro-mediteraneeni "pentru revigorarea Procesului de la Barcelona"(4),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 3 iunie 2003 privind raportul anual al programului MEDA 2000(5),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 20 noiembrie 2003 privind Euromed(6),

–   având în vedere Rezoluţiile sale din 12 februarie 2004 privind revigorarea acţiunilor UE în domeniul drepturilor omului şi democratizarea cu partenerii mediteraneeni(7) şi din 27 octombrie 2005 privind revizuirea procesului de la Barcelona(8),

–   având în vedere priorităţile politice ale Preşedinţiei Parlamentului European a Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene, formulate la 21 aprilie 2005(9),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 19 ianuarie 2006 privind politica europeană de vecinătate(10),

–   având în vedere poziţia sa din 6 iulie 2006 privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale de instituire a unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat(11),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale de instituire a unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat(12),

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 4 decembrie 2006 către Consiliu şi Parlamentul European privind consolidarea politicii europene de vecinătate (COM(2006)0726),

–   având în vedere raportul final din 18 iulie 2005 privind evaluarea la jumătatea perioadei a programului MEDA II(13),

–   având în vedere raportul anual 2006 privind politica de dezvoltare a Comunităţii Europene şi punerea în aplicare a asistenţei externe în 2005(14),

–   având în vedere raportul special nr. 5/2006 al Curţii de Conturi Europene privind programul MEDA(15),

–   având în vedere raportul anual 2005 al Facilităţii pentru investiţii şi parteneriat euro-mediteraneene (FIPEM) din 26 iunie 2006(16),

–   având în vedere comunicarea Comisiei din 17 octombrie 2006 către Consiliu intitulată "Evaluarea Facilităţii pentru investiţii şi parteneriat euro-mediteraneene (FIPEM) şi opţiuni de viitor" (COM(2006)0592),

–   având în vedere parteneriatul strategic pentru regiunea mediteraneană şi Orientul Mijlociu, adoptat de Consiliul European în decembrie 2006(17),

–   având în vedere Decizia 2002/817/CE a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind încheierea Convenţiei între Comunitatea Europeană şi Agenţia ONU de ajutor şi lucrări pentru refugiaţii palestinieni din Orientul Apropiat (UNRWA) privind ajutorul acordat refugiaţilor din ţările din Orientul Apropiat (2002-2005)(18),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 23 octombrie 2003 privind pacea şi demnitatea în Orientul Mijlociu(19),

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 669/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1734/94 al Consiliului privind cooperarea financiară şi tehnică cu Teritoriile ocupate(20),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 2 februarie 2006 privind rezultatele alegerilor electorale din Palestina şi situaţia din Ierusalimul de Est(21),

–   având în vedere declaraţiile din 30 ianuarie 2006(22) şi respectiv din 9 mai 2006(23) ale Cvartetului din Orientul de Mijloc (format din reprezentanţi ai UE, ai ONU, ai Statelor Unite şi ai Rusiei) în care şi-a exprimat îngrijorarea faţă de agravarea situaţiei din teritoriile palestiniene şi disponibilitatea de a aproba un mecanism temporar de acordare de ajutoare directe populaţiei palestiniene,

–   având în vedere concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu al Consiliului pentru Afaceri Generale şi Relaţii Externe la 15 mai 2006(24) , în care Consiliul şi-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situaţiei umanitare, economice şi financiare în Cisiordania şi în Fâşia Gaza şi a salutat disponibilitatea Cvartetului de a aproba un mecanism internaţional temporar (MIT), al cărui obiectiv este acordarea directă de asistenţă populaţiei palestiniene şi supravegherea acestui proces,

–   având în vedere Rezoluţia sa din 1 iunie 2006 privind criza umanitară din teritoriile palestiniene şi rolul UE(25),

–   având în vedere Rezoluţia sa din 7 septembrie 2006 privind situaţia din Orientul Mijlociu(26),

–   având în vedere raportul delegaţiei ad hoc în Israel şi teritoriile palestiniene din 20-21 decembrie 2006,

–   având în vedere raportul din 31 ianuarie 2007 al Comisiei pentru dezvoltare internaţională a Camerei Comunelor din Regatul Unit privind intitulat "Asistenţă pentru dezvoltare şi teritoriile palestiniene ocupate"(27),

–   având în vedere raportul din februarie 2007 al Băncii Mondiale privind intitulat "Cisiordania şi Gaza – Revizuirea cheltuielilor publice – de la criză la o mai mare independenţă fiscală"(28),

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6-0210/2007),

A.   întrucât programul MEDA reprezintă instrumentul financiar principal al Uniunii Europene pentru punerea în aplicare a măsurilor de asistenţă pentru parteneriatul euro-mediteranean, în vederea susţinerii reformei structurilor economice şi sociale în ţările mediteraneene partenere pentru a reduce diferenţa dintre cele două părţi ale regiunii mediteraneene;

B.   întrucât principalele zone de intervenţie ale programului MEDA sunt derivate direct din obiectivele Declaraţiei de la Barcelona din 1995, care au fost reafirmate cu mai multe ocazii:

   capitolul politic şi de securitate: susţinerea unui dialog politic atât la nivel bilateral, cât şi regional, stabilirea de măsuri în vederea creării de parteneriate şi elaborarea unei carte pentru pace şi stabilitate, obiectivul general fiind acela de a crea o zonă de pace şi stabilitate pe baza principiilor drepturilor omului şi a democraţiei;
   capitolul economic şi financiar: stabilirea unei zone de liber schimb în regiunea euro-mediteraneană (nord-sud, sud-sud), acordarea sprijinului financiar al Uniunii Europene pentru tranziţia economică şi a unui sprijin mai general pentru provocările economice şi sociale, creşterea fluxurilor de investiţii către partenerii mediteraneeni ca urmare a liberului schimb, obiectivul general fiind acela de a crea o zonă de prosperitate şi dezvoltare comune;
   capitolul privind aspectele sociale, culturale şi umane: favorizarea schimburilor, dezvoltarea resurselor umane, acordarea de sprijin societăţilor civile şi dezvoltării sociale, obiectivul general fiind acela de a crea o societate civilă liberă şi prosperă şi de a promova înţelegerea reciprocă între cele două părţi;

C.   întrucât angajamentele anuale medii sunt similare în cadrul MEDA I şi MEDA II, situându-se la 613 milioane euro şi respectiv 618 milioane euro şi întrucât indicaţiile pentru 2005-2006 arată că asemenea angajamente vor creşte la aproximativ 660 milioane euro;

D.   întrucât era prevăzut ca MEDA II să aloce 5 350 milioane euro parteneriatului euro-mediteranean pentru perioada 2000-2006;

E.   întrucât angajamentele anuale pentru MEDA II au variat între 569 milioane euro (2000) şi 817 milioane euro (2006) şi întrucât, de la MEDA I la MEDA II, angajamentele au crescut pentru Algeria, teritoriile palestiniene, Iordania, Maroc, Siria şi Tunisia şi pentru activităţile regionale, şi au scăzut pentru Egipt şi Liban;

Angajamente pe ţară, în milioane euro

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

MEDA I

Total

MEDA II

Algeria

0

0

41

95

29

30

60

50

42

51

40

66

165

339

Egipt

0

75

203

397

11

13

0

78

104

159

110

129

685

593

Iordania

7

100

10

8

129

15

20

92

43

35

58

69

254

332

Liban

0

10

86

0

86

0

0

12

44

18

27

32

182

133

Maroc

30

0

236

219

176

141

120

122

143

152

135

168

660

980

Siria

0

13

42

0

46

38

8

36

1

53

22

22

101

180

Tunisia

20

120

138

19

132

76

90

92

49

22

118

71

428

517

CG

3

20

41

5

42

97

0

100

81

73

80

92

111

522

Total

bilateral

60

337

797

743

650

409

298

582

505

562

590

649

2 587

3 596

Regional

113

33

114

66

145

160

305

29

110

135

145

168

471

740

Total

173

369

912

809

802

569

603

612

615

698

735

817

3 057

4 336

Sursa: Oficiul European de Cooperare (CG= Cisiordania şi Gaza)

F.   întrucât în cadrul programului MEDA II, noile sectoare cuprind justiţia şi poliţia, societatea civilă/drepturile omului şi migraţia; întrucât alte sectoare care au beneficiat de o creştere semnificativă a fondurilor cuprind educaţia şi formarea împreună cu asistenţa economică instituţională, însă pentru alte sectoare precum agricultura, dezvoltarea locală şi reformele private s-au alocat mai puţine fonduri în cadrul programului MEDA II decât în MEDA I;

G.   întrucât regulamentul MEDA II prevede că este posibil ca tranzacţiile gestionate de Banca Europeană de Investiţii (BEI) să primească fonduri UE din bugetul MEDA pentru proiecte de mediu şi pentru punerea în aplicare a tranzacţiilor cu capital de risc în ţările mediteraneene partenere; întrucât volumul total al tranzacţiilor BEI în cadrul programului MEDA II rămâne comparabil cu cel din MEDA I, structura fiind însă schimbată şi existând o scădere semnificativă a numărului de programe de subvenţionare a riscurilor şi o creştere a tranzacţiilor cu capital de risc;

BEI: mandat de acordare a împrumuturilor în cadrul FIPEM

1995-1999

4 808 milioane euro

2000-2007

6 400 milioane euro

Sursa: DG RELEX

H.   întrucât tranzacţiile BEI în ţările mediteraneene partenere au fost asimilate în cadrul Facilităţii pentru investiţii şi parteneriate euro-mediteraneene (FIPEM) din octombrie 2002;

I.   întrucât punerea în aplicare a regulamentului MEDA a expirat în 2006 şi noul Instrument european de vecinătate şi de parteneriat a intrat în vigoare în 2007;

J.   întrucât între 1994 şi 2006 Comisia a acordat aproximativ 2 300 milioane euro populaţiei palestiniene, inclusiv sprijin refugiaţilor palestinieni prin UNRWA, asistenţă umanitară prin Biroul de ajutor umanitar al Comunităţii Europene (ECHO), siguranţă alimentară, acţiuni în cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu şi sprijin pentru sănătate, educaţie şi crearea de instituţii;

K.   întrucât plăţile către zonele palestiniene au fost destul de constante, cu valori cuprinse între 233 şi 260 milioane euro pe an din 2002 până în 2005, iar valorile fluctuante ale angajamentelor reflectă dificultatea procesului de pace, însă raportul plăţi/angajamente a crescut de la mai puţin de 45% în 2000 la peste 90% în 2005;

AJUTOR ACORDAT ADMINISTRAŢIEI PALESTINIENE. REGIUNI FINANŢATE DIN BUGETUL GENERAL 2000-2006

Angajamente (milioane euro)

Geogr./Tematic

Program

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total general

Programe geografice

MEDA

119

0

105

93

74

92

102 

483

UNRWA

40

57

55

58

61

64

64 

335

Israel/Acord de pace OLP

20

43

88

47

51

51

56 

300

Total geografic

179

100

248

198

186

207

222 

1 118

Programe tematice

Ajutor pentru alimente

16

17

35

24

24

29

26 

145

Drepturile omului

2

1

3

0,5

2,5

4

13

ONG

2,5

1

1,5

4

5

0

14

ECHO

18

26

35

38

37

36

84 

190

Altele

7

4

5

0

1

1

18

Total tematic

45,5

49

79,5

66,5

69,5

70

113 

380

Total general

224,5

149

327,5

264,5

255,5

277

335 

1 832

Total angajamente CE 2000-2006 = 1 832 milioane euro (cu excepţia acţiunilor PESC, aproximativ 10 milioane euro în 2006)

Sursa: DG Buget, DG AidCo

Plăţi (milioane euro)

Geogr./tematic

Programe

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total general

Programe geografice

MEDA

31

62

81

59

93

94

420

UNRWA

40

54

57

58

60

60

329

Israel/Acord de pace OLP

13

48

80

66

58

50

315

Total geografic

84

164

218

183

211

204

1 064

Programe tematice

Ajutor pentru alimente

0

2

7

15

17

32

73

Drepturile omului

2

0

1

0

3

4

10

ONG

0

2

2

2

1

3

10

ECHO

6

9

14

33

31

14

107

Alte

5

1

4

0

0

3

13

Total tematic

13

14

28

50

52

56

213

Total general

97

178

246

233

263

260

1 277

Sursa: DG BUGET

L.   întrucât Oficiul European Antifraudă (OLAF) a finalizat în martie 2005 investigaţiile privind asistenţa directă a Comisiei la bugetul autorităţilor palestiniene şi, pe baza informaţiilor disponibile în comunicatul de presă al OLAF din data de 17 martie 2005, nu s-au descoperit dovezi concludente care să dovedească sprijinirea unor atacuri armate sau a unor activităţi ilegale finanţate din contribuţiile Comisiei către autorităţile palestiniene; întrucât există totuşi, în conformitate cu comunicatul de presă prezentat de OLAF, "indicii temeinice pentru a susţine ipoteza că nu poate fi exclus ca unele active ale Autorităţii Palestiniene să fi fost folosite de către unii indivizi pentru alte scopuri decât cele prevăzute";

M.   întrucât Grupul pentru dezvoltare socială şi economică a regiunii Orientului Mijlociu şi a Africii de Nord al Băncii Mondiale a analizat în profunzime situaţia financiară publică a Autorităţii palestiniene şi a prezentat concluziile şi recomandările sale în februarie 2007;

N.   întrucât, de la câştigarea de către Hamas a alegerilor în Consiliul Legislativ palestinian din ianuarie 2006, Israelul a reţinut veniturile provenite din impozitele şi taxele vamale palestiniene de aproximativ 50 milioane de euro pe lună, reprezentând aproximativ două treimi din veniturile publice;

O.   întrucât Cvartetul a abordat la 9 mai 2006 situaţia umanitară din teritoriile palestiniene şi, aflat în faţa gravităţii acestei situaţii şi a problemelor considerabile ale palestinienilor, a solicitat Uniunii Europene să creeze şi să propună un mecanism internaţional temporar (MIT) care să fie limitat în scop şi durată şi care să funcţioneze într-un mod transparent, să fie responsabil şi să asigure asistenţă directă palestinienilor;

P.   întrucât UE (bugetul UE şi statele membre ale UE) a alocat Palestinei aproximativ 700 milioane euro în 2006, mai mult decât în orice alt an;

Q.   întrucât acest MIT a fost creat ulterior de către Comisie şi aprobat de către Consiliul European la 16 iunie 2006;

R.   întrucât în 2006 Comisia a alocat o sumă totală de 107,5 milioane euro destinaţi finanţării celor trei domenii de asistenţă ale mecanismului MIT:

   10 milioane euro pentru provizii esenţiale şi costuri de exploatare pentru spitale şi centre de asistenţă medicală, în principal prin Programul de asistenţă pentru servicii de urgenţă al Băncii Mondiale (domeniul I),
   40 milioane euro pentru furnizare continuă de utilităţi energetice, inclusiv combustibil prin Contribuţiile provizorii de asistenţă de urgenţă (domeniul II),
   54,5 milioane euro pentru susţinerea palestinienilor vulnerabili, prin acordarea unor indemnizaţii sociale celor mai săraci şi lucrătorilor de bază care furnizează servicii publice esenţiale (domeniul III),
   pe lângă MIT, Comisia a alocat Biroului Preşedintelui Autorităţii Palestiniene 12 milioane euro din linia bugetară MEDA 19 08 02 01 pentru asistenţă tehnică şi întărirea capacităţii;

Costul şi finanţarea MIT în 2006 în milioane euro

buget CE

+ donatori

MIT-domeniul II [contribuţii provizorii de asistenţă pentru urgenţă (IERC) Etapa II]

40

Total la poziţia 19 08 02 01 (MEDA)

40

MIT-domeniul I [Proiectul de asistenţă pentru servicii de urgenţă al Băncii Mondiale(ESSP)]

10

+ 46,6

MIT-domeniul III (acordarea de indemnizaţii sociale)

57,5

+ 61,9

Total la poziţia 19 08 03 (procesul de pace)

67,5

Total la ambele poziţii

107,5

Sursa: DG AIDCO

S.   întrucât luptele dintre partizanii Hamas şi Fatah la începutul lui 2007 au îngreunat extrem de mult operaţiunile MIT,

1.   confirmă convingerea exprimată în Rezoluţia sa din 27 octombrie 2005 privind Procesul de la Barcelona revizuit, conform căreia chiar dacă parteneriatul euro-mediteranean nu a condus încă la beneficiile aşteptate şi nu a contribuit la reducerea tensiunilor în zonă în măsura permisă de potenţialul său, pot fi aduse însă îmbunătăţiri şi, în acest fel, Procesul de la Barcelona continuă să fie cadrul adecvat al politicii mediteraneene, un cadru în care schimbările şi voinţa politică sunt necesare pentru a obţine rezultate mai bune;

2.   constată că existenţa unei viziuni strategice globale de relevanţă pentru programul MEDA ca instrument de asistenţă comunitară ce sprijină Procesul de la Barcelona şi acordurile bilaterale de asociere a fost considerată satisfăcătoare în conformitate cu "decizia generală" în ceea ce priveşte evaluarea pe termen mediu a programului MEDA II care prevede, de asemenea, că relevanţa programului a fost ameliorată în perioada MEDA I - MEDA II şi se poate ameliora în continuare, în anii care urmează;

3.   subliniază faptul că eficienţa şi eficacitatea gestionării şi punerii în aplicare a programului MEDA se îmbunătăţesc, însă nu sunt pe deplin satisfăcătoare;

4.   constată că, în ceea ce priveşte eficienţa financiară, fondurile totale ale programului MEDA II au fost cheltuite mai repede decât cele ale MEDA I: pe o perioadă similară cu cea a programului MEDA I, a fost necesară în medie o perioadă de trei ani pentru a atinge un nivel de plată de 30%, în timp ce pe perioada programului MEDA II această perioadă a fost redusă la doi ani;

ANGAJAMENTE/PLĂŢI MEDA 1995-2005

1995-1999

2000-2006

1995-2006

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Angajamente

Plăţi

Bilateral

Algeria

164

30

339

142

504

172

Egipt

686

157

592

695

1279

852

Iordania

254

108

331

345

585

454

Liban

182

1

133

182

315

183

Maroc

660

128

980

917

1 640

1 045

Siria

101

0

180

91

281

91

Tunisia

428

168

518

489

946

657

CG

111

59

522

486

633

546

Total bilateral

2 586

651

3 595

3 349

6 182

4 000

Regional

471

223

1 052

712

1 483

934

Total

3 057

874

4 647

4 060

7 705

4 934

Valoarea totală disponibilă în cadrul programului MEDA I şi II = 3 424 + 5 350 = 8 774 milioane euro. Din această valoare, aproximativ 852 milioane euro s-au alocat pentru Turcia în perioada 1996-2002 (diferenţele minore sunt puse pe seama rotunjirii)

Sursa: EuropeAid (CG= Cisiordania şi Gaza)

5.   constată că, în conformitate cu raportul special nr. 5/2006 al Curţii de Conturi, sistemul Comisiei de gestionare a programului MEDA a progresat în mod evident din primii ani şi poate fi considerat satisfăcător având în vedere constrângerile procedurale şi externe, şi eforturile de programare au avut drept rezultat o mai bună alocare a fondurilor în timp, perioadele de pregătire devenind mai scurte, iar plăţile crescând semnificativ;

6.   subliniază faptul că rezultatele evaluării la jumătatea perioadei a programului MEDA II şi ale Curţii de Conturi privind eficienţa şi eficacitatea punerii în aplicare şi a gestionării – "se ameliorează, dar nu sunt pe deplin satisfăcătoare" – nu pot, prin sensul lor, să explice diferenţele performanţelor programului MEDA dintre ţări şi programe; ia act de faptul că factorii externi (regulamentul financiar, guvernarea, factorii culturali) joacă, în mod evident, un rol important în explicarea diferenţelor observate la viteza de schimbare şi în schemele de plăţi financiare; invită Comisia să ia în considerare aceşti factori în planificarea şi în punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea întreprinse de aceasta;

7.   invită Comisia şi Consiliul să acorde o prioritate imediată Procesului de la Barcelona ca forţă directoare pentru stabilirea politicii în cadrul Instrumentului european de vecinătate (perioada 2007-2013), cu mai multe politici şi măsuri eficiente având în vedere problemele specifice cu care se confruntă ţările mediteraneene partenere;

8.   reaminteşte faptul că, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul MEDA II, Comisia, împreună cu BEI, trebuie să elaboreze un raport de evaluare generală a asistenţei acordate deja partenerilor mediteraneeni, incluzând eficacitatea programelor, să evalueze ex-post respectivele proiecte şi principalele sectoare de intervenţie, să examineze progresul punerii în aplicare şi să prezinte Parlamentului şi Consiliului un raport anual, până la 30 iunie a anului următor; în acest sens, invită Comisia să îl informeze cu privire la stadiul actual de elaborare a unor astfel de evaluări ex post pe proiecte şi sectoare individuale şi să le transmită Parlamentului şi Consiliului împreună cu cele mai recente rapoarte anuale;

9.   îndeamnă Comisia să ia în considerare factorii care contribuie la ameliorarea gestionării viitoare:

   a) o creştere a numărului de proiecte şi programe, în paralel cu evaluarea conţinutului, efectului şi a valorii calitative ale acestora;
   b) o proporţie mai mare de sprijin bugetar în întregul program;
   c) efectul general pozitiv al transferului de responsabilităţi de la sediul Comisiei la delegaţiile acesteia din teren, în legătură cu pregătirea şi punerea în aplicare a proiectului (efecte de descentralizare);
   d) cooperarea şi participarea efectivă a autorităţilor locale;
   e) consolidarea cooperării dintre ţările mediteraneene partenere (sud-sud) în vederea realizării obiectivului de dimensiune regională;

10.   consideră că s-au făcut alte progrese în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea mai sistematică, un dialog şi o coordonare mai aprofundate cu partenerii locali şi alţi donatori; invită Comisia să asigure mai multe mecanisme de monitorizare periodică, adaptate fiecărui tip de proiect;

11.   consideră, ca şi Curtea de Conturi, că este necesar ca Comisia:

   a) să asigure o trecere uniformă şi rapidă spre noile programe de ţară pentru a evita eventualele consecinţe negative asupra punerii în aplicare,
   b) să definească în mod mai clar în noile documente pentru programele de ţară obiectivele sale strategice şi să stabilească indicatori corespunzători pentru a permite o mai bună monitorizare şi evaluare de impact,
   c) să continue să îşi concentreze forţele pentru a susţine un număr limitat de zone de intervenţie pentru a asigura coerenţa acţiunilor şi a menţine gestionarea programelor,
   d) să continue căutarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte gestionarea proiectelor pentru a evita întârzierile;

12.   susţine cele 19 recomandări ale evaluării la jumătatea perioadei a programului MEDA II, referitoare la relevanţa, eficacitatea şi eficienţa gestionării programului MEDA;

13.   invită Comisia să menţină un echilibru între eficacitatea asistenţei în ceea ce priveşte dezvoltarea instituţională durabilă şi eficienţa asistenţei în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie, rapiditatea plăţilor financiare, transparenţa şi controlul gestiunii bugetare;

14.   invită Comisia să continue ameliorarea calităţii programării strategice şi indicative prin investirea într-un centru de cunoaştere MEDA pentru înţelegerea profundă a condiţiilor de punere în aplicare şi a aspectelor legate de rapiditatea schimbărilor instituţionale în ţările în care este pus în aplicare programul MEDA, astfel cum se sugerează în evaluarea de la jumătatea perioadei în vederea revizuirii regulamentului (Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat);

15.   consideră că aspectul economic al parteneriatului trebuie reorientat spre coeziunea socială şi dezvoltarea economică durabilă, însă totodată consideră că este important pentru întreaga regiune să se realizeze toate obiectivele din cadrul Procesului de la Barcelona; prin urmare, invită Comisia să acorde o atenţie sporită aspectelor legate de crearea instituţiilor, statul de drept, libertatea presei, drepturile omului şi egalitatea între sexe;

16.   invită Comisia să-i motiveze pe partenerii săi din ţările care participă la programul MEDA şi să obţină angajamentul acestora de a realiza, de asemenea, toate obiectivele neeconomice ale programului şi să monitorizeze, în mod sistematic, indicatorii privind aceste obiective;

17.   consideră că, în ceea ce priveşte situaţia economică a ţărilor mediteraneene partenere, este nevoie de mult sprijin pentru proiectele de infrastructură, în special în domeniul transportului, al sănătăţii, al locuinţelor şi al alimentării cu apă potabilă;

18.   recomandă Comisiei să-şi mărească capacitatea de gestionare a proiectelor mici bazate pe iniţiative ale societăţii civile şi recomandă adoptarea de măsuri pentru a consolida dezvoltarea economică şi coeziunea, în special prin facilitarea de împrumuturi şi micro-credite întreprinderilor mici şi mijlocii din ţările partenere;

19.   subliniază faptul că respectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi ţine de respectarea drepturilor omului şi a democraţiei şi solicită integrarea egalităţii între bărbaţi şi femei, în mod explicit, pe orizontală în Procesul de la Barcelona şi în cei trei piloni ai parteneriatului;

20.   subliniază faptul că femeile joacă un rol important în dezvoltarea economică şi socială a ţărilor partenere şi invită Comisia să elaboreze un raport cu privire la realizările şi punerea în aplicare eficientă a angajamentelor financiare stabilite în programul MEDA în vederea susţinerii participării active a femeilor în viaţa economică şi socială (educaţie, formare, ocuparea forţei de muncă);

21.   reaminteşte importanţa consolidării complementarităţii şi coerenţei dintre programul MEDA, alte acţiuni externe ale UE şi activităţile BEI;

22.   consideră că Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană ar putea juca, prin intermediul unui dialog interparlamentar, un rol esenţial în îmbunătăţirea parteneriatului euro-mediteranean, dat fiind faptul că permite dezvoltarea de relaţii interparlamentare stabile, exprimând, prin declaraţiile şi rezoluţiile sale, orientări politice şi promovând un control politic sistematic şi o evaluare a punerii în aplicare a programului MEDA;

23.   salută înfiinţarea în 2002 a FIPEM în cadrul BEI, însă solicită continuarea discuţiilor dintre statele membre ale UE şi partenerii lor euro-mediteraneeni în scopul de a transforma această iniţiativă într-un instrument financiar autentic pentru cooperare, răspunzând necesităţilor şi problemelor recente atât din sectorul public, cât şi din cel privat;

24.   reaminteşte că repartizarea atribuţiilor între DG Relex şi EuropeAid este funcţională în sensul că dimensiunea politică a programului este separată de formularea de asistenţă profesională şi de funcţia de furnizare şi că se pot face îmbunătăţiri în ceea ce priveşte eficienţa şi eficacitatea;

25.   recunoaşte progresul realizat de Comisie în asigurarea unei mai bune vizibilităţi a acţiunilor comunitare în domeniul cooperării externe şi o îndeamnă să-şi continue eforturile actuale; deplânge totuşi faptul că publicul nu cunoaşte implicarea profundă a UE în multe proiecte şi programe; invită Comisia să insiste pe lângă organizaţiile internaţionale şi ONG-uri în vederea:

   a) sensibilizării publicului în ceea ce priveşte contribuţiile şi implicarea Uniunii Europene;
   b) stabilirii de dispoziţii care să permită desfăşurarea unor operaţiuni corespunzătoare de evaluare, audit şi control, inclusiv în cazul proiectelor şi programelor dezvoltate în comun cu sau prin organizaţii internaţionale sau ONG-uri;

26.   reaminteşte Rezoluţia sa din 1 iunie 2006 privind situaţiile de criză umanitară din teritoriile palestiniene şi rolul UE, prin care a invitat Comisia şi Consiliul să dezvolte un mecanism internaţional temporar (MIT) pentru a evita situaţiile de criză majore din aceste teritorii; reaminteşte că a salutat, în urma recomandărilor Consiliului European şi ale Cvartetului, din iunie 2006, crearea de către UE a MIT pentru Autoritatea palestiniană, precum şi continuările sale succesive, ulterioare;

27.   constată că acest paliativ financiar a permis, în deplină transparenţă şi în parteneriat cu preşedintele Autorităţii palestiniene, limitarea pierderilor umanitare celor mai grave, determinate de îngheţarea asistenţei financiare europene şi internaţionale, de plata parţială de către Israel a veniturilor din impozite şi taxe vamale palestiniene şi, în general, de imposibilitatea de a crea o economie viabilă în situaţia actuală de ocupaţie;

28.   felicită Comisia pentru conceperea şi punerea în aplicare a MIT în situaţii dificile şi consideră modest costul administrativ al MIT de 5% pentru domeniile II şi III(29), iar metoda plăţilor directe prin băncile comerciale către familiile beneficiare este corespunzătoare; mai mult, subliniază că în Domeniul III, banca internaţională şi cea care funcţionează la nivel local (HSBC) primesc 8 euro pentru fiecare transfer (3% din suma totală alocată);

29.   subliniază că plăţile din MIT nu se îndreaptă către, sau prin, Biroul Preşedintelui Autorităţii palestiniene sau Ministerul de Finanţe, dar pe baza plăţii directe a facturilor sau a plăţilor în numerar către beneficiarii individuali ai alocaţiilor; ia notă că alocaţiile nu au acoperit personalul de securitate sau cel al politicienilor;

30.   regretă totuşi că această asistenţă financiară nu a compensat situaţia tragică din Palestina şi că în ultimele luni, condiţiile din această zonă s-au înrăutăţit(30) din punct de vedere economic, social şi uman;

31.   salută faptul că, prin intermediul mecanismului internaţional temporar şi fără implicarea guvernului condus de Hamas, peste 100 000 de familii cu venituri scăzute au putut beneficia direct de indemnizaţii modeste, dar utile, şi faptul că spitalele şi a alte servicii de bază nu au fost închise;

32.   deplânge totuşi punerea lentă în aplicare a domeniului I din MIT care sprijină furnizarea de bunuri de strictă necesitate şi costurile curente pentru spitale prin intermediul Programului de asistenţă pentru servicii de urgenţă al Băncii Mondiale; constată că primul transport de medicamente la spitalele din Gaza în cadrul acestui program nu a avut loc înainte de 24 ianuarie 2007; invită Comisia să analizeze motivele acestor întârzieri şi să sugereze alternative pentru asigurarea aplicării prompte a obiectivelor domeniului I din MIT;

33.   subliniază că mecanismele de control şi de audit intern aplicate de Autoritatea palestiniană în 2003 constituie o garanţie solidă împotriva fraudei şi a corupţiei;

34.   reiterează apelul său către Israel de a-şi respecta obligaţiile legale în sensul reînceperii transferurilor de venituri provenite din impozitele şi taxele vamale datorate palestinienilor; invită Israelul, în caz de refuz, cel puţin să considere acordarea venitului fiscal datorat MIT, permiţând astfel poporului palestinian să îşi satisfacă nevoile de bază; invită Israelul să contribuie la nevoile poporului palestinian de a crea o economie fiabilă şi autonomă şi să înceteze să mai pună piedici nejustificate în calea acestui obiectiv;

35.   ia act de excelentele analize evidenţiate în raportul de revizuire a cheltuielilor publice din Cisiordania şi Gaza realizat de Banca Mondială; salută faptul că, în conformitate cu acest raport, Autoritatea palestiniană a înregistrat progrese în special în domeniul educaţiei şi al sănătăţii, în comparaţie cu alte ţări din Orientul Mijlociu şi din Africa de Nord, precum şi în domeniul guvernării şi al gestiunii finanţelor publice, în care Autoritatea palestiniană a realizat între 2002-2004 reforme care au contribuit la reducerea corupţiei şi la îmbunătăţirea transparenţei; invită toate părţile implicate să reactiveze procesul de reformă şi, prin urmare, să examineze recomandările detaliate din raportul Băncii Mondiale, în special pe cele privind reforma din sectorul administraţiei publice şi gestiunea finanţelor publice, inclusiv controlul financiar şi auditul;

36.   salută faptul că printre obiectivele şi angajamentele Ministerului de Finanţe (de exemplu, acordul recent cu o firmă internaţională de audit) se află şi scopul de a realiza o reformă în sectorul finanţelor publice şi de asigurare a unei transparenţe şi responsabilităţi depline, inclusiv respectarea standardelor internaţionale de contabilitate;

37.   invită toate părţile din teritoriile palestiniene să facă tot posibilul pentru soluţionarea conflictelor pe cale paşnică şi să formeze un guvern stabil şi eficient care să poată coopera cu comunitatea internaţională şi să utilizeze în mod eficient finanţările acordate de UE şi de donatorii internaţionali;

38.  Salută decizia Consiliului din 18 iunie 2007, prin care se cere Uniunii Europene să reia imediat relaţiile normale cu Autoritatea palestiniană, pentru crearea condiţiilor necesare asistenţei de urgenţă de natură practică şi financiară, inclusiv susţinere financiară directă pentru noul guvern, precum şi pentru garantarea acordării de asistenţă de urgenţă şi financiară populaţiei din Gaza (mai ales prin intermediul MIT).

39.   consideră că este important pentru menţinerea ordinii publice ca forţele de securitate angajate pentru pace şi stabilitate să fie instruite şi dotate inclusiv cu arme de poliţie; consideră că finanţarea acestor instruiri şi dotări trebuie să fie realizată cu măsuri de siguranţă adecvate, sub autoritatea Preşedintelui Autorităţii palestiniene, Mahmoud Abbas, astfel încât să se evite utilizarea fondurilor în alte scopuri sau pentru acte ilegale; subliniază faptul că neplata salariilor funcţionarilor publici, inclusiv forţele de securitate, contribuie la deteriorarea situaţiei politice, sociale şi economice din teritoriile palestiniene;

40.   subliniază pericolele pe care le presupune actuala criză autorităţilor administrative palestiniene; subliniază necesitatea ca Uniunea Europeană şi comunitatea internaţională să nu se limiteze doar la angajamentul lor din domeniul umanitar şi să investească, încă o dată, în construirea de capacităţi şi în securitate, pentru a evita punerea în pericol a condiţiilor de trai ale cetăţenilor palestinieni pe termen foarte lung;

41.   invită Comisia să aibă în vedere strategii, prin intermediul MIT sau al altui organism permanent, în cooperare cu alte instrumente financiare, care să poată acoperi, în viitorul apropiat, nu numai problemele urgente, ci şi un număr mai mare de nevoi pentru o mai mare parte a populaţiei palestiniene; urmăreşte, în orice caz, să sprijine evoluţiile politice şi economice de natură să reducă treptat dependenţa Autorităţii palestiniene de ajutorul internaţional;

42.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, Curţii de Conturi, Băncii Europene de Investiţii, parlamentelor statelor membre, precum şi guvernelor şi parlamentelor partenerilor mediteraneeni.

(1) http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm.
(2) JO L 189, 30.7.1996, p. 1. Abrogată prin Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale de instituire unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat (JO L 310, 9.11.2006, p. 1).
(3) JO L 311, 12.12.2000, p. 1.
(4) JO C 267, 21.9.2001, p. 68.
(5) JO C 68 E, 18.3.2004, p.134.
(6) JO C 87 E, 7.4.2004, p. 500.
(7) JO C 97 E, 22.4.2004, p. 656.
(8) JO C 272 E, 9.11.2006, p. 570.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/home/politicalpriorities_en.pdf.
(10) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 312.
(11) Texte adoptate, P6_TA(2006)0306.
(12) JO L 310, 9.11.2006, p. 1.
(13) http://ec.europa.eu/europeaid/reports/meda-evaluation-midterm-report-2005_en.pdf.
(14) http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_full_version_en.pdf.
(15) JO C 200, 24.8.2006, p. 1. http://eca.europa.eu/audit_reports/special_reports/docs/2006/rs05_06en.pdf.
(16) http://www.eib.org/publications/publication.asp?publ=257.
(17) Concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Bruxelles (14-15 decembrie 2006), documentul Consiliului 16879/06.
(18) JO L 281, 19.10.2002, p. 10.
(19) JO C 82 E, 1.4.2004, p .610.
(20) JO L 105, 14.4.2004, p. 1.
(21) JO C 288 E, 25.11.2006, p. 79.
(22) http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-30jan2006.htm.
(23) http://www.un.org/news/dh/infocus/middle_east/quartet-9may2006.htm.
(24) Documentul Consiliului 9397/06, http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09397.en06.pdf.
(25) Texte adoptate, P6_TA(2006)0237.
(26) Texte adoptate, P6_TA(2006)0348.
(27) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmintdev/114/114i.pdf.
(28) Raportul nr. 38207-WBG, Volumele 1 şi 2.
(29) Surse: Comunicarea din 4 iunie 2007 a DG AidCo – Unitatea Finanţe, Contracte şi Audit pentru Europa, zona mediteraneană şi Orientul Mijlociu: Domeniile II şi III din MIT – Rezumat al indemnizaţiilor şi al comisioanelor bancare.
(30) Raportul delegaţiei Parlamentului pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ palestinian privind misiunea sa în Ierusalimul de Est, Ramallah şi Gaza din perioada 29 aprilie-3 mai 2007; Revizuirea cheltuielilor din Cisiordania şi Gaza: "De la criză la o independenţă fiscală mai mare" – Document al Băncii Mondiale, februarie 2007.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate