Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2582(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0249/2007

Texte depuse :

B6-0249/2007

Dezbateri :

PV 20/06/2007 - 10
CRE 20/06/2007 - 10

Voturi :

PV 21/06/2007 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0282

Texte adoptate
PDF 258kWORD 50k
Joi, 21 iunie 2007 - Strasbourg
Spre un tratat privind comerţul cu arme
P6_TA(2007)0282B6-0249/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 21 iunie 2007 referitoare la tratatul privind comerţul cu arme: instituirea unor standarde internaţionale comune pentru importul, exportul şi transferul de arme convenţionale

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale din 15 martie 2001(1) privind Conferinţa ONU referitoare la traficul ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor sub toate aspectele sale, din 15 noiembrie 2001 privind armele de calibru mic(2), din 19 iunie 2003 privind punerea în aplicarea a Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite de combatere a traficului ilicit cu armament uşor(3) şi din 26 mai 2005 privind armele de calibru mic şi armamentul uşor(4), precum şi rezoluţiile sale anuale privind punerea în aplicare a Codului de conduită al Uniunii Europene în materie de export de armament;

–   având în vedere Rezoluţia sa din 15 iunie 2006(5) privind armele de calibru mic şi armamentul uşor prin care îndeamnă comunitatea internaţională să înceapă negocieri pentru un tratat internaţional privind comerţul cu arme (TCA) în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite imediat după Conferinţa din 2006 a ONU de revizuire a programului de acţiune pentru a elabora un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reglementeze transferurile de arme la nivel mondial;

–   având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   salutând adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a Rezoluţiei A/RES/61/89 la 6 decembrie 2006 care reprezintă începutul formal al unui proces îndreptat spre elaborarea unui TCA şi constatând susţinerea imensă de care s-a bucurat rezoluţia din partea celor 153 de state, ceea ce demonstrează o convingere politică fermă la nivel mondial că este momentul să se pună capăt comerţului iresponsabil cu arme;

B.   constatând că, într-o primă etapă, Secretarul General al ONU solicită punctul de vedere al statelor membre ONU privind fezabilitatea, sfera de aplicare şi propunerile de parametri pentru un instrument cuprinzător şi obligatoriu din punct de vedere juridic care să instituie standarde internaţionale comune pentru importul, exportul şi transferul de arme convenţionale;

C.   întrucât aproximativ 100 de guverne şi-au exprimat punctele de vedere şi întrucât Departamentul ONU pentru probleme de dezarmare a arătat că, deşi contribuţiile transmise înainte de 20 iunie 2007 vor fi incluse în raportul Secretarului General al ONU pentru a fi prezentate primei Comisii ONU pentru dezarmare şi securitate internaţională a Adunării Generale a ONU în octombrie 2007, statele care nu s-au încadrat în termenul limită de 20 iunie 2007 vor avea totuşi contribuţiile incluse în raport sub formă de addendum;

D.   întrucât Rezoluţia menţionată anterior a Adunării Generale a ONU din 6 decembrie 2006 împuterniceşte, de asemenea, Secretarul General ONU să convoace un Grup de experţi guvernamentali (GEG) pentru a examina, începând cu 2008, fezabilitatea, sfera de aplicare şi propunerile de parametri pentru un instrument cuprinzător şi obligatoriu din punct de vedere juridic care să instituie standarde internaţionale comune pentru importul, exportul şi transferul de arme convenţionale;

E.   întrucât un rezultat pozitiv al acestui proces de consultare este extrem de important în scopul de a stabili bazele viitoarelor negocieri privind TCA;

F.   reafirmând faptul că, până la încheierea cu succes a acestor negocieri, transferurile iresponsabile de arme vor continua să cauzeze suferinţe umane inacceptabile şi să intensifice conflictele armate, instabilitatea, atacurile teroriste, proasta guvernare şi corupţia, precum şi încălcările grave ale statului de drept, ale drepturilor omului şi ale dreptului umanitar internaţional şi să submineze dezvoltarea durabilă;

G.   convins că, în aşteptarea rezultatului acestor negocieri, statele ar trebui să nu mai permită ignorarea cu dispreţ şi sfidarea de către părţile la conflictele armate şi de către furnizorii de arme lipsiţi de scrupule a embargourilor convenite anterior privind armele;

H.   salutând şi sprijinind eforturile continue de mediatizare depuse de organizaţiile societăţii civile,

1.   invită toate cele 153 de state care au votat pentru rezoluţia menţionată anterior a Adunării Generale a ONU din 6 decembrie 2006, printre care se numără toate statele membre ale UE, să transmită fără întârziere Secretarului General al ONU contribuţiile lor în favoarea unui TCA;

2.   îndeamnă Consiliul să conceapă un program de activităţi prin intermediul diferitelor foruri internaţionale printre care NATO, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE pentru a încuraja statele să îşi prezinte contribuţiile;

3.   îndeamnă toate statele membre să accentueze în contribuţiile lor faptul că TCA ar trebui să codifice obligaţiile existente în temeiul dreptului internaţional privind transferurile de arme, în special cele referitoare la drepturile omului şi la dreptul umanitar;

4.   recomandă cu fermitate ca, pentru ca TCA să fie eficient, statele să îşi fundamenteze contribuţiile pe următoarele elemente:

   i) statele răspund de toate transferurile de arme care intră sub jurisdicţia lor şi trebuie să reglementeze aceste transferuri;
  ii) statele trebuie să analizeze toate transferurile internaţionale de arme ţinând seama de următoarele trei categorii de restricţii impuse de legislaţia existentă:
   a) interdicţii categorice, prin care statele nu trebuie să transfere arme în anumite situaţii în temeiul unor interdicţii existente privind fabricarea, posesia, utilizarea şi transferul de arme;
   b) interdicţii bazate pe utilizarea probabilă de arme, mai ales dacă este probabil ca armele să fie utilizate pentru a comite încălcări grave ale legislaţiei internaţionale privind drepturile omului sau ale dreptului umanitar internaţional;
   c) criterii şi norme noi care trebuie analizate atunci când se examinează transferurile de arme inclusiv chestiunea dacă armele vor fi utilizate pentru atacuri teroriste or crime violente şi/sau crimă organizată, dacă afectează negativ dezvoltarea durabilă sau stabilitatea ori securitatea regionale sau dacă implică practici de corupţie;
   iii) statele trebuie să se pună de acord asupra unui mecanism de monitorizare şi de punere în practică care să prevadă anchetarea promptă, imparţială şi transparentă a acuzaţiilor de încălcare a vreunui TCA, precum şi sancţiuni adecvate pentru autorii faptelor;

5.   invită toate statele să sprijine şi să se implice în activitatea GEG pentru a se asigura că acesta înregistrează progrese semnificative către un TCA substanţial;

6.   este în continuare convins că succesul TCA-ului va depinde în mare măsură de o receptivitate mai mare şi o voinţă nouă de a face schimburi de informaţii privind transferurile de arme, inclusiv de informaţii privind utilizatorii finali, şi că acest lucru va presupune utilizarea de mecanisme, cum ar fi o versiune îmbunătăţită a Registrului de arme convenţionale al ONU, destinate să stabilească o garanţie de transparenţă globală reciprocă şi compensatoare;

7.   invită toate statele membre, în aşteptarea adoptării unui TCA, să ia măsuri eficiente pentru a opri intermedierea şi transportul iresponsabile de arme, muniţie şi de echipamente militare şi de securitate aferent de toate tipurile, inclusiv de componente şi articole cu dublă utilizare, precum şi transferul şi acordarea de licenţe pentru producţia externă de astfel de echipamente unor părţi care fac obiectul unor embargouri internaţionale privind armele sau care comit permanent încălcări grave ale legislaţiei internaţionale privind drepturile omului sau ale dreptului umanitar internaţional;

8.  Invită, în acest context, toate statele membre să transpună dispoziţiile Poziţiei comune a Consiliului 2003/468/PESC din 23 iunie 2003 privind controlul intermedierii de arme(6) în legislaţia naţională pentru a maximiza eficienţa eforturilor de stopare a intermedierii iresponsabile de arme;

9.   denunţă categoric comerţul cu arme şi muniţii care încalcă embargourile privind armele ale Consiliului de securitate al ONU şi recunoaşte că transportul unor astfel de bunuri se efectuează în primul rând pe calea aerului; invită statele membre ale UE să îşi intensifice cooperarea cu alte state în acest domeniu; invită organizaţiile internaţionale competente şi organizaţiile regionale corespunzătoare să recomande măsuri preventive adecvate în cooperare cu industria transporturilor aeriene;

10.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Preşedintelui Adunării Generale a ONU, Secretarului General al NATO, OSCE, Uniunii Africane, Forului parlamentar privind armele de calibru mic şi armament uşor, Adunării Uniunii Interparlamentare, precum şi grupului de ONG-uri cunoscute drept Comitetul director privind tratatul privind comerţul cu arme.

(1) JO C 343, 5.12.2001, p. 311.
(2) JO C 140 E, 13.6.2002, p. 587.
(3) JO C 69 E, 19.3.2004, p. 136.
(4) JO C 117 E, 18.5.2006, p. 230.
(5) JO C 300 E, 9.12.2006, p. 496.
(6) JO L 156, 25.6.2003, p. 79.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate