Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0066(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0172/2007

Внесени текстове :

A6-0172/2007

Разисквания :

PV 21/06/2007 - 4
CRE 21/06/2007 - 4

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.2
CRE 21/06/2007 - 8.2

Приети текстове :

P6_TA(2007)0278

Приети текстове
PDF 278kWORD 80k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Процедури за обжалване при възлагане на обществени поръчки *** I
P6_TA(2007)0278A6-0172/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за Изменение на Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета относно повишаване на ефективността на процедурите за обжалване при възлагане на обществени поръчки (COM(2006)0195 – C6-0141/2006 – 2006/0066(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2006)0195)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0141/2006),

–   като взе предвид член 47 от Хартата на основните права,

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по правни въпроси и на комисията по икономически и парични въпроси (A6-0172/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е променено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 юни 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки
P6_TC1-COD(2006)0066

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2007/66/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност