Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/2585(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0265/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0265/2007

Viták :

Szavazatok :

PV 21/06/2007 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0280

Elfogadott szövegek
PDF 223kWORD 66k
2007. június 21., Csütörtök - Strasbourg
Az Ázsia számára készült 2007–2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozása
P6_TA(2007)0280B6-0265/2007

Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása az Ázsia számára készült 2007–2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetről

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–   tekintettel az Ázsia számára készült 2007–2013-as regionális stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezetre (CMT-2007-1122),

–   tekintettel a fenti rendelet 35. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság (a továbbiakban: "a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) irányítóbizottság") 2007. június 8-i véleményére,

–   tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat(2) 8. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére,

A.   mivel 2007. június 8-án a DCI irányítóbizottság megszavazta az Ázsia számára készült 2007–2013-as regionális stratégiai dokumentum-tervezetet és a többéves indikatív programot (CMT-2007-1122),

B.   mivel az 1999/468/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdése, valamint az Európai Parlament és a Bizottság közötti, az 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó eljárásokról szóló megállapodás(3) 1. cikke értelmében megküldték a Parlament részére a szavazás eredményét;

C.   mivel az 1905/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy "az e rendelet szerint folytatott együttműködés elsődleges és átfogó célja, hogy a partnerországokban és -régiókban a fenntartható fejlődés összefüggésében felszámolja a szegénységet",

D.   mivel az 1905/2006/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése megállapítja, hogy "Az 1. cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseket(4) úgy kell megtervezni, hogy megfeleljenek a [Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztési Segítségnyújtási Bizottsága] OECD/DAC által létrehozott hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) kritériumainak",

E.   mivel a hitelezői jelentéstételi rendszerek számára szóló jelentéskészítési iránymutatásaiban (DCD/DAC (2002)21) az OECD/DAC az ODA-t olyan, a hivatalos fejlesztési támogatás kedvezményezettjeinek DAC-listáján szereplő országokba irányuló pénzügyi mozgásként határozza meg, amelyben "minden tranzakció elsődleges célja a fejlődő országok gazdasági fejlődésének és jólétének előmozdítása"(5),

F.   mivel az 1905/2006/EK rendelet 19. cikkének (3) és (8) bekezdése megállapítja, hogy a "stratégiai dokumentumokat elvben a partnerországokkal vagy -régiókkal folytatott párbeszédre kell alapozni, a civil társadalom, valamint a regionális és helyi hatóságok bevonásával", és hogy együttműködési "tevékenységeik kiegészítő jellegének előmozdítása érdekében a Bizottság és a tagállamok a programozási folyamat korai szakaszában konzultálnak egymással, valamint más adományozókkal és fejlesztési szereplőkkel, a civil társadalom, valamint a regionális és helyi hatóságok képviselőit is beleértve",

1.   úgy véli, hogy az Ázsia számára készült 2007–2013-as regionális stratégiai dokumentum-tervezetetben és a 2007-2010-es többéves indikatív program-tervezetben az Bizottság túllépi az alapjogi aktusban ráruházott végrehajtási hatáskörét azzal, hogy az 1. központi területbe ("a regionális integráció támogatása") beleérti az alábbi elemeket, amelyek nincsenek összhangban az 1905/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) és (4) bekezdésével, mivel céljuk nem a szegénység felszámolása, és mivel nem felelnek meg a hivatalos fejlesztési támogatás OECD/DAC által megállapított kritériumainak;

   az Ázsia–Európa (ASEM) találkozót, és különösen az Ázsia-Európa Alapítványt (ASEF-et) illetően az egyik rögzített prioritás a "az információterjesztés és a közös forráshasznosítás elősegítése, valamint a közvélemény figyelmének felhívása az ASEM/ASEF-re";
   a Dél-ázsiai Regionális Együttműködés (SAARC) területén javasolt egyik program a Dél-ázsiai Polgári Repülési Program; ennek keretében a Bizottság célul tűzte ki az európai biztonsági szabályok elfogadásának támogatását;
   a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) támogatása terén az "intézményes támogatás és a régiók között párbeszéd" kitűzött céljai között szerepel a lehetséges ASEAN-EU szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások és végrehajtás" támogatása, valamint az "ASEAN fejlődéséhez való közösségi hozzájárulás láthatóvá tétele";
   szintén az ASEAN támogatásának terén, a "biztonsági együttműködés és politikai reform" program átfogó célja a "biztonsági együttműködés és reform támogatása egy koherensebb határellenőrzési rendszer kiépítése érdekében a mostani kijelölt ki- és belépési pontok helyett az ASEAN tagállamaiban (...) Ennek konkrét célja az ASEAN határellenőrzési képességének megerősítése mind a regionális együttműködés, mind pedig a kiválasztott határátlépési pontok esetében";

2.   úgy véli, hogy az Ázsia számára készült 2007–2013-as regionális stratégiai dokumentum-tervezetetben és a többéves indikatív program-tervezetben a Bizottság túllépi az alapjogi aktusban ráruházott végrehajtási hatáskörét azzal, hogy a 2. központi területbe ("felsőoktatás és kutatóintézetek") beleérti az alábbi elemeket, amelyek nincsenek összhangban az 1905/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) és (4) bekezdésével, mivel céljuk nem a szegénység felszámolása, és mivel nem felelnek meg a hivatalos fejlesztési támogatás OECD/DAC által megállapított kritériumainak;

   a "felsőoktatás" területén a speciális célkitűzések egyike az "európai felsőoktatási rendszer jobb megértésének elősegítése az ázsiai országokban", a javasolt tevékenységek pedig a következőket tartalmazzák: "a tanárok és diákok mobilitása; az EU és Ázsiai egyetemei közötti legjobb gyakorlatok cseréjére alkalmas hálózatok kiépítése", "munkaértekezletek, felsőoktatási vásárok, valamint az "érdekelt felek közötti találkozók szervezése", népszerűsítő tevékenységek, munkadokumentumok készítése, diplomák kölcsönös elismerése, felmérések"; nincsenek olyan rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy a program szerint megfelelő tanulmányi területek kerülnek kiválasztásra a régió fejlesztési szükségletének fényében, vagy azt, hogy a program kedvezményezettjei támogatni fogják a lakosság szegényebb rétegeit, és nem pedig szélesíteni a gazdagok és szegények közötti szakadékot, és olyan rendelkezések sincsenek, amelyek megakadályoznák az "agyelszívást";
   a "kutatóintézetek támogatása" területen a kitűzött cél "a kölcsönös megértés fokozása az ázsiai régió fejlesztéséhez való hozzájárulásra tekintettel"; az ehhez kapcsolódó tevékenységek: "mindkét régió tanácsadó testületei és politikaformálói közötti találkozók szervezése, a szemináriumok és konferenciák körének szélesítése és fokozása"; a Bizottság kijelenti, hogy erre a célra olyan alapok létrehozására kerül sor, amelyek "támogatják az Ázsia-EU kapcsolatokkal foglalkozó intézetek munkáját", és hogy a tevékenységek központi részét a kutatással kapcsolatos kapacitások erősítése, az EU-Ázsia kapcsolatokról szóló nyilvános viták elősegítése, valamint az Ázsia és Európa közötti testvérintézmények, tanácsadó testületek és egyéb hasonló szervezetek létrehozása fogják alkotni.

3.   felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza vagy módosítsa az Ázsia számára a 2007-2013-as regionális stratégiai dokumentumokat és regionális indikatív programokat létrehozó határozattervezetét, és olyan új határozattervezetet nyújtson be a DCI irányítóbizottságnak, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az 1905/2006/EK rendelet rendelkezéseit;

4.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

(1) HL L 378., 2006.12.27., 41. o.
(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
(3) HL L 256., 2000.10.10., 19. o.
(4) 1. cikk (1) bekezdés: "A Közösség finanszírozza a […] fejlődő országokkal, területekkel és régiókkal […] folytatott együttműködés támogatását célzó intézkedéseket."
(5) A 2006. októberi tényadatlap OECD/DAC., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat